Oszczędzanie na przyszłość dziecka

Ubezpieczenie Twój Plan | 3 minuty

Dziecko rodzi się jako biała karta. To, jakimi doświadczeniami się zapisze, w ogromnej mierze zależy od rodziców i ludzi z najbliższego otoczenia. Od nich zależy też to, jaki kapitał zbierze dziecko zanim osiągnie pełnoletność. Kapitał możemy rozumieć jako wiedzę, rozwinięte zdolności intelektualne, ogólne przygotowanie do życia i repertuar życiowych wartości. Możemy też rozumieć go bardziej dosłownie, a więc jako zgromadzone środki finansowe przez pierwszych kilkanaście lat życia dziecka. Czy warto budować taki kapitał? Jak zacząć i gdzie oszczędzać dla dziecka, by robić to dobrze?

Spis treści:

  1. Oszczędzanie dla dziecka – dlaczego warto?
  2. Oszczędzanie dla dziecka – jak zacząć?

Oszczędzanie dla dziecka – dlaczego warto?

Warto uczyć dzieci oszczędzania, ale warto też samodzielnie odkładać dla nich pieniądze. Systematyczne oszczędzanie dla dziecka nie jest znacznym obciążeniem dla domowego budżetu, jeśli będziemy co miesiąc odkładać niewielką sumę. Odkładanie pieniędzy dla dziecka stanie się tak naturalnym obowiązkiem, jak płacenie rachunków za prąd.

Dlaczego warto gromadzić oszczędności dla dziecka? Bo wydatków nigdy nie brakuje, ale kiedy dziecko wkracza w dorosłość, jest ich najwięcej. Na co potrzebne są wówczas pieniądze?

  • Na studia. Niekiedy dziecko marzy o studiowaniu na prywatnej uczelni, czasem chce łączyć pracę ze studiowaniem zaocznym. Przed niektórymi, otwarte są także drzwi do zagranicznych uczelni. Jednak studiowanie w obcym kraju to duże obciążenie finansowe.
  • Na wynajęcie mieszkania/zakup pierwszego własnego lokum. Prędzej czy później dziecko musi wyfrunąć z rodzinnego gniazda. Dobrze, jeśli możemy mu w tym pomóc.
  • Na założenie własnego biznesu. W dzisiejszych czasach nikt nie czeka z pierwszą pracą na ukończenie nauki. Jeśli Twoje dziecko będzie miało wiedzę w jakiejś dziedzinie i biznesowy zmysł, może wkroczyć na rynek o wiele wcześniej. Sprawę znacznie ułatwi mu zastrzyk gotówki z oszczędności.

Oszczędzanie dla dziecka – jak zacząć?

Jak odkładać pieniądze dla dziecka, by było to dla nas rutyną? Zacznijmy od niewielkich sum i gromadźmy je w osobnym miejscu. Gdy przekonamy się już, że ten comiesięczny wydatek nie jest dużym obciążeniem, możemy zwiększyć kwotę i rozważyć umieszczenie tych środków w wybranym produkcie oszczędnościowym.

Jak najlepiej oszczędzać dla dziecka? Szukając ku temu różnych okazji, bo program systematycznego oszczędzania dla dziecka to nie wszystko. Często zdarza się, że dziecko z różnych okazji dostaje nie prezenty, a pieniądze. Czy chowanie ich do koperty ma sens? Albo co gorsza - wydawanie na mało przydatne gadżety? Jeśli dziecko jest jeszcze małe, a jego finansami dysponują rodzice, mogą odkładać takie środki na ubezpieczenie.

Warto też przekonać najbliższych, by sami wpłacali pieniądze dla dziecka. Ciocie i dziadkowie uwielbiają rozpieszczać nasze dzieci drobnymi upominkami, te jednak nie zawsze są wiele warte w dłuższej perspektywie. Tymczasem na konto dziecka można wpłacać nawet niewielkie sumy. W końcu uzbiera się z nich większa kwota.

Warto wspomnieć, że odpowiedzialni rodzice również mogą skorzystać z ubezpieczenia na życie, które pozwala również inwestować pieniądze. Polisa Twój Plan zabezpiecza rodziców i dzieci na wypadek trudnych sytuacji oraz umożliwia gromadzenie pieniędzy na przyszłość.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy Centrum dokumentów), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Częścią umowy ubezpieczenia na życie z UFK są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). W ramach umowy ubezpieczenia na życie z UFK - w zależności od profilu inwestycyjnego ubezpieczającego - występują fundusze różniące się strategią inwestycyjną i możliwymi do osiągnięcia zyskami.

Inwestycje w fundusze są jednak związane z ryzykiem – wartość ich jednostek może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników (więcej informacji w Regulaminie UFK). Środki lokowane w UFK nie są gwarantowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i załączników do ogólnych warunków ubezpieczenia

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002561; NIP: 526-020-99-75; wysokość kapitału zakładowego: 95 480 000 złotych (wpłacony w kwocie 87 267 500 złotych). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.