Ubezpieczenie mieszkania i domu pod kredyt

co należy wiedzieć

Dom i mieszkanie | 4 minuty

Ubezpieczenie mieszkania lub domu pod kredyt jest wymagane przez bank i w wersji podstawowej obejmuje zwykle ubezpieczenie murów. Jakie inne opcje warto wziąć pod uwagę?

Według  danych zebranych ubezpieczenia majątkowe w Polsce chronią ponad 10 milionów mieszkań i domów, a także znajdujące się w nich przedmioty.[1]

Dowiedz się, jak wybrać najlepszą formę ochrony i czym się kierować, wybierając ubezpieczenie domu do kredytu hipotecznego.

Spis treści:
 
Cesja na bank powoduje przeniesienie odszkodowania z ubezpieczonego na bank. W sytuacjach, kiedy szkody są niewielkie, a nieruchomość da się wyremontować, bank może wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania kredytobiorcy w celu dokonania napraw. Jeśli jednak szkody są duże i np. nieruchomość spłonie, odszkodowanie otrzyma bank zgodnie z umową cesji.

Podczas dopełniania formalności bank najczęściej zaoferuje nam jednocześnie ubezpieczenie nieruchomości do kredytu. I faktycznie – często okazuje się, że oferta jest atrakcyjna, a jej stawka konkurencyjna. Najczęściej jednak bank proponuje tylko podstawową ofertę, czyli ubezpieczenie murów.

Zawsze warto jednak zweryfikować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (szczególnie podrozdział „wyłączenia ogólne”), a także koszt ubezpieczenia. Dzięki temu dowiesz się, czy na rynku nie ma ofert w podobnej cenie.

W ofercie Allianz znajdziesz ubezpieczenie domu przez internet. Przydać się może także OC w życiu prywatnym, jeśli przypadkowo zalejesz mieszkanie sąsiada lub Twoje dziecko wybije szybę. W razie niespodziewanej szkody Twój komfort zależy od tego, co obejmuje ubezpieczenie domu lub mieszkania.

Najbardziej podstawowa i wymagana przez bank polisa do kredytu obejmuje ubezpieczenie murów lub murów i elementów stałych. Dzięki temu naprawisz dom, gdyby np. uległ zniszczeniu w wyniku huraganowego wiatru. Nie zostaniesz z niespłaconym kredytem także w przypadku, kiedy blok, w którym mieszkasz, zawali się wskutek wybuchu. Ubezpieczenia nieruchomości pod kredyt dostępne w ofertach banków obejmują najczęściej tylko elementy konstrukcyjne budynku. Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt dostępne w banku nie ochroni np. mebli czy sprzętów RTV.  Te rzeczy możemy objąć ochroną m.in. w ramach ubezpieczenia ruchomości, które oferuje Allianz. Sprawdź, na co warto zwracać uwagę przy ubezpieczaniu domu lub mieszkania.

Czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia mieszkania? Przede wszystkim warto pamiętać, że dom lub mieszkanie u większości polskich rodzin stanowi główny składnik majątku. Warto zatem zwrócić uwagę na dodatkowe ubezpieczenia, takie jak:

  • ubezpieczenia stałych elementów (tynków, powłok malarskich, paneli, terakoty, stałej zabudowy kuchni),
  • ruchomości domowych (mebli, sprzętu elektronicznego),
  • OC w życiu prywatnym (obejmuje m.in. ubezpieczenie od zalania mieszkania sąsiada).

Ubezpieczyciel wypłaci więc odszkodowanie w takich sytuacjach, jak zalanie (zarówno naszego mieszkania, jak i mieszkania sąsiada), kradzież z włamaniem, czy przepięcie.

Wybór polisy należy potraktować indywidualnie i dokładnie zapoznać się z jej zakresem. Mimo że bank wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia murów, warto zapewnić sobie kompleksową polisę, pamiętając między innymi o OC w życiu prywatnym, czy ubezpieczeniu ruchomości domowych.

[1] https://piu.org.pl/ubezpieczenia-zmieniaja-polske-polakow/

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.