Co obejmuje ubezpieczenie dziecka na obóz lub wycieczkę szkolną?

Ubezpieczenie NNW | 3 minuty
Wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną czy też obóz wiąże się z obawami opiekunów o bezpieczeństwo ich pociechy. Bierzemy pod uwagę różne możliwe scenariusze i jest to słuszne podejście – ryzyko wystąpienia wypadków istnieje wszędzie. Dlatego dziecko, które wybiera się na taki wyjazd, powinno mieć wykupione ubezpieczenie na wycieczkę szkolną lub obóz. Ochrona zadziała w razie wypadków, do których dojdzie w czasie takich wyjazdów. Pytanie więc, jaką polisę warto zawrzeć?

Dzieci wyczekują szkolnych wypraw, gdyż jest to dla nich okazja do wyjazdu bez nadzoru rodziców, a także do przeżycia przygody. To samo dotyczy obozów, które przecież trwać mogą nawet kilka tygodni. Jako opiekun możesz mieć wątpliwości, jaką polisę powinieneś zawrzeć, aby zapewnić dziecku odpowiednią ochronę. W takim przypadku dobrym wyborem jest szkolne NNW z wysoką sumą ubezpieczenia i szerokim zakresem świadczeń.

Czy zatem ochrona, która z założenia działa w szkolnych placówkach, jest również ubezpieczeniem dziecka na obóz sportowy czy inny, podobny wyjazd? Jak najbardziej. Ochrona, którą oferujemy w Allianz w ramach ubezpieczenia szkolnego NNW, działa nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale również w czasie zajęć pozalekcyjnych, na wyjeździe z rodzicami, a także na szkolnej wycieczce lub obozie. Kolejnym ważnym krokiem jest zawarcie takiej polisy, która będzie zapewniać odpowiednią ochronę, obejmie wiele ryzyk i zapewni wysokie świadczenia w razie ich wystąpienia. 

Im więcej świadczeń obejmuje polisa, tym lepiej. Niestety dziecko może ulec różnym wypadkom – nawet takim, których skutek będzie wymagać długiego leczenia i rehabilitacji. Dlatego koniecznie należy się przyjrzeć bliżej zakresowi poszczególnych polis. Aby ułatwić Ci dopasowanie odpowiedniej ochrony, w Allianz proponujemy pakiety spośród których możesz wybrać ten, który spełnia Twoje oczekiwania. Obejmują one takie ryzyka jak:

 • uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
 • koszty leczenia powstałe w wyniku wypadku,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć rodzica ubezpieczonego dziecka w wypadku,
 • świadczenia assistance po wypadku,
 • pobyt w szpitalu w wyniku wypadku,
 • pobyt w szpitalu po nagłym zachorowaniu,
 • koszty rehabilitacji,
 • koszty odbudowy stomatologicznej,
 • koszty operacji plastycznej,
 • koszty zakupu środków ortopedycznych, 
 • świadczenia z tytułu ukąszenia (np. przez kleszcza), użądlenia, pogryzienia.

Warto dopasować indywidualnie zakres ochrony i sumę ubezpieczenia. Im jest ona szersza a suma ubezpieczenia wyższa, tym mniejsze ryzyko, że jako opiekun będziesz musiał pokryć koszty leczenia, rehabilitacji i inne wydatki związane ze skutkami wypadku z własnych pieniędzy. Polisa działa na terenie całego świata, ale niektóre koszty są pokrywane wyłącznie w przypadku zdarzeń, które miały miejsce w Polsce.

Należy pamiętać, że od sumy ubezpieczenia zależy, jak wysokie świadczenie zostanie wypłacone w przypadku wystąpienia poszczególnych zdarzeń objętych ochroną. Wykupione ubezpieczenie będzie działać nie tylko na czas wycieczki –  ochrona będzie obowiązywać przez cały rok, na całym świecie obejmując nawet ryzyko wypadku w czasie zajęć sportowych.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.