Ubezpieczenie dziecka a uprawianie sportu

Ubezpieczenie NNW Twoje Dziecko | 3 minuty

Dzieciom często przydarzają się stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia – to tylko przykładowe zdarzenia, które mogą spotkać nasze dzieci. Mają one miejsce podczas zajęć z wychowania fizycznego, na placach zabaw, szkolnym korytarzu i nie tylko. Wypadki mogą wiązać się z leczeniem, rehabilitacją, a tym samym – z kosztami. Mając ubezpieczenie dziecka, możesz w takich przypadkach otrzymać wypłatę świadczenia. Czy taka ochrona obejmuje również ryzyka związane z uprawianiem sportu? 

Spis treści:

 1.  Jakie sporty obejmuje ubezpieczenie NNW dla dzieci? 
 2.  Jakie sporty nie są brane pod uwagę przy ubezpieczeniu? 
 3.  Gdzie kupić ubezpieczenie dla dziecka?  

Jakie sporty obejmuje ubezpieczenie NNW dla dzieci?

NNW dla dziecka często nazywane jest szkolnym, co powoduje skojarzenia z tym, iż obejmuje ono zdarzenia, do których doszło wyłącznie w placówce edukacyjnej. Nie jest to jednak prawdą. Ubezpieczenie, które proponujemy, zapewnia ochronę także na placu zabaw, zajęciach pozalekcyjnych i sportowych, i nie tylko. Działa zarówno w czasie roku szkolnego, jak i w wakacje, w czasie przerwy w nauce. Obejmuje zdarzenia, do których doszło w godzinach zajęć, jak i takie, które miały miejsce po nich. Tylko czy takie ubezpieczenie dzieci uwzględnia konkretne sporty? Czy ma znaczenie to, przy jakich aktywnościach doszło do kontuzji?

Tak, to jest istotne. Ochrona jak najbardziej dotyczy zdarzeń, do których doszło w czasie uprawiania sportu, jednak nie podlega jej zawodowe uprawianie takich aktywności. Dlatego, jeśli zawierasz umowę z towarzystwem i interesuje Cię ubezpieczenie obejmujące taki sport, to koniecznie sprawdź, czy ochrona go uwzględnia. 

Jakie sporty nie są brane pod uwagę przy ubezpieczeniu?

Zanim zawrzesz daną polisę, koniecznie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), a wtedy dowiesz się, w przypadku jakich aktywności towarzystwo nie wypłaci świadczenia. Jak już wiesz, ochrona nie dotyczy zawodowego uprawiania sportu oraz dyscyplin wysokiego ryzyka. Oczywiście ich listę znajdziesz w OWU. Do aktywności zwiększonego ryzyka utraty życia i zdrowia zaliczamy:

 • sporty motorowe lub motorowodne,
 • skoki ze spadochronem,
 • paralotniarstwo,
 • motolotniarstwo,
 • pilotowanie samolotów silnikowych,
 • szybownictwo,
 • baloniarstwo,
 • jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
 • nurkowanie wrakowe i jaskiniowe,
 • narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle,
 • skoki i ewolucje snowboardowe,
 • parkour, 
 • canyoning, 
 • kajakarstwo górskie.

Nie są to wszystkie aktywności, których nie obejmuje takie ubezpieczenie. Inne sporty ekstremalne, które są wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz we wspomnianym OWU.

Kiedy natomiast mamy do czynienia z zawodowym uprawianiem sportu? Wówczas, gdy dziecko zajmuje się nim na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie. Nie ma znaczenia, czy ma ono postać standardowej pensji czy stypendium, diet czy zasiłków. Nie jest istotne również to, czy aktywność ta uprawiana jest przez Twoje dziecko indywidualnie czy mowa o sporcie grupowym. 

Gdzie kupić ubezpieczenie dla dziecka?  

Wiesz już, że Twojemu dziecku i Tobie potrzebne jest takie ubezpieczenie NNW. Sport i inne aktywności, które mogą skończyć się kontuzją, przemawiają za wyborem takiej ochrony. Miej na uwadze, że w szkole statystycznie dochodzi do większej liczby wypadków niż na drogach, a przecież ubezpieczenie dziecka obejmuje również zdarzenia, które mają miejsce poza szkolnymi murami. 

Gdzie możesz zatem zawrzeć taką polisę? Oczywiście online. Z opisem oferty zapoznaj się na naszej stronie. Do wyboru masz 4 warianty ochrony, której koszt zaczyna się już od 39 zł rocznie. Zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia i wysokość świadczenia w przypadku poszczególnych zdarzeń – to od tych stawek zależy, jaką kwotę Ci wypłacimy w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.