Jak wypłacić pieniądze z PPK
i sprawdzić stan konta?

Inwestycje | 4 minuty

Dzięki Pracowniczym Planom Kapitałowym możesz gromadzić środki na przyszłość. PPK to program długoterminowego oszczędzania. Wpłat dokonują pracodawca, pracownik, a także państwo. Jak wypłacić pieniądze z PPK i kiedy możesz to zrobić? Co zrobić, żeby sprawdzić, jaka kwota znajduje się na Twoim koncie?

Spis treści:

  1. PPK – podstawowe informacje
  2. Jak sprawdzić stan konta w PPK?
  3. Jak wypłacić pieniądze z PPK?
  4. Jak wypłacić pieniądze z PPK Allianz?
  5. Jak wypłacić środki z PPK po rezygnacji?

PPK pojawiły się w polskich firmach w 2019 roku. Początkowo program musiały wdrożyć duże przedsiębiorstwa, a w 2021 roku również podmioty, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników. PPK obejmuje pełnoletnich, którzy muszą odprowadzać obowiązkowe składki emerytalno-rentowe od wynagrodzenia.

Jeżeli masz poniżej 55 lat, to w Twoim przypadku obowiązuje  autozapis do PPK, chyba że z tego zrezygnujesz. Musisz wtedy przekazać pracodawcy deklarację o rezygnacji z wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli masz co najmniej 55 lat, a mniej niż 70, nie musisz zawierać umowy o PPK, ale pracodawca powinien Cię poinformować, że masz taką możliwość[1].

Czy warto przystąpić do PPK? Tak, gdyż dzięki temu odłożysz więcej pieniędzy na przyszłość.

Twoje oszczędności trafiają na rachunek instytucji, która prowadzi PPK w Twojej firmie. Jak sprawdzić konto PPK? Czy masz kontrolę, ile udało Ci się zgromadzić środków na rachunku? 

Instytucja, która będzie dla Ciebie prowadzić PPK, przekaże Ci numer rachunku i dane do logowania się. Możesz łatwo sprawdzić przez internet, ile masz oszczędności. Jeśli korzystasz z naszej oferty,  zaloguj się do serwisu Mój Allianz, który działa 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

W trakcie kariery zawodowej możesz mieć nawet kilkanaście rachunków PPK. Jeśli pracujesz jednocześnie w kilku firmach, wtedy masz ich więcej niż jeden. Żeby ułatwić Ci dostęp do informacji o rachunkach i zgromadzonych środkach, powstał Serwis MojePPK. Zaloguj się pod adresem rachunek.mojeppk.pl za pomocą profilu zaufanego albo utworzonego konta. Dzięki temu możesz łatwo sprawdzić stan konta PPK1

Wiesz już, jak sprawdzić PPK i ustalić stan rachunku. Co musisz zrobić, żeby przelać środki na konto osobiste? Możesz wypłacić pieniądze bez większych ograniczeń. W zależności, kiedy to zrobisz, trafi do Ciebie inna kwota. Jeśli wypłacisz środki przed 60. rokiem życia na dowolny cel, wystarczy, że złożysz odpowiednią dyspozycję na rachunku PPK. Musisz podać numer konta, na który mają trafić środki. Ta operacja to zwrot, co oznacza, że wypłata obejmuje całość środków, a nie tylko część. Jeśli się na nią zdecydujesz, pamiętaj o potrąceniach:

  • 30% środków, które wpłacił pracodawca trafi do ZUS;
  • jeśli fundusz, który zarządza środkami, osiągnął zysk, to zapłacisz 19% podatku od dochodów kapitałowych;
  • nie trafią do Ciebie wpłaty od państwa tj. powitalna i coroczna.

Zwrotu możesz dokonać wielokrotnie. Twój rachunek działa dalej – nie oznacza to, że będzie zamknięty1.

Bez żadnych potrąceń możesz wypłacić do 25% środków z PPK przed 60. rokiem życia, jeśli poważnie zachorujesz albo przytrafi się to małżonkowi lub dziecku. Do 100% w przypadku gdy musisz mieć te pieniądze na wkład własny do kredytu hipotecznego. Jeśli skorzystasz z tej ostatniej opcji, masz 15 lat na zwrot środków na rachunek PPK. 

Interesuje Cię zwrot środków, które udało Ci się zgromadzić? Wypełnij wniosek i przekaż go nam. Podaj numer rachunku, na który mają trafić pieniądze.

PPK należy do programów dobrowolnych. Możesz w każdej chwili zaprzestać uczestnictwa. Jak to zrobić? Złóż rezygnację u pracodawcy. Nie oznacza to automatycznej wypłaty pieniędzy – środki pozostaną na rachunku PPK.

Co zrobić, aby trafiły na Twoje konto? Jak wypłacić pieniądze z PPK po rezygnacji? W tym przypadku również możesz dokonać zwrotu. Pamiętaj o wspomnianych potrąceniach – na Twoje konto nie trafi taka kwota, jaka znajduje się na rachunku. Jeśli nie musisz wypłacać pieniędzy, nie rób tego. W przypadku gdy możesz, poczekaj, aż osiągniesz 60. rok życia.

Dlaczego nie warto rezygnować z PPK? Dzięki temu programowi możesz gromadzić oszczędności, korzystać z wpłat państwa i od pracodawcy. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, stopa zastąpienia w Polsce będzie coraz niższa i może wynieść około 25% w 2060 roku przy 54% w 2019[1]. Co to oznacza? Emerytura z ZUS obniży się do około 1/4 przeciętnego wynagrodzenia, które pracownik osiągał w czasie kariery zawodowej. Środki zgromadzone na PPK mogą więc okazać się nieocenionym wsparciem finansowym w okresie emerytalnym.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.