Rodzinne ubezpieczenie na życie i zdrowie

Ubezpieczenie Twoje Życie, Twój Plan | 3 minuty

Ubezpieczenie na życie i zdrowie jest szczególnie ważne, jeśli już masz własną rodzinę albo jeżeli niebawem planujesz ją założyć. To naturalne, aby otoczyć ochroną ubezpieczeniową nie tylko siebie, ale również pozostałych członków rodziny. Ubezpieczenia dostępne w Allianz pozwalają precyzyjnie dopasować polisę do potrzeb całej rodziny i tym samym w pełni zabezpieczyć jej przyszłość. U nas możesz kompleksowo zatroszczyć się o przyszłość współmałżonka, dzieci oraz innych osób i wesprzeć ich w trudnych chwilach.

Zapewnij spokojną przyszłość swoim bliskim

Chcąc spełnić Twoje oczekiwania rozbudowaliśmy naszą ofertę o rozwiązania pozwalające chronić życie i zdrowie nie tylko Twoje, ale także Twojego dziecka. Na przykład w razie ciężkiej choroby lub rehabilitacji otrzymasz wsparcie materialne oraz opiekę naszego agenta, który pomoże Ci załatwić niezbędne formalności. Ponadto dzięki ubezpieczeniu życia swoich bliskich możesz zabezpieczyć ich finansowo także od skutków wypadków, leczenia szpitalnego, poważnych chorób, a partnera także w razie niezdolności do pracy. Jednocześnie nasze produkty ubezpieczeniowe pomogą zapewnić Twojemu dziecku bezpieczny start w przyszłość, jak również umożliwią zgromadzenie środków na spłatę kredytu, gdyby Ciebie nagle zabrakło. Jak zapewnić taką ochronę Twoim bliskim? Przede wszystkim należy dobrać odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Drugim rozwiązaniem pozwalającym na zapewnienie kompleksowej ochrony Tobie i Twojej rodzinie jest ubezpieczenie na życie Twoje Życie. Jeżeli rozszerzysz jego zakres o Pakiet Medyczny „Bądź Zdrów” w wersji rodzinnej, zapewnisz sobie, swojemu partnerowi oraz dzieciom dostęp do prywatnej opieki medycznej i wizyt domowych. Co więcej, składka za tę umowę dodatkową będzie stała, niezależnie od liczby dzieci w rodzinie. Dzięki temu pakietowi Twoi bliscy będą mogli skorzystać z porad specjalistów oraz wykonać niezbędne badania diagnostyczne w prywatnych placówkach grupy LUX MED na terenie całej Polski. Rozszerzając ubezpieczenie Twoje Życie o umowę dodatkową Poważne zachorowanie można liczyć na wsparcie finansowe w razie tak poważnych chorób jak: nowotwór złośliwy, zawał serca i udar mózgu. 

Wybierając ubezpieczenie, pamiętaj o sprecyzowaniu potrzeb całej rodziny

Kluczowym krokiem na drodze do efektywnego zabezpieczenia najbliższych jest sprecyzowanie Waszych oczekiwań i potrzeb wobec produktu ubezpieczeniowego. Dzięki temu będziemy mogli wspólnie wybrać najkorzystniejszą opcję, tak aby cała rodzina została objęta należytą opieką. Najczęściej oferty ubezpieczeniowe porównuje się patrząc jedynie na wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone w razie wystąpienia określonego zdarzenia. Taki sposób podejmowania decyzji nie jest jednak miarodajny, gdyż nie obrazuje jakości i realnej formy wsparcia, jakie kryje się za daną polisą. Po prostu na standard ubezpieczenia wpływa więcej czynników niż tylko wysokość składki. W Allianz proponujemy różnorodne modele zabezpieczenia przyszłości Twojej i Twoich bliskich, np. poprzez terminowe ubezpieczenie na życie, rekompensatę w przypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenie rodziny od kilkudziesięciu poważnych chorób czy umożliwienie dostępu do kompleksowej opieki medycznej. To właśnie wyróżnia nas spośród innych firm ubezpieczeniowych – my podchodzimy do potrzeb naszych klientów indywidualnie i staramy się dopasować ubezpieczenie do realnych potrzeb.

W Allianz wiemy, jak wielką odpowiedzialność nam powierzasz. To troska o Twoich najbliższych, którzy mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Zapewniamy im wsparcie i pomoc w obliczu nieprzewidzianych wydarzeń. Sprawnie i profesjonalnie wypłacimy należne im świadczenie finansowe. Pamiętaj, że odpowiednio dopasowane ubezpieczenie na życie zapewni spokój Tobie i Twojej rodzinie, bez obaw o to, co przyniesie przyszłość.  Dla nas niezwykle ważne jest Wasze bezpieczeństwo i szczęście.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.