Inflacja - co to jest? Jak chronić oszczędności przed inflacją?

Inwestycje | 4 minuty

Informacja reklamowa

Inflacja – co to jest? Jak chronić oszczędności przed inflacją?

Od wielu miesięcy słyszysz zapewne o rosnącej inflacji, którą zresztą zauważasz po coraz wyższych cenach w sklepach, na stacjach benzynowych i nie tylko. Wzrost inflacji sprawia, że siła nabywcza Twoich oszczędności jest coraz mniejsza, tzn. możesz kupić mniej produktów za tę samą kwotę niż jeszcze rok wcześniej. Czy jesteś w stanie temu jakoś przeciwdziałać? Jak chronić oszczędności przed inflacją?

Spis treści:

  1. dummy Co to jest inflacja?
  2. dummy Przyczyny inflacji
  3. dummy Jak zabezpieczyć się przed inflacją?
Zmiany cen w gospodarce są czymś całkowicie naturalnym. Jedne produkty drożeją, inne tanieją, natomiast ze zjawiskiem inflacji mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy dochodzi do powszechnego wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem takiej sytuacji jest spadająca siła nabywcza pieniądza. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja, która oznacza, że  przeciętne ceny obniżają się. Co ciekawe, niesie ona za sobą poważniejsze skutki niż inflacja. Otóż jej przyczyną jest m.in. zbyt mała ilość pieniędzy w gospodarce, ograniczanie zakupów, odkładanie ich na później, co może doprowadzić do recesji. Z tego powodu kilkuprocentowa, niewielka inflacja jest zjawiskiem korzystniejszym od deflacji.

W styczniu 2022 roku inflacja w Polsce w ujęciu rocznym wynosiła ponad 9 proc. i była najwyższa od 21 lat. Jakie czynniki powodują, że ceny tak szybko rosną? W naszym kraju złożyło się na to m.in.:

  • duży popyt przy wolno rosnącej dostępności dóbr,
  • polityka stóp procentowych,
  • bardzo tanie kredyty – oferowane były one w Polsce przed rozpoczęciem podnoszenia stóp procentowych, co zaczęło się w październiku 2021 roku. Natomiast przez wiele miesięcy stopy te utrzymywane były na rekordowo niskim poziomie. W efekcie Polacy mogli wnioskować o tanie kredyty, mieli dużo pieniędzy do dyspozycji, co przekładało się na wysoki popyt. To natomiast skłaniało przedsiębiorców do podnoszenia cen,
  • niezrównoważony budżet państwa,
  • nagły, znaczny wzrost kosztów produkcji.

Efektem inflacji jest coraz mniejsza siła nabywcza pieniądza. Oznacza to, że rok wcześniej za tę samą kwotę mogłeś kupić więcej produktów czy usług niż obecnie. Tym samym wartość Twoich oszczędności maleje. Czy możesz temu przeciwdziałać? Jak chronić pieniądze przed inflacją?

Jeśli Twoje oszczędności znajdują się na nieoprocentowanym koncie bankowym, to z miesiąca na miesiąc ich wartość jest coraz mniejsza. Nie pozwól na to – poprzez odpowiednie gospodarowanie pieniędzmi możesz zabezpieczyć środki przed inflacją. Postaw na:

  • Oszczędzanie – czyli korzystanie z lokat bankowych i kont oszczędnościowych. Nie wiążę się to z żadnym ryzykiem, gdyż środki zdeponowane w banku podlegają ochronie gwarancyjnej w kwocie do 100 tys. euro. Wadą takiego rozwiązania jest to, że pieniądze dalej tracą na wartości. Na początku marca na kilkumiesięcznej lokacie można było zarobić najwięcej około 3 proc. w skali roku, czyli dużo poniżej obecnego poziomu inflacji. 
  • Inwestowanie – ta forma wiąże się już z ponoszeniem pewnego ryzyka, ale daje Ci ona możliwość uniknięcia utraty wartości środków. Zatem – jak się chronić przed inflacją? Sprawdź, jakie dajemy Ci możliwości: dummy https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/inwestycje-i-emerytura/fundusze-tfi. Mamy dla Ciebie różne programy – Ty decydujesz, jaką kwotę chcesz zainwestować, a my pracujemy nad osiągnięciem jak najwyższego zysku. Nie musisz posiadać bardzo dużych oszczędności, aby zacząć – w zależności od programu, może to być nawet 100 zł miesięcznie. Możesz również wybrać ubezpieczenie na życie z możliwością inwestowania środków w fundusze kapitałowe. Nie wiesz, jak wykorzystać oszczędności? Skontaktuj się z nami, a wtedy zaproponujemy Ci różne opcje.

Według przewidywań Narodowego Banku Polskiego średnia wysokość inflacji w 2022 roku najprawdopodobniej przekroczy 10 proc. Pozostawienie środków na nieoprocentowanym koncie czy w gotówce spowoduje, że zdecydowanie zmniejszy się ich siła nabywcza.  Dlatego weź pod uwagę różne możliwości zainwestowania oszczędności, aby do tego nie dopuścić.

Źródła:

https://www.money.pl/gospodarka/inflacja-najwyzsza-od-21-lat-po-kieszeni-i-tak-uderzy-nas-szczegolnie-jedna-rzecz-6737599852641088a.html

https://businessinsider.com.pl/gospodarka/wzrost-cen-w-polsce-przyspieszy-nbp-podal-nowe-prognozy/3ejs343

 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.