Choroba Alzheimera – czy i jak można jej zapobiegać?

Ubezpieczenie Twoje Życie, Twój Plan | 4 minuty

Pierwsze objawy choroby Alzheimera często pozostają niezauważone zarówno przez chorego, jak i jego bliskich – sporadyczne zapominanie słów, zmienność nastroju czy problemy z zapamiętywaniem nowych informacji. Choroba jednak nieubłaganie postępuje, z czasem w coraz większym stopniu utrudniając samodzielne funkcjonowanie dotkniętej nią osoby.

Według Ministerstwa Zdrowia w Polsce choroba Alzheimera dotyczy około 400 tysięcy osób, na całym świecie zaś – jak podaje WHO – nawet 50 milionów[1]. Co jeszcze koniecznie powinniśmy o niej wiedzieć? Czy możemy jej zapobiegać? Jak zadbać o sprawność umysłu – naszą i naszych bliskich – zanim dostrzeżemy pierwsze objawy Alzheimera? Odpowiadamy.

Spis treści:

  1. Czym jest choroba Alzheimera?
  2. Objawy choroby Alzheimera
  3. Jak szybko postępuje choroba Alzheimera?
  4. Choroba Alzheimera – przyczyny
  5. Czy można całkowicie wyleczyć Alzheimera?
  6.  Jak zapobiegać chorobie Alzheimera?

Czym jest choroba Alzheimera?

Dotykająca przeważnie osoby po 65. roku życia choroba Alzheimera to choroba neurodegeneracyjna, co oznacza, że prowadzi do nieuchronnej utraty komórek nerwowych. Jest nieuleczalna, a w dłuższej perspektywie – śmiertelna. Rozwija się przez długie lata, stopniowo upośledzając funkcje poznawcze chorującej na nią osoby.

Objawy choroby Alzheimera

Objawy choroby Alzheimera zależne są oczywiście od jej stopnia zaawansowania. Jak już wspomnieliśmy, na samym początku pojawiają się niewielkie problemy z pamięcią – chory zapomina czasami o niedawnych wydarzeniach, spotkaniach, rozmowach. Nie może przypomnieć sobie imion dalszych znajomych czy nazw niektórych przedmiotów. Znamienne, że do pewnego czasu pamięć długotrwała chorego pozostaje nienaruszona.

Wraz z upływem czasu problemy z pamięcią stają się coraz wyraźniejsze i pojawiają się kolejne objawy – poczucie dezorientacji i zagubienia w rzeczywistości, problemy związane z podejmowaniem decyzji dotyczących spraw codziennych, gubienie rzeczy, afazja (zaburzenie mowy upośledzające zdolności komunikacyjne chorego), obniżone samopoczucie, halucynacje i urojenia.

Rozwinięta choroba Alzheimera upośledza również funkcje motoryczne chorego, może także doprowadzić do niemal całkowitej utraty przez niego apetytu czy pojawiania się trudności z przełykaniem. Osoba borykająca się z zaawansowanym stadium tej choroby często może wymagać całodobowej opieki.

Jak szybko postępuje choroba Alzheimera?

Tempo rozwoju choroby zależy oczywiście od wielu różnych czynników, m.in. stanu zdrowia danej osoby, jej wieku, nawyków żywieniowych, aktywności intelektualnej i fizycznej czy też podjętej formy leczenia. 

O tym, jak szybko postępuje choroba Alzheimera, wymownie świadczy fakt, że w ciągu kilkunastu, a niekiedy nawet kilku, lat chory może na skutek procesów degeneracyjnych utracić nawet kilkadziesiąt procent szarych komórek w mózgu[2].

Choroba Alzheimera – przyczyny

Medycyna nadal nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie są przyczyny choroby Alzheimera. Możemy jednak wymienić szereg czynników zwiększających ryzyko jej rozwoju. Należą do nich m.in. otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia, zaawansowany wiek, płeć żeńska, niski poziom aktywności intelektualnej. Choroba Alzheimera może być także uwarunkowana genetyczne.

Czy można całkowicie wyleczyć Alzheimera?

Niestety nie. Niemożliwe jest odwrócenie skutków choroby. Istnieje jednak możliwość leczenia farmakologicznego niektórych objawów choroby Alzheimera, stymulowania układu nerwowego chorego i spowolnienia tempa rozwoju demencji.

Jak zapobiegać chorobie Alzheimera?

Mimo że opisywana przez nas choroba jest nieuleczalna, w walce z nią nie jesteśmy bezbronni. Profilaktyka w tym przypadku powinna opierać się na pobudzaniu aktywności mózgu poprzez bodźce intelektualne – czytanie książek, dyskusje, granie w gry czy rozwiązywanie łamigłówek.

Kluczowe znaczenie ma również eliminacja niektórych czynników sprzyjających rozwojowi choroby, czyli np. przeciwdziałanie chorobom układu krążenia czy rozwojowi cukrzycy. Zastanawiając się, jak zapobiegać „Alzheimerowi”, nie powinniśmy zapominać także utrzymaniu odpowiedniej wagi ciała i wystarczającym poziomie aktywności fizycznej. Ważna jest zbilansowana dieta, bogata w warzywa i owoce, sprzyjająca wykonywaniu zadań poznawczych.

Niektóre badania dają nam ponadto nadzieję, że działania mające na celu zapobieganie chorobie Alzheimera wspiera wysoka podaż ryb i owoców morza bogatych w kwasy tłuszczowe z grupy omega-3. Należy pamiętać również o odpowiedniej ilości witamin w diecie, a także unikać alkoholu oraz papierosów.

Warto zadbać również o ubezpieczenie, które w razie poważnej choroby – takiej właśnie jak choroba Alzheimera – może zapewnić nam odpowiednie środki na leczenie oraz profesjonalną opiekę medyczną. Przykładem takiej polisy jest ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie proponowane przez Allianz, którego zakres możemy rozszerzyć o umowę dodatkową w razie poważnego zachorowania.

Źródła informacji:

[1] https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/kiedy-czlowiek-traci-siebie

[2] https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/choroba-alzheimera-schorzenie-otepienne-aa-miTA-cuqW-d9aT.html

Ubezpieczenie na życie i zdrowie Twoje Życie i Twój Plan
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie „Twoje Życie" i dostępnych umów dodatkowych (w tym: umowy dodatkowej na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w
Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie www.allianz.pl/owu. Znajduje się tam również regulamin akcji promocyjnych do tego ubezpieczenia.
 
Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Pełny opis ubezpieczenia na życie “Twój Plan”, dostępnych umów dodatkowych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (wraz ze wskazaniem ich strategii i ryzyk inwestycyjnych) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, załącznikach do tych dokumentów, Regulaminie UFK i w Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, zamieszczonych powyżej oraz na stronie dummy www.allianz.pl/owu.