Odpowiedzialność za pogryzienie przez psa

Dom i mieszkanie | 4 minuty

Od właścicieli czworonogów oczekuje się bardzo dużej odpowiedzialności. Pomimo starań i pilnowania czworonoga, czasem może się zdarzyć przykry wypadek – pogryzienie przez psa.

Co zrobić, jak nasz pies kogoś ugryzie? Jak zabezpieczyć się przed skutkami takiego zdarzenia? Jak postępować w przypadku lekkiego ugryzienia przez psa, a jak w razie większych obrażeń? Radzimy.

Spis treści:
 

Co zrobić, jak ugryzie pies? Absolutnie nie tłumacz zwierzęcia ani tym bardziej nie szukaj winnych – nawet jeśli ktoś sprowokował zwierzę do agresywnego zachowania. Jako właściciel psa powinieneś zachować się profesjonalnie, bez nadmiaru emocji i oceniania.

Procedura w przypadku pogryzienia przez psa powinna wyglądać następująco:

  • Na początku zadbaj o to, by zwierzę nie miało możliwości ugryzienia nikogo ponownie. Uspokój je, przywiąż smycz w bezpiecznym miejscu i załóż psu kaganiec, jeśli nim dysponujesz.
  • Teraz zajmij się poszkodowanym i ustal, co mu się stało. Jeśli masz do tego warunki, pomóż przemyć i zaopatrzyć ranę. Zaproponuj odprowadzenie do przychodni lekarskiej, a jeśli to konieczne – wezwij pogotowie. Nawet jeśli ugryziona osoba będzie zapewniać, że nic się nie stało, nalegaj na wizytę u lekarza. Uświadom ją, że kontrola jest konieczna jeszcze tego samego dnia, nawet gdy rana wydaje się powierzchowna.
  • Ugryzienie przez psa szczepionego może mieć o wiele mniej przykre skutki. Od razu poinformuj więc poszkodowanego, czy pies był szczepiony przeciwko wściekliźnie. Nawet jeśli był, interwencja lekarza będzie konieczna. Chodzi o to, że rany po pogryzieniu raczej trudno się goją ze względu na obecność bakterii w ślinie psa. Tylko lekarz będzie w stanie dokładnie opatrzyć ranę.
  • Nie zawsze jednak sytuacja na miejscu zdarzenia będzie przebiegać spokojnie. Poszkodowany może być oburzony i żądać wezwania policji. Nie stawiaj oporu i zgódź się na taką interwencję. Spokojnie przedstaw funkcjonariuszom swoją wersję zdarzeń. Profesjonalna postawa na pewno zaprocentuje i będzie miała pozytywny wpływ na późniejsze postępowanie, gdyby sprawa miała trafić do sądu.
  • Po wszystkim skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. W ten sposób uruchomisz procedurę likwidacji szkód związanych z pogryzieniem przez psa (jeśli Twoje ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną).

Przebieg pierwszej pomocy po ugryzieniu zależeć będzie od rodzaju rany, miejsca ugryzienia i wieku poszkodowanego. Na pewno więcej uwagi potrzeba w sytuacji, gdy pies ugryzł dziecko albo osobę starszą. W przypadku tych osób najlepiej jest od razu wezwać pogotowie – może bowiem dojść do zasłabnięcia albo ataku paniki. Karetkę należy też wezwać zawsze wtedy, gdy rany znajdują się we wrażliwych miejscach, np. na twarzy, szyi albo udzie.    

Odkaź ranę

Bez względu na to, czy pies był szczepiony, czy nie, ranę trzeba bardzo dokładnie oczyścić i odkazić. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności, aby samemu nie narazić własnego zdrowia. Nie masz pod ręką czystej wody? Nie zakrywaj od razu rany opatrunkiem. Daj chwilę na wypłynięcie odrobiny krwi. W ten sposób rana sama oczyści się nieco z bakterii.

A ugryzienie przez psa bez krwi? Tzw. zadraśnięcie nie będzie miało rzecz jasna tak znacznych konsekwencji zdrowotnych, ale zadrapania na skórze również trzeba odpowiednio odkazić. Bakterie mogą przedostawać się do organizmu nawet przez otarcie naskórka.

Wezwij pogotowie

Jeśli ugryzienie przez psa było dotkliwe, a Ty nie masz warunków do tego, by zaopatrzyć ranę, również wezwij pogotowie. W przypadku ugryzienia przez psa nieszczepionego poszkodowany musi bezwzględnie odwiedzić lekarza. Konieczne będzie nie tylko odkażenie miejsca ugryzienia, ale też podanie szczepionek przeciwko wściekliźnie. Nie ukrywaj przed nikim faktu niezaszczepienia psa. Dotyczy to zarówno ofiary, jak i lekarza. Chodzi przecież o zdrowie drugiej osoby. Poza tym konsekwencje zatajenia okazałyby się dla Ciebie bardzo dotkliwe.

Co robić, gdy rana po ugryzieniu psa puchnie? 

Przede wszystkim nie wpadaj w panikę – zakażenie nie rozwija się w ciągu kilku minut od ugryzienia. Jeśli opuchlizna pojawia się tak szybko, to najprawdopodobniej reakcja alergiczna. Lekarz będzie wiedział, co zrobić w takim wypadku.

Ugryzienie przez psa. Co robić w dalszej kolejności?

Zdrowie osoby poszkodowanej jest najważniejsze, ale kiedy już udzielisz jej pomocy, powinieneś przyjrzeć się także swojemu psu. W najbliższym czasie umów się do weterynarza. Zbadanie zwierzęcia jest ważne zwłaszcza w sytuacji, gdy do tej pory miało ono łagodne usposobienie i nie zdarzały mu się akty agresji. Być może okaże się, że psu potrzebna jest terapia behawioralna. Nie bagatelizuj tej sprawy, inaczej podobne incydenty mogą się powtarzać.

pies patrzy na kapcie - Allianz ubezpieczenie domu i mieszkania

W przypadku, gdy pies ugryzł inną osobę, właściciela mogą czekać konsekwencje. Może to być grzywna za wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia). Możesz ponosić odpowiedzialność karną z oskarżenia prywatnego w sytuacji, gdy poszkodowany doznał lekkiego uszkodzenia ciała, którego skutki trwają do 7 dni. Z urzędu co do zasady powinieneś być ścigany w przypadku, gdy pogryziony doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jednak jeśli sytuacja miała charakter nieumyślny (pies zaatakował znienacka i nie był przez Ciebie do tego prowokowany), wejście na drogę sądową zależy od poszkodowanego.

Poszkodowany może wystąpić o dwa rodzaje roszczeń – zadośćuczynienie i odszkodowanie. Zadośćuczynienie przyznawane jest za szkody niematerialne. Ma za zadanie wynagrodzić ofierze stres i wszelkie przykre odczucia związane z wydarzeniem. Odszkodowanie natomiast dotyczy szkód materialnych. Pokrywa koszty leczenia, rehabilitacji, niszczonego ubrania, późniejszej niezdolności do pracy itp. Jeśli sąd orzeknie o Twojej winie, będziesz zobligowany do wypłacenia ustalonej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Dodatkowo grozi Ci grzywna, której wysokość zostanie określona z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności zdarzenia. Na Twoją niekorzyść podziała próba ucieczki, brak udzielenia pierwszej pomocy czy stwarzanie problemów podczas interwencji policji. Pod uwagę będą tu brane także przepisy o zachowaniu środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (każda gmina ustala je indywidualnie). Grzywna będzie więc większa, jeśli zgodnie z nimi byłeś zobligowany do trzymania psa na smyczy i w kagańcu, a tego nie zrobiłeś.

Ile wynosi odszkodowanie za pogryzienie przez psa? Nie da się tego określić jednoznacznie. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, rozmiaru poniesionych szkód i tego, jak zdarzenie będzie rzutowało na przyszłość poszkodowanego. Sąd weźmie pod uwagę wszystkie koszty, które poszkodowany musiał ponieść w związku z wypadkiem, także koszty dojazdów do lekarzy, zakupu nowej odzieży oraz straty wygenerowane przez nieobecność w pracy. Skomplikowanie przedstawia się sytuacja, w której pies ugryzł dziecko. Jego rodzice ponoszą wówczas koszty nie tylko leczenia, ale też np. zatrudnienia korepetytora, który pomoże dziecku nadrabiać zaległości w szkole. Do tego dochodzą straty z tytułu zwolnienia z pracy na czas opieki nad dzieckiem. Stąd prosty wniosek: im cięższy przypadek pogryzienia, tym większe zadośćuczynienie i odszkodowanie za ugryzienie przez psa otrzyma poszkodowany.

Jeśli jesteś właścicielem psa, powinieneś wykupić stosowne ubezpieczenie, które ochroni Cię przed skutkami takich zdarzeń. Jakiego rodzaju to ubezpieczenie? W Allianz ochronę na wypadek pogryzienia innej osoby przez Twojego psa otrzymasz w ramach ubezpieczenia mieszkania i domu - w każdym pakiecie zakres obejmuje także odpowiedzialność cywilną. Wystarczy, że zgłosisz zdarzenie ubezpieczycielowi, a ten następnie skontaktuje się z poszkodowanym, na podstawie oceny szkód ustali wysokość odszkodowania i wypłaci należną kwotę. W cenie ubezpieczenia mieszkania w Allianz otrzymasz również ubezpieczenie dla psa. 

Nigdy nie możesz być pewny zachowania swojego psa – podobnie jak rozmiarów konsekwencji nawet z pozoru łagodnego pogryzienia. Zaatakowane osoby reagują różnie, różne są też wyroki sądów. Niekiedy ofiara może żądać wysokiego zadośćuczynienia i odszkodowania, a sąd przychyli się do tego żądania. Chcesz oszczędzić sobie stresu? Zadbaj odpowiednio wcześniej o ubezpieczenie, które zapewni Ci ochronę w przypadku incydentów z udziałem Twojego psa.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.