Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie szkolne dla dziecka?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty
Placówki edukacyjne to miejsca, w których przywiązuje się szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa. Nie oznacza to jednak, że można zapobiec całkowicie ryzyku wypadków. Występuje ono niemal wszędzie, a dojście do takiego zdarzenia może się wiązać z ponoszeniem wysokich kosztów. Warto więc, aby każdy uczeń miał ubezpieczenie szkolne. Jak wybrać najlepsze?

Jak wynika ze stanowiska Komisji Nadzoru Ubezpieczeń, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów nie jest w Polsce obowiązkowe. Nie zostało ono wymienione w przepisach jako konieczne, wymagane przez prawo, jak np. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Przez lata rodzice mieli wątpliwości, czy muszą koniecznie kupować ubezpieczenie szkolne w placówce edukacyjnej, w której uczy się ich dziecko. Tymczasem według rozporządzeń Ministerstwa Edukacji żadna taka placówka oświatowa nie może wprowadzić nakazu zawierania polis grupowych dla uczniów. Warto, aby opiekun świadomie wybrał ubezpieczenie szkolne dziecka, wiedząc, czego powinien oczekiwać po takiej ofercie. 

Taka polisa może się kojarzyć z ochroną, która obowiązuje wyłącznie w placówkach edukacyjnych, a tymczasem wcale nie musi tak być. Zanim zdecydujemy się na jej zawarcie, warto zaznajomić się z co najmniej kilkoma czynnikami, które mają znaczenie. Oto istotne kwestie, jeśli chodzi o ubezpieczenie szkolne dla dzieci:

  • Czas ochrony – najlepiej, aby polisa obowiązywała nie tylko w roku szkolnym czy akademickim, ale także w wakacje i ferie zimowe.
  • Karencja – jeśli występuje, to w jakich przypadkach? Chodzi tutaj o okres, który musi minąć od zawarcia polisy, aby towarzystwo ubezpieczeniowe objęło ochroną dane ryzyko, przeważnie dotyczy tylko wybranych zdarzeń jak np. poważnego zachorowania
  • Gdzie obowiązuje ochrona – warto, aby polisa działała nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale również poza nimi, także w czasie zajęć sportowych, a może nawet podczas aktywności sportowych dziecka..
  • Suma ubezpieczenia – to maksymalna kwota, która może być wypłacona z polisy w ramach odszkodowania. To od niej wyliczane są świadczenia, które towarzystwo przekazuje uprawnionym w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną.
  • Ryzyka uwzględnione w ochronie – świadczenie może być przyznane w przypadku śmierci ubezpieczonego bądź jego rodzica w wyniku wypadku, a także jeśli dojdzie do odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu, , pobyt w szpitalu po wypadku, nagłego zachorowania skutkującego hospitalizacją i nie tylko. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty leczenia i rehabilitacji. Warto postawić na jak najszerszą ochronę, aby móc uzyskać świadczenie w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń.

W ofercie towarzystwa ubezpieczeniowego najczęściej dostępnych jest kilka pakietów ochrony, które różnią się sumami ubezpieczeń, limitami i ryzykami, które obejmują. Warto porównać, co jest dostępne w poszczególnych wariantach, aby wybrać najlepszą opcję.

Warto sprawdzić jaką propozycję ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ma Allianz. Można wybrać jeden z pakietów, ten który oferuje najatrakcyjniejsze sumy ubezpieczeń i limity świadczeń.

Nie zapominajmy także o kwestii składki ubezpieczeniowej. Często różnice pomiędzy cenami poszczególnych pakietów są na tyle niskie, że wybór niższej sumy ubezpieczenia nie jest uzasadniony.

Składkę za polisę można wyliczyć online i zdecydować, czy jest ona na akceptowalnym poziomie, zanim przejdziemy do zawarcia ubezpieczenia. –

Warto zabezpieczyć się przed finansowymi kosztami, które mogą wynikać z wypadku dziecka, tym bardziej biorąc pod uwagę fakt, że ceny wielu usług i produktów w Polsce dynamicznie rosną, a opiekunowie nie zawsze będą w stanie podołać wydatkom związanym z leczeniem z własnych środków. 

Uezpieczenie NNW - ochrona w razie nieszczęśliwych wypadków dziecka w szkole i po zajęciach
Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.