Ubezpieczenie NNW dziecka – dlaczego powinieneś ubezpieczyć swoje dziecko?

Ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko | 3 minuty

Rok szkolny to czas pełen wyzwań. Jednym z nich jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa zarówno podczas jego obecności w szkole jak i poza nią. Na lekcjach w szkolnej ławce dziecko wydaje się całkiem bezpieczne, ale podczas przerw, w drodze do i ze szkoły, czy podczas zajęć pozalekcyjnych, bywa różnie.

Co możemy zrobić? Wykupić dla dziecka ubezpieczenie szkolne NNW. Jaką ochronę daje takie ubezpieczenie? W jakich sytuacjach działa? Wyjaśniamy.

Spis treści:

 1. Zakres NNW dla dziecka
 2. W jakich przypadkach zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia?
 3. Gdzie działa NNW szkolne Twoje Dziecko?

Zakres NNW dla dziecka

Dzieci są bardzo ruchliwe, chcą odkrywać świat bez żadnych ograniczeń. To dlatego ich zachowania są nieprzewidywalne i czasem ryzykowne. Nawet jeśli dziecko jest ostrożne, może ulec wypadkowi z winy innych osób. Nie chodzi o to, by się tym zamartwiać, bo na zdarzenia losowe nie mamy wpływu. Chodzi o to, by zapewnić sobie wsparcie w razie wystąpienia tych zdarzeń. Ogromną pomocą są środki wypłacane z ubezpieczenia NNW.

Jaką ochronę zapewnia Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Twoje Dziecko? W ramach ochrony zapewnionej przez polisę, dziecko uzyska zwrot pieniędzy za leczenie i rehabilitację po wypadku:

 • w szkole, np. na lekcji wf-u czy podczas szkolnej przerwy,
 • poza szkołą, np. w drodze do niej i w drodze powrotnej,
 • na zajęciach pozalekcyjnych (organizowanych przez szkołę, a także prywatne kluby sportowe i ośrodki).

Ubezpieczenie chroni twoje dziecko także w domu lub na wakacjach.

Co ważne, ubezpieczeniem można objąć nie tylko uczniów, lecz także przedszkolaki oraz dzieci uczęszczające do żłobków. Do ubezpieczenia można przystąpić przez cały rok, zapewniając dziecku ochronę przez cały rok.

Wypadek dziecka w szkole lub poza nią może skutkować wizytami u lekarza, pobytem w szpitalu czy rehabilitacją. W takiej sytuacji warto skorzystać z usługi Assistance 24h, która zawiera:

 • wizyty pielęgniarki i psychologa po nieszczęśliwym wypadku,
 • pomoc korepetytora, gdy powypadkowa nieobecność w szkole będzie się przedłużać. Dzięki temu maluch nie wypadnie z rytmu nauki i będzie podążać za materiałem omawianym na lekcjach.

 

W jakich przypadkach zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia?

Dziecko objęte ubezpieczeniem NNW Twoje Dziecko może liczyć na odszkodowanie za:

 • pobyt w szpitalu,
 • doznany uszczerbek na zdrowiu,
 • naprawę albo zakup sprzętów ortopedycznych i innych środków pomocniczych,
 • leczenie,
 • rehabilitację,
 • operacje plastyczne,
 • odbudowę stomatologiczną,
 • ukąszenia i użądlenia przez owady,
 • pogryzienie przez psa.

Możliwych scenariuszy zdarzeń jest wiele. Dziecko może np. wybić ząb, upadając na szkolnych schodach. Może potłuc okulary i zranić się w oko podczas meczu piłki nożnej. Może zostać zaatakowane przez psa w drodze do szkoły. Czasami skończy się to kilkoma drobnymi zadrapaniami i wystarczy założenie opatrunku u lekarza pierwszego kontaktu, ale w niektórych sytuacjach może być potrzebny kilkudniowy pobyt w szpitalu.

Konsekwencją poważniejszych zdarzeń jest nie tylko szpital, lecz także rehabilitacja i rekonwalescencja w domu. Dzięki ubezpieczeniu NNW dziecko oraz rodzice nie odczują tego tak dotkliwie.

Gdzie działa NNW szkolne Twoje Dziecko?

Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko obowiązuje przez cały rok od momentu zawarcia umowy (początek ochrony ubezpieczeniowej ustalany jest na co najmniej dwa dni od momentu zakupu). Nie jest to zatem ubezpieczenie wyłącznie na czas roku szkolnego – dziecko będzie chronione także wtedy, gdy wypadek zdarzy się podczas wakacji. Ubezpieczenie działa przez cały rok w Polsce oraz za granicą – na całym świecie.

Leczenie po takim zdarzeniu odbywa się już w Polsce. Dziecko będzie pod ochroną zarówno w czasie rodzinnego wyjazdu, jak i podczas kolonii, na których przebywa bez rodziców.

Nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo dziecka ma dla rodziców i opiekunów duże znaczenie? Na szczęście mając ubezpieczenie, łatwiej jest zadbać o najmłodszych. NNW Twoje Dziecko możesz wykupić online, bez wychodzenia z domu. 

Składka już od 39 zł/rok1
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.