Obowiązek odśnieżania chodnika i inne zadania właściciela nieruchomości w zimie

Dom i mieszkanie | 4 minuty
Zimowa aura bywa nieprzyjemna i to nie tylko ze względu na mroźne powietrze. Gdy temperatura spada poniżej zera i zaczyna padać śnieg, dla nas oznacza to dodatkowe obowiązki związane m.in. z odśnieżaniem terenów wokół posesji. Niektóre z nich są uregulowane prawnie, a ich wypełnianie podlega kontroli. Nie wiesz, jakie obowiązki właściciela nieruchomości na Tobie spoczywają? Sprawdź, kiedy odśnieżaniem chodnika albo usuwaniem błota pośniegowego musisz zajmować się samodzielnie, a kiedy czynności te należą do obowiązków administratora budynku.  
Spis treści:
 
Aby właściwie odpowiedzieć na pytanie, kto jest odpowiedzialny za wypełnianie zimowych obowiązków, musimy ustalić, kim w praktyce jest właściciel nieruchomości. W przypadku domów jednorodzinnych sytuacja jest prosta – za porządek przed domem odpowiada prawny właściciel budynku. A jak jest w przypadku domów wielorodzinnych? Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględnia także te nieruchomości. Właścicielami nieruchomości są zatem współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, organy organizacyjne oraz osoby zarządzające lub użytkujące nieruchomość.

Kwestie usuwania lodu i śniegu reguluje wspomniana już ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ale nie tylko. Obowiązki wynikające z zimowej pogody nakłada także Prawo budowlane. Art. 61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. mówi o tym, że właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie użytkowania budynku w razie wystąpienia zewnętrznych czynników mogących oddziaływać negatywnie na stan obiektu, a w związku z tym powodować zagrożenie dla życia, zdrowia, dla mienia lub dla środowiska. Co to oznacza w praktyce? Najczęściej konieczność usuwania sopli zwisających z dachów oraz brył śniegu osadzających się na elementach elewacji.

Przepisy o odśnieżaniu dachów mówią, że śnieg należy usuwać z dachów niezależnie od tego, czy jest to dom jedno- czy wielorodzinny. Jednak czy odśnieżanie takie może wykonywać dowolna osoba, np. sam właściciel domu? Nie, bo usuwanie śniegu z dachu według prawa uznawane jest za pracę na wysokości. Do tego zadania wymagane jest więc aktualne szkolenie BHP uwzględniające zagadnienie odśnieżania dachów oraz ważne badanie lekarskie, które dopuszcza daną osobę do odśnieżania.

nowoczesny dom w zimowej scenerii - Allianz ubezpieczenie domu i mieszkania

Kolejnym zimowym obowiązkiem jest odśnieżanie chodników. Ustawa o obowiązku odśnieżania chodnika to dobrze już nam znana ustawa o utrzymaniu porządku w gminach. Za odgarnięcie śniegu z chodnika przy bloku wielorodzinnym odpowiada oczywiście zarządca budynku. Ten obowiązek dotyczy także właścicieli prywatnych posesji – każdy z nich ma obowiązek uprzątnąć ten fragment chodnika, który przylega bezpośrednio do jego domu. Za niewywiązywanie się z tego zadania grozi grzywna, a także… pozew od osoby, która poślizgnęła się na oblodzonym chodniku,

Odśnieżanie chodników przy prywatnych posesjach bywa kłopotliwe, zwłaszcza gdy zima jest surowa. Wówczas nawet mimo starań może się zdarzyć, że chodnik przed Twoim domem nie będzie czysty i bezpieczny przez całą dobę. Co jeśli akurat, gdy nie będziesz mieć możliwości wykonać dokładnego odśnieżania chodnika przy posesji, ktoś poślizgnie się w tym miejscu i np. złamie nogę? A do tego ten ktoś będzie żądał od Ciebie odszkodowania za wypadek? Nie powinieneś się temu dziwić, w końcu złamana noga to poważny uszczerbek na zdrowiu. W takiej sytuacji najlepiej jest mieć ubezpieczenie domu i mieszkania z opcją OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie Allianz zapewnia wypłatę odszkodowania dla poszkodowanego, który uległ wypadkowi na chodniku wzdłuż Twojej posesji, jeżeli będziesz zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez przechodnia.

Powinieneś jednak wiedzieć, że nie każdy właściciel domu musi dbać o odśnieżanie. Kiedy nie trzeba sprzątać chodnika? Pierwszy wyjątek dotyczy sytuacji, w których chodnik nie przylega bezpośrednio do budynku lub terenu posesji (np. ogrodzenia). Pas zieleni między posesją a chodnikiem sprawia, że obowiązek odśnieżania spada na gminę. 

Drugi wyjątek dotyczy chodników, na których gmina dopuściła parkowanie samochodów za opłatą. Jeśli wzdłuż chodnika przyległego do Twojej posesji znajduje się strefa płatnego parkowania, nie musisz zajmować się odśnieżaniem. To zadanie zarządcy drogi.

Jak uniknąć problemów związanych z porządkowaniem terenów wokół nieruchomości zimą? Skrupulatnie wywiązując się ze swoich obowiązków i wykupując ubezpieczenie domu i mieszkania. W ten sposób będziesz mieć spokojną głowę i czyste sumienie w każdej sytuacji.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.