W co najlepiej inwestować pieniądze? Fundusze inwestycyjne w Polsce

Inwestycje | 4 minuty

Informacja reklamowa

Jedną z zasad bezpiecznego oszczędzania i inwestowania jest dywersyfikacja portfela, która polega na korzystaniu z różnych form oszczędzania i inwestowania. Wybierając różnorodne fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe oraz inne sposoby na inwestycję, jak chociażby metale szlachetne czy nieruchomości, rozkładamy ryzyko i zmniejszamy niebezpieczeństwo utraty całego portfela inwestycyjnego.

Jednak nie każdy sposób inwestowania jest dla nas odpowiedni. Zależy to bowiem między innymi od finansowego progu wejścia czy niezbędnej wiedzy. Tym razem przybliżymy temat papierów wartościowych.

Spis treści:

Fundusze inwestycyjne a papiery wartościowe

Fundusze inwestycyjne i papiery wartościowe są ze sobą nierozerwalnie związane. Zaczniemy od wyjaśnienia, czym one są.  

dummy Fundusze inwestycyjne to pewien sposób wspólnego inwestowania kapitału. Inwestorzy funduszu inwestycyjnego przekazują zebrane środki specjaliście, który następnie decyduje, w jaki sposób są one inwestowane, wybierając odpowiednie papiery wartościowe.

Co to są papiery wartościowe? Jest to dokument, chociaż dzisiaj raczej nie w formie papierowej, a zapisu elektronicznego, który potwierdza pewną własność osobie posiadającej taki papier. Rodzaje papierów wartościowych to między innymi akcje, obligacje czy bony skarbowe.

  • Akcje – jak sama nazwa wskazuje, emitują je spółki akcyjne. Posiadając choć jedną akcję danej spółki, stajemy się jej współwłaścicielem. Wartość akcji zależy od giełdy, ta natomiast ustala ją na podstawie tego, jak dana spółka sobie radzi. Jeśli jest ona w dobrej sytuacji finansowej, a jej zyski rosną, rosnąć będą także ceny akcji. Jak się zarabia na akcjach? Akcjonariusze czerpią zyski z tak zwanej dywidendy, czyli rocznych zysków, którymi współwłaściciele decydują się podzielić.
  • Obligacje – obligacje są formą kredytu. Podmiot emitujący obligacje, na przykład państwo (w Polsce nazywamy je obligacjami skarbowymi), staje się dłużnikiem podmiotu wykupującego obligacje. Emitent zobligowany jest do wykupienia obligacji od ich kupca w określonym terminie i po określonym oprocentowaniu.
  • Bony skarbowe – to papier wartościowy działający na podobnej zasadzie jak obligacje, z tym że emitowany jest jedynie przez Skarb Państwa, a termin jego wykupu jest znacznie krótszy. O ile spotkamy się z obligacjami z terminem wykupu ustalonym na jeden rok, ale też na pięć bądź dziesięć lat, bony skarbowe wykupywane są po kilku / kilkunastu tygodniach. Bony skarbowe oznaczone są wartością nominalną (np. 50 000 zł), ale sprzedawane są po cenie niższej, a odkupowane właśnie po cenie nominalnej. Inwestor zarabia więc na tej różnicy.

Podsumowując, inwestując w fundusze inwestycyjne, w Polsce i za granicą, możemy stać się właścicielami papierów wartościowych, jak akcje, obligacje, bony skarbowe i inne. To, w co dokładnie inwestuje dany fundusz inwestycyjny, zależy już od jego charakteru.

Możemy więc wybrać zarówno taki fundusz, który inwestuje w agresywniejszy sposób, przez co ryzyko jest większe, ale zysk może być zdecydowanie wyższy i to w znacznie krótszym czasie, ale możemy także wybierać bardziej zachowawcze fundusze o małym ryzyku, gdzie możemy oczekiwać  stabilnego, wolno rosnącego zysku. Wszystko zależy od naszych zasobów finansowych, celów, wiedzy i tego, na co jesteśmy gotowi.

W co i jak inwestować pieniądze?

Nie ma jednej odpowiedzi na pytania, jak inwestować i w co inwestować pieniądze. Wszystko zależy od naszych zasobów finansowych, oczekiwanych efektów i ryzyka, jakie jesteśmy w stanie podjąć.

Inwestycja pieniędzy i estymowany zysk zależy także od sytuacji ekonomicznej, politycznej, a nawet społecznej, a te są zmienne i, choć ekonomiści chcieliby inaczej, zazwyczaj nieprzewidywalne.

Ale w co warto inwestować, jeśli nie posiadamy zbyt dużego doświadczenia? Samodzielne inwestowanie pieniędzy w akcje czy obligacje jest dość ryzykowne i wymaga jednak sporej wiedzy.

Dlatego rozwiązaniem mogą być opisywane tutaj fundusze inwestycyjne, jak te dostępne w dummy TFI Allianz Polska S.A, przede wszystkim dlatego, że samym inwestowaniem zajmują się profesjonaliści. Jeśli więc nie wiemy, w co zainwestować pieniądze, a chcielibyśmy zacząć to robić, sprawdźmy oferty otwartych funduszy inwestycyjnych. Przemawia za nimi także niski próg wejścia – na sti.allianz.pl wystarczy już 100 zł na start, aby zacząć inwestować pieniądze w fundusze inwestycyjne w dummy TFI Allianz Polska S.A.


Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem KIID.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.