Ubezpieczenie dziecka a uprawianie sportu

Ubezpieczenie NNW szkolne | 3 minuty

Dzieciom często przydarzają się stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia – to tylko przykładowe zdarzenia, które mogą spotkać nasze dzieci. Mają one miejsce podczas zajęć z wychowania fizycznego, na placach zabaw, szkolnym korytarzu i nie tylko. Wypadki mogą wiązać się z leczeniem, rehabilitacją, a tym samym – z kosztami. Mając ubezpieczenie dziecka, możesz w takich przypadkach otrzymać wypłatę świadczenia. Czy taka ochrona obejmuje również ryzyka związane z uprawianiem sportu? 

Spis treści:

 1.  Jakie sporty obejmuje ubezpieczenie NNW dla dzieci? 
 2.  Jakie sporty nie są brane pod uwagę przy ubezpieczeniu? 
 3.  Gdzie kupić ubezpieczenie dla dziecka?  

Jakie sporty obejmuje ubezpieczenie NNW dla dzieci?

NNW dla dziecka często nazywane jest szkolnym, co powoduje skojarzenia z tym, iż obejmuje ono zdarzenia, do których doszło wyłącznie w placówce edukacyjnej. Nie jest to jednak prawdą. Ubezpieczenie, które proponujemy, zapewnia ochronę także na placu zabaw, zajęciach pozalekcyjnych i sportowych, i nie tylko. Działa zarówno w czasie roku szkolnego, jak i w wakacje, w czasie przerwy w nauce. Obejmuje zdarzenia, do których doszło w godzinach zajęć, jak i takie, które miały miejsce po nich. Tylko czy takie ubezpieczenie dzieci uwzględnia konkretne sporty? Czy ma znaczenie to, przy jakich aktywnościach doszło do kontuzji?

Tak, to jest istotne. Ochrona jak najbardziej dotyczy zdarzeń, do których doszło w czasie uprawiania sportu, jednak nie podlega jej zawodowe uprawianie takich aktywności. Dlatego, jeśli zawierasz umowę z towarzystwem i interesuje Cię ubezpieczenie obejmujące taki sport, to koniecznie sprawdź, czy ochrona go uwzględnia. 

Jakie sporty nie są brane pod uwagę przy ubezpieczeniu?

Zanim zawrzesz daną polisę, koniecznie przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), a wtedy dowiesz się, w przypadku jakich aktywności towarzystwo nie wypłaci świadczenia. Jak już wiesz, ochrona nie dotyczy zawodowego uprawiania sportu oraz dyscyplin wysokiego ryzyka. Oczywiście ich listę znajdziesz w OWU. Do aktywności zwiększonego ryzyka utraty życia i zdrowia zaliczamy:

 • sporty motorowe lub motorowodne,
 • skoki ze spadochronem,
 • paralotniarstwo,
 • motolotniarstwo,
 • pilotowanie samolotów silnikowych,
 • szybownictwo,
 • baloniarstwo,
 • jazdę na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi,
 • nurkowanie wrakowe i jaskiniowe,
 • narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle,
 • skoki i ewolucje snowboardowe,
 • parkour, 
 • canyoning, 
 • kajakarstwo górskie.

Nie są to wszystkie aktywności, których nie obejmuje takie ubezpieczenie. Inne sporty ekstremalne, które są wykluczone z ochrony ubezpieczeniowej znajdziesz we wspomnianym OWU.

Kiedy natomiast mamy do czynienia z zawodowym uprawianiem sportu? Wówczas, gdy dziecko zajmuje się nim na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej i z tego tytułu uzyskuje wynagrodzenie. Nie ma znaczenia, czy ma ono postać standardowej pensji czy stypendium, diet czy zasiłków. Nie jest istotne również to, czy aktywność ta uprawiana jest przez Twoje dziecko indywidualnie czy mowa o sporcie grupowym. 

Gdzie kupić ubezpieczenie dla dziecka?  

Wiesz już, że Twojemu dziecku i Tobie potrzebne jest takie ubezpieczenie NNW. Sport i inne aktywności, które mogą skończyć się kontuzją, przemawiają za wyborem takiej ochrony. Miej na uwadze, że w szkole statystycznie dochodzi do większej liczby wypadków niż na drogach, a przecież ubezpieczenie dziecka obejmuje również zdarzenia, które mają miejsce poza szkolnymi murami. 

NNW szkolne Allianz obejmuje również wypadki, do których doszło podczas uprawiania sportu. Przed zakupem zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia oraz wysokość świadczenia w przypadku poszczególnych zdarzeń – to od tych wartości zależy, jaką kwotę otrzymasz w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną. Do wyboru masz kilka pakietów, ktore rożnią się zakresem i sumą ubezpieczenia. Składka zaczyna się już od 41 zł rocznie. 

Składka 41 zł za ubezpieczenie NNW w pakiecie KOMFORT wersja B z sumą ubezpieczenia 15 000 zł 

Ubezpieczenie dziecka przez cały rok - w szkole, podczas zajęć pozaszkolnych oraz w czasie wolnym

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie Centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 457 110 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz  pełne dane o spółce.