Rodzicu, sprawdź, ile wydasz na dorastające dziecko

Ubezpieczenie Twój Plan | 4 minuty

Świetnie wykształcony prawnik, ceniony lekarz, informatyk, przedsiębiorca. Wielu rodziców tak wyobraża sobie przyszłość swoich dzieci. Skąd jednak wezmą fundusze na edukację dzieci i realizację ich marzeń?

Niezależnie od tego, jaką drogę wybierze Twoja pociecha, na starcie w dorosłość będzie potrzebowała wsparcia. Sprawdź, z jakimi wydatkami trzeba będzie się zmierzyć i już dziś wybierz odpowiedni produkt z oferty ubezpieczeń na życie

Myślisz, że Twoje dziecko stanie się w pełni samodzielnie, gdy skończy 18 lat? Formalnie będzie już dorosłe, ale prawdopodobnie nie da rady utrzymać się bez Twojej pomocy. 83 proc. rodziców, biorących udział w naszym badaniu, chce wspierać finansowo start swoich dzieci w dorosłość1. Gotowi są wesprzeć finansowo takie cele związane ze swoimi dziećmi jak: studia, wesele, zakup mieszkania, wyprawkę dla wnuka czy pomoc w założeniu własnego biznesu. Allianz wspiera rodziny – sprawdziliśmy więc, ile to wszystko kosztuje.

Spis treści:

  1. dummy Ile zapłacisz za studia swojego dziecka?
  2. dummy Ile kosztuje ślub i wesele w Polsce?
  3. dummy Ile wynosi wkład własny na mieszkanie?
  4. dummy Ile trzeba zapłacić za wyprawkę?
  5. dummy Pomoc w założeniu własnej firmy
  6. dummy A gdyby Cię zabrakło?

Ile zapłacisz za studia swojego dziecka?

Choć studia na uczelniach państwowych w Polsce są bezpłatne, przeprowadzka  do innego miasta i rozpoczęcie samodzielnego życia już  kosztuje.  Nawet od 11 do 20 tys. zł rocznie2. Jeżeli nasze dziecko wybierze uczelnie prywatną, będzie trzeba doliczyć koszt czesnego, które waha się od 4 tys. do nawet 22 tys. zł rocznie3. Niewykluczone, że Twoja latorośl będzie chciała zdobyć dyplom jednej z prestiżowych uczelni np. w Stanach Zjednoczonych. Wtedy koszt czesnego będzie porównywalny z ceną, którą trzeba zapłacić za nowy samochód dobrej klasy i zaczyna się od 145 tys. zł4. Nieporównywalnie wyższy jest także koszt utrzymania się za granicą – ok. 10 tys. zł rocznie5, czyli prawie tyle samo, ile kosztuje utrzymanie polskiego studenta przez rok.

Ile kosztuje ślub i wesele w Polsce?

W naszym kraju tradycją jest, że rodzice państwa młodych wspierają finansowo organizację ślubu i wesela.  65% rodziców biorących udział w naszym badaniu deklaruje chęć wsparcia finansowego swojego dziecka w organizacji tych wydarzeń6.  Nawet, jeśli ceremonia będzie skromna i zakończy się tylko eleganckim obiadem, wydasz na nią co najmniej kilka tysięcy złotych. Jeśli jednak marzysz o tym, by Twoje dziecko świętowało z pompą, musisz przygotować się na wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czy zostawi swoją pociechę samą z takim wydatkiem?

Ile wynosi wkład własny na mieszkanie?

Za nowe mieszkanie o powierzchni 50 m kw. w Warszawie trzeba zapłacić  średnio ok. 380 tys. zł7. Wynajem lokum w krótszej pespektywie czasowej wydaje się tańszym rozwiązaniem, choć czynsz potrafi być wysoki. Możesz wspomóc swoją pociechę w budowaniu bezpiecznej przyszłości, finansując wkład własny na pierwsze mieszkanie, który obecnie wynosi 10-20 proc. wartości nieruchomości8.

Ile trzeba zapłacić za wyprawkę?

24 proc. rodziców biorących udział w naszym badaniu deklaruje, że byliby gotowi sfinansować wyprawkę dla wnuka. Wyobrażasz sobie przyszłość wśród roześmianych wnucząt? Niektórzy świadomie odkładają w czasie decyzję o rodzicielstwie ze względu na koszt utrzymania potomstwa. Centrum im. Adama Smitha szacuje, że koszt wychowania jednego dziecka w Polsce (do osiągnięcia osiemnastego roku życia) mieści się w przedziale od 176 tys. zł do 190 tys. zł, a dwójki dzieci od 317 tys. zł do 350 tys. zł9. Z kolei chcąc sfinansować wyprawkę dla malucha, musisz przygotować się na koszt od 1000 zł za skromne gadżety dla wnuka, do nawet 10 tys. zł za kompletną wyprawkę z wózkiem, meblami do pokoju dziecięcego oraz niezbędnymi akcesoriami dla młodych rodziców.

Pomoc w założeniu własnej firmy

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lat wynosi blisko 16 proc10. Wielu młodych, ambitnych ludzi ma problemy ze znalezieniem pracy, jednak alternatywą dla nich może być założenie własnego biznesu. Czy Twoje dziecko jest pracowite i lubi realizować własne pomysły? Być może będzie chciało prowadzić własny biznes. W lepszej sytuacji są ci młodzi przedsiębiorcy, którzy posiadają kapitał na starcie, pozwalający przetrwać przez pierwszy, najtrudniejszy okres działalności. Możesz zainwestować pieniądze w rozwój marzeń swojego dziecka, jak planuje to uczynić 22 proc. rodziców  biorących udział w naszym badaniu. Decyzja należy do Ciebie.

A gdyby Cię zabrakło?

Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której nie możemy towarzyszyć naszym pociechom w najważniejszych chwilach życia. Wypadki się jednak zdarzają. Jeśli interesuje Cię zabezpieczenie finansowe Twojego dziecka w sytuacji, gdyby niespodziewanie doszło do Twojej śmierci, pomyśl o dummy ubezpieczeniu na życie i zdrowie Twój Plan.

 

1 Oszczędzanie dla dzieci - badanie wśród rodziców dzieci 0-10, raport przygotowany przez IQS, luty 2017 r.

2 Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-ofertowe-wynajmu-mieszkan-luty-2017-r-Raport-Bankier-pl-7498925.html

Można także oszacować średnie koszty życia, jak np. tutaj: http://www.studia.net/poradnik-kandydata/7357-studia-w-polsce-czesne-i-koszty-zycia-infografika

lub zaczerpnąć info stąd: http://www.aegon.pl/siteassets/media/raporty/raport_aegon_koszty_studiowania_w_polsce_za_granica_2016.pdf/

3 http://www.aegon.pl/siteassets/media/raporty/raport_aegon_koszty_studiowania_w_polsce_za_granica_2016.pdf/

4 Jak wyżej.

5 Jak wyżej.

6 Oszczędzanie dla dzieci - badanie wśród rodziców dzieci 0-10, raport przygotowany przez IQS dla Allianz, luty 2017 r.

7 Polski rynek nieruchomości. Raport Metrohouse i Expandera – kwiecień 2017.

8 http://www.finanse.egospodarka.pl/140026,20-10-czy-0-Ile-w-koncu-wynosi-wklad-wlasny-2017,1,63,1.html

9 http://smith.pl/sites/default/files/zalaczniki_201606/raport2016_v3.pdf 10 http://rynekpracy.org/x/946883

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Częścią umowy ubezpieczenia na życie z UFK są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK - w zależności od profilu inwestycyjnego ubezpieczającego - występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników (więcej informacji w Regulaminie UFK). Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.