Czy można mieć dwa ubezpieczenia na życie i zdrowie?

Ubezpieczenie Twoje Życie, Twój Plan | 3 minuty

Czy można mieć dwa ubezpieczenia na życie i zdrowie?

Wybór ubezpieczenia na zdrowie i życie to rozsądny krok, dzięki któremu możesz zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na wypadek trudnych sytuacji, takich jak poważne zachorowanie czy wypadek. Wówczas możesz otrzymać środki, które przeznaczysz np. na leczenie i utrzymanie rodziny. Czy jednak możliwe jest posiadanie kilku takich polis i uzyskanie pomocy z każdej z nich?

Spis treści:

  1. Ubezpieczenie na życie i zdrowie – kiedy otrzymasz pomoc?
  2. Indywidualne i grupowe ubezpieczenie jednocześnie

Ubezpieczenie na życie i zdrowie – kiedy otrzymasz pomoc?

To, jakie korzyści możesz odnieść dzięki zawarciu umowy ubezpieczenia na życie i zdrowie, zależy od tego, na jaki wariant ochrony się zdecydujesz. W Allianz dzięki umowom dodatkowym do ubezpieczenia na życie możesz zapewnić sobie:

  • do 800 tys. złotych w razie poważnej choroby – to środki, które możesz wykorzystać np. na rehabilitację i utrzymanie rodziny,
  • możliwość leczenia w jednych z najlepszych zagranicznych klinikach nawet do 2 mln euro,
  • zagraniczną drugą opinię medyczną – kiedy potrzebna jest konsultacja diagnozy z innymi specjalistami,
  • wypłatę w razie niezdolności do pracy po chorobie lub wypadku,
  • dostęp do prywatnej opieki medycznej dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • pomoc po wypadku – m.in. środki na leczenie jego skutków,
  • przejęcie opłacania składek – w przypadku, gdy nie będziesz mógł ze względów zdrowotnych pracować co najmniej pół roku.

Wiele z tych umów, w tym ubezpieczenie zdrowotne, można wybrać również dla partnera i dzieci.

Jak zatem widzisz, taka ochrona może w trudnych sytuacjach życiowych przynieść Tobie i Twoim bliskim wiele korzyści. Czy można mieć dwa ubezpieczenia na życie i zdrowie?

W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zawarli kilka różnych umów ubezpieczeń na życie – nie ma przepisów, które by nam tego zabraniały.

W ramach polisy na życie i zdrowie można skorzystać również z różnych umów dodatkowych i zapewnić sobie pomoc w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki opcjonalnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu można zapewnić sobie łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów i badań medycznych.

Indywidualne i grupowe ubezpieczenie jednocześnie

Częstym dylematem klientów towarzystw ubezpieczeniowych jest sensowność dołączenia do grupowego ubezpieczenia na zdrowie i życie u pracodawcy w sytuacji, gdy mają już polisę indywidualną. Czy dwa ubezpieczenia na życie i zdrowie w takim przypadku to dobry wybór? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z nich jednocześnie.

Zaletą polisy, którą możesz otrzymać u pracodawcy, jest stosunkowo niska składka. Polisa taka działa jednak tylko wtedy, gdy pozostajesz zatrudniony u danego pracodawcy. Dzięki indywidualnemu ubezpieczeniu na życie i zdrowie masz z jednej strony większy wpływ na zakres swojej ochrony, a z drugiej strony, np. w Allianz, możesz korzystać z bezterminowego ubezpieczenia na życie. W ramach tego ubezpieczenia możesz wykupić również ubezpieczenie zdrowotne.

Dzięki wyborowi dwóch lub więcej umów dodatkowych w przypadku wystąpienia zdarzenia, które objęte jest ochroną w ramach obu polis, można otrzymać dwa świadczenia.

Czy można mieć dwa ubezpieczenia na życie i zdrowie? Tak, choć warto wziąć pod uwagę wysokość składki i świadczeń, które przysługują w przypadku zdarzeń objętych ochroną.

Sprawdź, jaką pomoc możesz otrzymać z ubezpieczenia na zdrowie i życie: dummy https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/zycie-i-zdrowie.html.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.