Jak obliczyć emeryturę
z kapitałem początkowym?

Inwestycje | 4 minuty

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny dla kobiet wynosi w Polsce 60 lat, a dla mężczyzn – 65. Tyle musisz ukończyć, aby pobierać to świadczenie. Jeśli powoli kończysz karierę zawodową, dowiedz się, na jaką możesz liczyć emeryturę z ZUS. Jak sprawdzić, jaka kwota do Ciebie trafić? Jak obliczyć emeryturę?

Spis treści:

 1. Ile wynoszą emerytury obecnie i jakie będą w przyszłości?
 2. Jak ZUS oblicza emeryturę?
 3. Jak obliczyć emeryturę na własną rękę?
 4. Obliczanie emerytury z kapitałem początkowym
 5. Wyliczenie emerytury na nowych zasadach
 6. O ile wzrosła emerytura w 2023 roku dzięki waloryzacji?
 7. Wysokość świadczenia emerytalnego z tytułu PPK
Może Ci się wydawać, że to świadczenie stanowi dla Ciebie odległą przyszłość. Nawet jeśli zostało Ci wiele lat do emerytury, sprawdź jej przewidywaną wysokość i znajdź sposób, aby ją zwiększyć. Możliwe, że przyszłe świadczenia będą bardzo niskie. Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że stopa zastąpienia wyniesie w 2060 roku 25% przy 54% w 2019. Oznacza to, że emeryt będzie pobierał wtedy ¼ przeciętnego wynagrodzenia, które zarabiał przez całą karierę zawodową1. Sprawdź zatem, jak obliczyć wysokość emerytury.

Żeby wyliczyć podstawę do emerytury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę:

 • Zwaloryzowany kapitał początkowy – tylko w przypadku objętych ubezpieczeniem społecznym przed 1 stycznia 1999 roku. Chodzi o składki, które trafiły na konto ZUS przed reformą emerytalną.
 • Zwaloryzowane składki począwszy od 1999 roku.
 • Składki na subkoncie w ZUS, a w tym przeniesione z OFE.

Jak obliczyć przyszłą emeryturę? Zaloguj się na zus.pl. Możesz skorzystać z profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub zrobić to przez bankowość elektroniczną. Sprawdź poszczególne składki. Musisz je ustalić, aby wyliczyć, ile wyniesie Twoja emerytura.

To nie wszystko. Dowiedz się, ile obecnie wynosi średnie dalsze trwanie życia. Do 31 marca danego roku ogłasza je Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. ZUS uwzględnia tę liczbę i wylicza na tej podstawie świadczenie dla wniosków, które trafiły do zakładu od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. Z komunikatu z dnia 28 marca 2022 r. wynika, że dla osoby w wieku 60 lat średnie dalsze trwanie życia wynosi 238,9 miesiąca, czyli 19,9 lat. Przy 65 lat to już 196,2 miesiąca, czyli 16,35 lat2. Od 1 kwietnia 2023 roku liczby te się zmienią. 

Kwotę świadczenia możesz oszacować na stronie ZUS-u za pomocą kalkulatora, który znajdziesz tutaj. Wybierz wersję uproszczoną lub rozszerzoną. W tym drugim przypadku możesz podać więcej danych i uzyskać wynik bliższy realnemu. Rezultat obliczeń traktuj jako orientacyjną kalkulację. Wysokość świadczenia zależy od wielu czynników – w tym od składek, które będziesz odprowadzać w przyszłości.

Jak wyliczyć emeryturę netto? Możesz zsumować wspomniane składki i podzielić je przez średnie dalsze trwanie życia. W ten sposób ustalisz, jakie świadczenie przysługuje Ci na ten moment. 

Jak ustalić wysokość tego kapitału? Zaloguj się na zus.pl w roli „Ubezpieczony” lub „Świadczeniobiorca”.

Następnie kliknij zakładkę „Dokumenty i wiadomości”, a dalej „Dokumenty robocze” i „Utwórz nowy”.

Znajdź „Wniosek ZUS Kp-1 Wniosek o ustalenie kapitału początkowego”, wypełnij i wyślij.

Ewentualnie możesz złożyć wniosek w oddziale ZUS3.

Masz kapitał początkowy – jak możesz obliczyć emeryturę? Kwotę tego kapitału podziel przez średnie dalsze trwanie życia – sprawdź aktualne dane. Pamiętaj, że obowiązują od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. 

Wiesz już, jak obliczyć świadczenie z kapitału początkowego. Jak to wygląda na nowych zasadach?

Ustal podstawę do wyliczenia świadczenia, czyli: wspomniany zwaloryzowany kapitał początkowy, zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne i zwaloryzowane środki na subkoncie ZUS. Ostatnia pozycja dotyczy członków OFE.

Czym się różni ten przykład wyliczenia emerytury na nowych zasadach? Zmienia się to, jakie średnie dalsze trwanie życia weźmie pod uwagę ZUS. Może uwzględnić tablice z dnia, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny, lub tego, w którym złożył wniosek o emeryturę. Urzędnicy biorą pod uwagę liczbę korzystniejszą dla ubezpieczonego. 

Pobierasz świadczenie? Od 1 marca powinna do Ciebie trafiać wyższa kwota. Jak obliczyć waloryzację emerytury? Jak zwiększyła się kwota świadczenia w 2023 roku? W przypadku emerytur:

 • od 1588,44 zł do 1689,19 zł brutto podwyżka wynosi 250 zł;
 • powyżej 1689,19 zł świadczenie rośnie o 14,8%. 

Gromadzisz pieniądze w PPK? Dzięki temu możesz odłożyć dużą kwotę na przyszłość.  Czy warto przystąpić do PPK? Zdecydowanie tak. Ten dobrowolny program pojawił się w Polsce w 2019 roku. Nie musisz z niego korzystać, ale warto – chociażby ze względu na dopłaty do PPK od państwa i pracodawcy. Wpłata pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto, a do tego dobrowolne 2%. Zatrudniający przekazuje 1,5% tej pensji oraz wedle uznania do 2%. Państwo wpłaca 240 zł co rok i 250 zł na powitanie4.

Jak optymalnie wykorzystać PPK? Wypłać pieniądze po 60. roku życia, a zapłacisz wyłącznie podatek od dochodów kapitałowych w wysokości 19%. Ewentualnie odbierz jednorazowo 25% środków, a resztę rozłóż na co najmniej 120 rat – dzięki temu nie zapłacisz tego podatku.  Dodatkowa emerytura z PPK sprawi, że łatwiej podołasz kosztom życia w przyszłości. 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.