Giełda papierów wartościowych – omówienie indeksów giełdowych i podstawowych pojęć

Inwestycje | 4 minuty

Informacja reklamowa

Inwestować możesz w surowce, waluty, obligacje i nie tylko. Zyski da się wypracować, handlując również różnego rodzaju instrumentami finansowymi na giełdzie papierów wartościowych (GPW). Co to oznacza? Słowo giełda, o ile nie inwestujesz, prawdopodobnie kojarzy Ci się m.in. z samochodami, które możesz w takim miejscu sprzedać lub kupić. Na GPW działa to na podobnych zasadach, tylko transakcje dotyczą innych elementów.

Spis treści:

  1. dummy Giełda papierów wartościowych (GPW) – co to jest?
  2. dummy Notowania giełdowe
  3. dummy Indeksy giełdowe na GPW
  4. dummy Akcje giełdowe

Giełda papierów wartościowych (GPW) – co to jest?

GPW to rynek regulowany, na którym dochodzi do transakcji kupna i sprzedaży wspomnianych instrumentów finansowych. Zalicza się do nich papiery wartościowe, takie jak akcje czy obligacje, ale również opcje czy kontrakty terminowe. Najczęściej spotykają się tam przedsiębiorcy sprzedający udziały, z reguły w postaci akcji, oraz Ci, którzy są zainteresowani ich zakupem. Dla wielu przedsiębiorstw giełda papierów wartościowych jest sposobem na zwiększenie kapitału niezbędnego do rozwoju, właśnie poprzez sprzedaż udziałów. W Polsce rynek ten jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zbycie lub nabycie możliwe jest wyłącznie w przypadku tych instrumentów, które zostały dopuszczone do obrotu. Do dokonania transakcji giełdowej nie jest potrzebna obecność stron na miejscu – dochodzi do nich często pomiędzy pośrednikami, którzy reprezentują dane podmioty.

Notowania giełdowe

Inwestowanie na giełdzie jest tak naprawdę dostępne dla prawie każdego i nie wymaga posiadania ogromnych oszczędności, natomiast ważne są wiedza i doświadczenie. Jeśli interesuje Cię taka forma wypracowywania zysków, to powinieneś wiedzieć, czym jest notowanie giełdowe.

Otóż dzięki notowaniom giełdowym możesz się rozeznać w aktualnych cenach papierów wartościowych. Na tej podstawie dowiesz się, jakie są notowania akcji w danym dniu. Mowa tu o ustaleniu ich kursu, a dochodzi do tego na podstawie liczby dostępnych papierów wartościowych oraz zapotrzebowania na nie. Cena pierwszej transakcji stanowi kurs otwarcia, natomiast ostatniej – kurs zamknięcia. Kolejnym pojęciem jest kurs odniesienia – to do niego porównuje się aktualną cenę akcji.

Na GPW notowania mogą być ciągłe lub jednolite. Z notowaniami ciągłymi masz do czynienia w przypadku akcji najbardziej płynnych spółek, warrantów, obligacji czy też kontraktów terminowych. Natomiast notowane w systemie jednolitym są m.in. akcje spółek o małej płynności. Czym różnią się te dwie metody? W systemie ciągłym kurs danego instrumentu może się zmieniać nieustannie. Natomiast w kursie jednolitym cena jest ustalana tylko 2 razy dziennie. Co oznacza płynność spółki? Jej miarą są m.in. wartość obrotu na GPW czy też liczba papierów wartościowych, które zmieniły właściciela danego dnia. Im wartości te są większe, tym spółka jest bardziej płynna. Wnioski możesz wysnuć, obserwując notowania GPW.

Indeksy giełdowe na GPW

Analizując informacje na temat danej spółki, możesz doczytać się, że należy ona do indeksu giełdowego. Taki indeks wskazuje, jak zmieniła się cena pewnej grupy instrumentów, które są notowane na GPW. Mogą one należeć np. do jednej branży. Na tej podstawie możesz wywnioskować, jaka jest koniunktura w danym czasie na konkretnym rynku.

Najważniejsze indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to WIG, WIG20, WIG30, WIG50, WIG250. Np. WIG20 obejmuje spółki o największej kapitalizacji rynkowej i wartości obrotu i jest najistotniejszym po WIG.

Akcje giełdowe

Posiadanie akcji giełdowych oznacza, że masz udział w majątku danej spółki akcyjnej. Nabywając je, stajesz się wspólnikiem spółki akcyjnej. Jako akcjonariusz masz prawo do dywidendy, czyli udziału w zysku netto spółki. Oczywiście sam decydujesz, co zrobisz z tymi udziałami. Możesz obserwować kurs akcji i sprzedać te papiery wartościowe z zyskiem. Jak szybko będzie to możliwe? Nie sposób udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Cena akcji zmieniać się może bardzo dynamicznie i nie da się z góry przewidzieć, kiedy ich zbycie może Ci przynieść zysk.

Interesuje Cię pomnażanie oszczędności? Zatem zapoznaj się z naszą ofertą inwestowania w fundusze: dummy https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/inwestycje-i-emerytura/fundusze-tfi. Sam zdecyduj, jaką kwotę i na jak długo zainwestujesz. 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter informacyjny oraz reklamowy. Nie należy ich traktować jako oferty Funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm.), a także nie są formą świadczenia pomocy prawnej, ani nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej.