Sepsa u dziecka - co jako rodzic powinieneś wiedzieć o sepsie?

Ubezpieczenie Twoje Życie, Twój Plan | 3 minuty

Sepsa to specyficzna reakcja organizmu na zakażenie drobnoustrojami. Sepsa u dzieci jest niezwykle niebezpieczna – początkowo jej objawy przypominają niegroźną infekcję, jednak może ona szybko postępować, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Czym więc jest sepsa u dzieci, jakie są jej przyczyny i objawy oraz jak przebiega jej leczenie?

Spis treści:

  1. Przyczyny zachorowań na sepsę u dzieci
  2. Leczenie sepsy u dzieci
  3. Leczenie poważnej choroby – znaczenie dobrej polisy na życie i zdrowie

Przyczyny zachorowań na sepsę u dzieci

Sepsa, inaczej posocznica, nie jest samodzielną jednostką chorobową. To specyficzna reakcja organizmu na zakażenie wywołane przez bakterie, wirusy lub grzyby. I choć sepsą nie można się zarazić, zaraźliwe są wymienione drobnoustroje, które mogą doprowadzić do jej wystąpienia. Sepsa u dzieci najczęściej jest spowodowana przez jeden z dwóch szczepów bakterii: meningokoki lub pneumokoki. W zależności od rodzaju mikroorganizmu wywołującego zakażenie możemy wyróżnić:

  • sepsę meningokokową – charakteryzuje ją błyskawiczny przebieg, przez co w kilka godzin stan chorego może stać się krytyczny. Rokowania są tym lepsze, im szybciej zostanie postawiona diagnoza. Leczenie najczęściej polega na podaniu antybiotyków, gdyż na większość z nich meningokoki są szczególnie wrażliwe;
  • sepsę pneumokokową – z reguły postępuje nieco wolniej, a jej objawy nie są tak wyraźne. Nie oznacza to jednak, że jest niegroźna. Niespecyficzne symptomy mogą opóźnić trafne rozpoznanie, a tym samym wdrożenie skutecznej terapii. Leczenie utrudnia fakt, że w odróżnieniu od meningokoków pneumokoki są odporne na większość antybiotyków.

Oprócz meningokoków lub pneumokoków do rozwoju sepsy mogą przyczynić się między innymi gronkowce, paciorkowce czy pałeczka okrężnicy (Escherichia coli). Sepsę mogą spowodować również wirusy wywołujące gorączki krwotoczne oraz grzyb Candida albicans.

Jakie są objawy sepsy u dzieci i po czym rozpoznać, że u pociechy rozwinął się zagrażający zdrowiu i życiu stan? Nie zawsze symptomy jednoznacznie wskazują, że to sepsa– objawy są bowiem dość niecharakterystyczne i początkowo mogą sugerować zwykłą, sezonową infekcję. Istnieją jednak okoliczności, które powinny wzbudzić niepokój u rodziców:

  • objawy grypopodobne, w tym ból głowy, mięśni i gorączka powyżej 38,5o C– przy sepsie temperatura utrzymuje się i trudno ją obniżyć, a stan dziecka jest dużo gorszy, niż wskazywałaby na to sytuacja;
  • dziecko jest apatyczne i mało ruchliwe. Może być też płaczliwe, niespokojne czy rozdrażnione. Niekiedy pojawiają się także bóle stawów oraz wymioty.

Do tych objawów bardzo szybko dołączają inne, zazwyczaj typowe dla drobnoustrojów, które spowodowały sepsę. Jeśli bakterie przedostaną się do układu nerwowego, może dojść do zapalenia opon mózgowych, którego symptomy to: nudności, wymioty, drgawki, senność i sztywność karku. Przy sepsie może wystąpić również wysypka krwotoczna – to wybroczyny pod skórą, z wyglądu przypominające niewielkie, sinogranatowe siniaki, wielkości główki od szpilki.

Leczenie sepsy u dzieci

Wielu rodziców zapewne zadaje sobie teraz pytanie: czy sepsa jest wyleczalna? Tak, ale w jej leczeniu niezwykle istotną rolę odgrywa czas. Sepsa u dziecka powinna być leczona w szpitalu. W przypadku jej stwierdzenia najważniejsze jest jak najszybsze podanie antybiotyków , a ponadto płynów oraz leków nasercowych i przeciwzakrzepowych.

Kolejny etap leczenia to ustalenie, jaki drobnoustrój wywołał zakażenie, oraz znalezienie pierwotnego źródła zakażenia w organizmie. Najczęściej we krwi udaje się wykryć drobnoustrój, który spowodował sepsę, co ułatwia dalsze postępowanie terapeutyczne. Czasem jednak nie jest to możliwe – w takim przypadku wdraża się kurację antybiotykami o szerokim spektrum działania.

Leczenie poważnej choroby – znaczenie dobrej polisy na życie i zdrowie

Skuteczną ochronę przed sepsą wywołaną przez niektóre bakterie zapewniają szczepienia, natomiast ryzyko zarażenia się innymi drobnoustrojami można zmniejszyć poprzez zachowywanie podstawowych zasad higieny. Niestety, mimo środków ostrożności, niekiedy nie udaje się zapobiec chorobom.

W takich okolicznościach nieocenione okazuje się dobre ubezpieczenie na życie i zdrowie, które może zapewnić wsparcie m.in. w przypadku wystąpienia sepsy u dziecka. Wystarczy, że rozszerzymy zakres naszej polisy na życie o umowę dodatkową w razie poważnego zachorowania dla dziecka. W Allianz zakres ochrony w umowie przeznaczonej dla dziecka obejmuje m.in. nowotwory złośliwe, ciężką sepsę i cukrzycę insulinozależną. Kompletną listę i definicje chorób można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.