Środki w PPK a zmiana pracodawcy 

Inwestycje | 4 minuty

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym możesz gromadzić środki na przyszłość. Składają się na nie wpłaty własne, od pracodawcy oraz państwa. W trakcie kariery zawodowej możesz się zatrudnić w wielu firmach i mieć więcej niż jeden rachunek PPK. Sprawdź, co się stanie z Twoimi środkami, kiedy znajdziesz etat w innym przedsiębiorstwie. Co z PPK po zmianie pracy? 

Spis treści:

 1. Jak działa PPK?
 2. PPK a zmiana pracodawcy
 3. PPK a rozwiązanie umowy o pracę
 4. Rezygnacja z PPK a zmiana pracy
 5. Jak wygląda transfer środków z PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na przyszłość. Środki podlegają dziedziczeniu.  Czy warto przystąpić do PPK? Tak, ponieważ dzięki temu gromadzisz oszczędności na przyszłość. Jeśli będą Ci potrzebne przed 60. rokiem życia, możesz je wypłacić1.

Jeśli chcesz osiągnąć wszystkie korzyści, które wynikają z PPK, wypłać pieniądze po ukończeniu 60. roku życia. Wtedy zapłacisz jedynie 19% podatku od zysków kapitałowych – pod warunkiem że instytucja, która zarządza Twoim rachunkiem, wypracuje zyski.

Jak uniknąć tego podatku? Po skończeniu sześćdziesiątki wypłać jednorazowo 25% środków, a pozostałe rozłóż na przynajmniej 120 miesięcznych rat2.

Pracodawca musi wybrać instytucję, która gromadzi i inwestuje środki. Zatrudniony otrzyma dostęp do rachunku, co pozwoli mu kontrolować stan konta. Co się dzieje z PPK po zmianie pracodawcy? Czy musisz zamknąć dotychczasowy rachunek? 

Pracodawca zawiera umowę z określoną instytucją, która prowadzi PPK. Masz nowe miejsce zatrudnienia? Zatem firma założy dla Ciebie rachunek, na którym będziesz gromadzić środki. Jak zmiana pracodawcy wpływa na PPK? Co się dzieje z kontem, które założyła poprzednia firma? Masz dwie możliwości:

 • Zleć transfer środków do nowego PPK – na podstawie Twojego wniosku środki trafią na konto w instytucji, z którą umowę ma pracodawca. 
 • Pozostaw pieniądze na dotychczasowym rachunku – możesz mieć wiele kont PPK. Instytucja, która zarządza Twoimi środkami, będzie dalej je inwestować. Dopłaty do PPK od państwa i pracodawcy trafią natomiast na nowy rachunek. W takim przypadku złóż do firmy oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową.

Nastąpił koniec okresu zatrudnienia i nie zamierzasz podejmować kolejnego? Co się dzieje z PPK po rozwiązaniu umowy o pracę? W takim przypadku Twoje środki pozostaną na rachunku, a instytucja, która nimi zarządza, będzie je inwestować. Możesz składać dyspozycje związane z uczestnictwem w PPK. Pieniądze pozostaną na koncie, a jeśli będziesz ich potrzebować, zlecisz zwrot. Gdy się na to zdecydujesz, musisz wypłacić wszystkie środki. Wiąże się to z następującymi potrąceniami:

 • 30% wpłat na PPK od strony pracodawcy trafi do ZUS;
 • nie otrzymasz dopłat od państwa;
 • zapłacisz podatek od dochodów kapitałowych, jeśli instytucja, która zarządza rachunkiem, je osiągnęła.

Jeśli nie musisz wypłacać środków, nie rób tego. W dwóch przypadkach nie dojdzie do tych potrąceń:

 • kiedy potrzebujesz środków na wkład własny do kredytu hipotecznego – wypłać nawet 100% tych pieniędzy;
 • jeśli poważnie zachorujesz, przydarzy się to Twojemu dziecku lub małżonkowi – możesz wówczas wypłacić bez potrąceń do 25% środków;

Uwaga: w przypadku pieniędzy na wkład własny nie możesz mieć więcej niż 45 lat. Środki musisz oddać na rachunek PPK – masz na to maksymalnie 15 lat. Rozpoczęcie zwrotu musi nastąpić nie później niż po 5 latach. 

Nie musisz korzystać z PPK. Jeśli nie chcesz gromadzić środków, złóż rezygnację do pracodawcy. W każdej chwili możesz ponownie zacząć oszczędzać w ramach PPK. Zmieniasz pracę?  Jeśli nie złożysz deklaracji, że rezygnujesz z wpłat do PPK, firma musi zapisać Cię do programu. 
Złóż do nowego pracodawcy oświadczenie o rachunkach PPK, które posiadasz. Zrób to, zanim minie 7 dni od zawarcia nowej umowy o prowadzenie PPK przez firmę. Podaj nazwy instytucji, w których masz rachunki. Na tej podstawie dojdzie do transferu środków na nowe konto PPK. Wypłata powinna nastąpić w ciągu 14 dni. Zlecenie transferu może odbyć się również bez udziału pracodawcy. Musisz złożyć dyspozycję na dotychczasowym koncie PPK, a instytucja wytransferuje środki.
Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.