Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty
Przez wiele lat rodzice i opiekunowie dzieci uczęszczających do szkół mogli zawrzeć za pośrednictwem placówki edukacyjnej umowę grupowego ubezpieczenia szkolnego. Często nie brali jednak pod uwagę zakresu takiej ochrony, a jej posiadanie traktowali jako obowiązek. Czy rzeczywiście jest to konieczne? Czy ubezpieczenie w szkole jest obowiązkowe?

Nie istnieją żadne przepisy, które nakazują zawarcie ubezpieczenie dziecka w placówce edukacyjnej z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą. Ponadto, jak wynika z rozporządzeń Ministerstwa Edukacji, szkoły nie mogą również nakazać rodzicom i opiekunom ich uczniów zawierania umowy ubezpieczenia NNW – jest to dobrowolne.

Stanowisko Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych w tej sprawie jest jasne. Ubezpieczenie szkolne nie należy do obowiązkowych placówek oświatowych i to jego zawarcie zależy od decyzji rodziców i opiekunów. Do polis obligatoryjnych zaliczamy np. komunikacyjne OC czy OC wykonujących określone zawody, ale nie dotyczy to ubezpieczenia szkolnego. Natomiast bezdyskusyjnie warto zdecydować się na zawarcie takiej polisy. Przemawia za tym wiele argumentów, a przede wszystkim zakres ochrony, który może ona obejmować.

Wiesz już, że ubezpieczenie grupowe dzieci w szkole nie jest obowiązkowe. Skoro tak, to czy powinieneś się decydować na ten wydatek? Owszem, i to z wielu powodów. Przede wszystkim miej na uwadze, że nie dotyczy ono wyłącznie placówek edukacyjnych – ochrona, którą zapewniamy w ramach ubezpieczenia szkolnego w Allianz, działa również poza zajęciami lekcyjnymi, a co więcej – nie tylko w Polsce.

Zatem, jeśli Twoje dziecko uczęszcza np. na zajęcia karate, a nawet uprawia ten sport wyczynowo, to nieszczęśliwe wypadki, które przydarzą się w związku z taką aktywnością, jak najbardziej będą objęte ochroną. W takim przypadku możesz uzyskać świadczenie, które obejmie leczenie czy też rehabilitację.

Szkolne NNW to również wypłata środków, w przypadku gdy dziecko odniesie trwały uszczerbek na zdrowiu. Uzyskana kwota zależy od rodzaju uszczerbku, a także sumy ubezpieczenia. Z tego względu warto stawiać na pakiet z jak najwyższą sumą ubezpieczenia. Dzięki temu ewentualne kwoty wypłacane z polisy będą odpowiednio wysokie, co pomoże pokryć koszty leczenia, rehabilitacji czy też będzie wsparciem w innych wydatkach, które mogą towarzyszyć tej trudnej dla rodziny sytuacji.

Wybierając ubezpieczenie, przyjrzyj się dokładnie zakresowi ochrony, tzn. sprawdź, jakie ryzyka są objęte polisą. Im jest ich więcej, tym oczywiście lepiej.

W ramach polisy może być również wypłacone świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku wypadku. To nie wszystko, co może zostać uwzględnione w ochronie – sprawdź nasze pakiety i wylicz online, ile będzie Cię kosztować składka za ochronę dziecka. 

Wypadek dziecka możesz łatwo i wygodnie zgłosić w serwisie Mój Allianz. Zrobisz to bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli ta forma Ci nie odpowiada,  możesz skorzystać z innych form – m.in. zrobić to w jednej z naszych placówek, telefonicznie lub pocztą tradycyjną. Jeśli masz wątpliwości co do wymaganych dokumentów, skontaktuj się z nami. Dowiesz się, które z nich powinieneś załączyć do zgłoszenia. 

Źródło:

https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie/ubezpieczenia-nnw/nnw-szkolne.html#

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.