Jakie elementy mieszkania warto zabezpieczyć?

Dom i mieszkanie | 4 minuty
Zabezpieczenie domu to z jednej strony ochrona mieszkania przed włamaniem, z drugiej– przed skutkami żywiołów i innych wypadków losowych. Warto wiedzieć, że na co dzień możesz też zabezpieczać konkretne sprzęty w swoim domu, np. te najcenniejsze albo najbardziej podatne na zniszczenia. Jak chronić sprzęty elektroniczne? Jak zabezpieczyć instalacje i w jaki sposób zabezpieczyć wyposażenie domu? Oto nasze wskazówki!

Twoje mienie jest cenne z różnych powodów, np. ze względu na wartość materialną. Najlepszym sposobem na zabezpieczenie mieszkania i domu jest zakup ubezpieczenia. Co daje Ci ubezpieczenie mieszkania bądź domu w Allianz?

  • Ochronę budynku i pokrycie kosztów szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych: wichury, nawałnicy, burzy, pożaru, powodzi itp. Chronione są dach, ściany, drzwi i inne stałe części Twojego domu.
  • Ochronę wyposażenia, czyli ruchomych elementów, takich jak sprzęt RTV i AGD oraz meble.
  • Ochronę szklanych elementów domu: szyb w oknach i drzwiach, płyt kuchennych (indukcyjnych), szklanych blatów, kabiny prysznicowej, ścianek działowych i paneli dekoracyjnych.
  • Ochronę budynku i wyposażenia przed włamaniem i kradzieżami.
  • Usługę Assistance w ubezpieczeniu domu i mieszkania.

Zabezpieczenia domu mogą być jednak postrzegane znacznie szerzej. Wykupując ubezpieczenie domu i mieszkania w Allianz otrzymujesz także:

  • OC w życiu prywatnym – ubezpieczenie pokrywa koszty zniszczeń, których zdarzy Ci się dokonać w miejscach publicznych (np. podczas pobytu w hotelu); także wtedy, gdy do powstania szkód doprowadzą Twoje dzieci.
  • Jeśli Twój pies pogryzie, a kot podrapie inną osobę i będziesz zobowiązany do naprawienia szkody w myśl przepisów prawa poszkodowani otrzymają pieniądze z Twojej polisy. 
  • Polisę pod kredyt. Ponieważ ubezpieczenie domu i mieszkania pod kredyt jest konieczne, polisa Allianz może być wykorzystana jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego.

Co jeszcze, oprócz wykupu ubezpieczenia, możesz zrobić dla zwiększenia bezpieczeństwa swojego domu?

Jeśli chodzi o sprzęty elektroniczne, to są one narażone na awarie nie tylko w wyniku działania wyładowań atmosferycznych, lecz także o wiele częstszych i bardziej prozaicznych czynników. Zaliczają się do nich np. wahania napięcia sieci elektrycznej. Nagłe wzrosty i spadki napięcia w domu nie są tolerowane przez takie sprzęty, jak żarówki LED albo piecyki gazowe ogrzewające wodę i pomieszczenia. Sposobem na ochronę przed wahaniami napięcia w gniazdkach jest montaż urządzenia zwanego stabilizatorem napięcia zmiennego 230V. Innym problemem są nieoczekiwane przerwy w dostawie prądu. Tutaj rozwiązaniem są zasilacze awaryjne. Możesz korzystać także z listew przedłużająco-rozdzielających, jednak muszą to być modele z funkcją antyprzepięciową lub filtrującą.  

Tam, gdzie to możliwe, ukryj kable, np. pod i za łóżkiem. Możesz też kupić specjalne ochraniacze na kable czy maskownice, które umieszcza się wzdłuż ścian. Tani sposób to ukrycie kabli w listwie przypodłogowej (zmieści się tam np. cienki przewód stacjonarnego internetu). Ponadto koty odstraszać będzie zapach cytryny albo mięty.

Domowe sprzęty trzeba też chronić przed małymi dziećmi. Z jednej strony zabezpieczać powinieneś sam sprzęt (przed uszkodzeniami fizycznymi), z drugiej – zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych w Sieci. Na ochronę w tym drugim wymiarze składają się założenie osobnego konta dla dziecka na komputerze (w którym znajdzie się np. blokada płatności w grach i aplikacjach) oraz założenie blokad i filtrów rodzicielskich w przeglądarkach stron internetowych.

Choć kabiny prysznicowe, szyby w drzwiach czy oknach wykonywane są z odpornego na zniszczenia szkła, to ich uszkodzenia i tak mogą się zdarzać. Zobacz, jak możesz się chronić w konkretnych, często zdarzających się przypadkach.
Pęknięta płyta indukcyjna to spory, bo kosztowny problem. Najczęściej konieczna jest wymiana szkła, a nawet zakup zupełnie nowej płyty. Naprawę lub wymianę należy przeprowadzić niezwłocznie, bo używanie uszkodzonej płyty grozi zwarciem lub porażeniem prądem. Próba naprawy na własną rękę jest dość niebezpieczna. Najlepiej jest więc mieć ubezpieczenie mieszkania, które obejmuje także szklane elementy wyposażenia. Wówczas otrzymasz odszkodowanie za pękniętą płytę indukcyjną.

Uszkodzenie szyby we współczesnym oknie PVC ma zupełnie inne konsekwencje niż szyba stłuczona w zwykłym oknie. Takiej szyby nie można wymienić we własnym zakresie, bo jej budowa jest zbyt skomplikowana. Najczęściej są to szyby zespolone jedno- lub dwukomorowe, a w każdej z komór znajduje się gaz szlachetny, nadający oknu właściwości termoizolacyjne. Pęknięcie zewnętrznej bądź wewnętrznej szyby skutkuje ulotnieniem się gazu – uszkodzone okno nie chroni już przed przenikaniem ciepła z wewnątrz domu i wnikaniem chłodu z zewnątrz. W takiej sytuacji musisz koniecznie wezwać fachowca, który wymieni cały pakiet szybowy.

Czy przed uszkodzeniami szyb okiennych można się jakoś chronić? Niestety, przed wypadkami losowymi nie da się ustrzec. Na szczęście nowoczesne szyby są dosyć odporne, więc nie każde uderzenie, np. kamieniem, będzie skutkowało pęknięciem. Najlepsze, co możesz zrobić, to zakup ubezpieczenia domu z ubezpieczeniem od stłuczenia. W jego ramach będzie Ci przysługiwało odszkodowanie za pękniętą szybę od kamienia (oraz oczywiście za uszkodzenia powstałe z innych przyczyn).

Bardzo wrażliwym i potencjalnie niebezpiecznym elementem domu jest instalacja gazowa. Wadliwe wykonanie bądź jej rozszczelnienie może doprowadzić do ulatniania się gazu i wybuchu. Co możesz zrobić, by zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami? Przede wszystkim zadbać o właściwą wentylację pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia gazowe. Jeśli jesteś na etapie budowy czy remontu domu, powierz projekt i wykonanie instalacji sprawdzonym specjalistom, posiadającym stosowne uprawnienia. Bardzo ważnym miejscem całej instalacji są kurki. To, jaki masz zawór gazu w mieszkaniu, zależy od Ciebie. We wspólnotach mieszkaniowych zawór jest miejscem, w którym kończy się instalacja zakładana przez gazownictwo, a zaczyna instalacja, za którą odpowiada właściciel mieszkania. Zakładając nowy kurek, wybierz ten z atestem.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, raz w roku we własnym zakresie zlecaj kontrolę szczelności instalacji (we wspólnotach zajmuje się tym administracja). Co jeszcze możesz zrobić? Nigdy nie dokonuj przeróbek instalacji na własną rękę. Możesz natomiast zainstalować w domu czujniki gazu, które na wczesnym etapie poinformują Cię o wycieku.

Odpowiednie środki ostrożności pozwalają ustrzec się wielu usterek i awarii w domu. Nie na wszystko jednak masz wpływ, mimo najszczerszych chęci. Dlatego właśnie dobrze jest mieć ubezpieczenie mieszkania i domu, które pokryje koszty wynikające z uszkodzenia instalacji gazowej, okien, sprzętów elektronicznych, płyt indukcyjnych i tym podobnych.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.