Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka – komu się należy?

Ubezpieczenie Grupowe na życie Opiekun | 3 minuty

Nowy członek rodziny może być sporym obciążeniem dla domowego budżetu, dlatego powszechną praktyką ubezpieczycieli jest wypłata dla swoich klientów – świeżo upieczonych rodziców – świadczenia mającego wesprzeć ich w tym pięknym, ale również wymagającym czasie. Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka to nie ubezpieczenie samego dziecka, ale świadczenie, które ubezpieczony otrzymuje w ramach grupowego ubezpieczenia na życie.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie za urodzenie dziecka w ramach ubezpieczenia grupowego? Kto i w jaki sposób może otrzymać pieniądze za urodzenie dziecka? Wyjaśniamy.

Spis treści:

  1. Jakie świadczenia przysługują po narodzinach dziecka?
  2. Grupowe ubezpieczenie na życie  – urodzenie dziecka
  3. Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka w Allianz
  4. Jak sprawdzić, jaką kwotę otrzymam po urodzeniu dziecka?

Jakie świadczenia przysługują po narodzinach dziecka?

To pytanie często zadają sobie oczekujący na narodziny potomka rodzice. Obecnie rodzicom przysługują pewne świadczenia od państwa, ale część z nich zależy od dochodu rodziców i dodatkowych warunków. Dotyczy to tzw. becikowego, zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego czy wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Co się należy po urodzeniu dziecka bez względu na jakiekolwiek warunki? Obecnie jest to świadczenie wychowawcze 500+.

Grupowe ubezpieczenie na życie  – urodzenie dziecka

Wsparcie finansowe można otrzymać także dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie, w ramach którego oprócz wielu innych świadczeń, możemy liczyć na wypłatę w przypadku narodzin dziecka.

Wypłata jest jednorazowa i przysługuje za każde dziecko, jeśli w momencie urodzenia dziecka mieliśmy  ochronę ubezpieczeniową. Często ubezpieczenie takie jest objęte karencją. Oznacza to, że aby otrzymać świadczenie ubezpieczeniowe, trzeba być uczestnikiem ubezpieczenia przez określony czas, np. przez co najmniej 9 miesięcy poprzedzających narodziny nowego członka rodziny. Warunek ten ma za zadanie chronić przed sytuacjami, w których rodzic ubezpiecza się jedynie w celu otrzymania świadczenia na nowo narodzone dziecko, po czym rezygnuje z ochrony.

Zdarza się jednak, że okres karencji nie obowiązuje. Kiedy w firmie zostaje zatrudniona nowa pracownica, może ona od razu przystąpić do polisy. Nie musi przy tym zachowywać okresu karencji między przystąpieniem a urodzeniem dziecka (w niektórych przypadkach okres karencji zostaje zachowany, ale w znacznie mniejszym wymiarze). To bardzo duża korzyść.

Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka w Allianz

Szczegóły i warunki otrzymania świadczenia z tytułu narodzin dziecka zależą od konkretnego ubezpieczyciela. W Allianz możesz je otrzymać w ramach dummy ubezpieczenia grupowego Opiekun. Do takiego ubezpieczenia możesz przystąpić u swojego pracodawcy. To do niego należy decyzja o zakresie świadczeń. Ubezpieczenie może obejmować swoją ochroną np. poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, leczenie operacyjne lub zachowawcze. Może się w nim zawrzeć świadczenie lekowe, pakiet ubezpieczeń dla dziecka i właśnie środki z tytułu urodzenia się dziecka.

Jednym ze świadczeń dodatkowych jest także wsparcie finansowe dla dziecka, które po urodzeniu wymaga wzmożonej opieki medycznej. Najczęściej dotyczy to wcześniaków, dzieci z wrodzonymi wadami czy noworodków z niską masą urodzeniową. Tak szeroka ochrona sprawia, że ubezpieczenie grupowe na życie przyjmuje postać ubezpieczenia rodzinnego.

Warto dodać, że ubezpieczenie obejmuje też przysposobienie dziecka, a więc wspiera finansowo również rodziców, którzy adoptowali dziecko (w wieku do lat 10).

Jak sprawdzić, jaką kwotę otrzymam po urodzeniu dziecka?

Ile środków za urodzenie się dziecka otrzyma pracownik? Kwota z reguły jest stała i określona z góry. Co ważne, kwota za urodzenie dziecka nie jest zależna od długości okresu, w którym pracownik pozostawał ubezpieczony.

Wszystkie informacje na temat wysokości wypłaty można znaleźć w dokumencie potwierdzającym przystąpienie do ubezpieczenia. Pieniądze z ubezpieczenia za urodzenie dziecka wypłacane są przy minimum formalności. Jeśli spełniasz kryteria, wypłata może nastąpić nawet tego samego dnia, w którym złożysz wniosek online.

Świadczenie za urodzenie dziecka można potraktować jako uczczenie radosnego momentu w życiu rodziny. Z drugiej strony jest to realne wsparcie finansowe. Ten dodatek do polisy grupowej powinien być atrakcyjny także z punktu widzenia pracodawcy. Może on w ten sposób pokazać swoim pracownikom, jak ważne jest dla niego szczęście i bezpieczeństwo ich rodzin.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.