Zagrożenie huraganem - najważniejsze rzeczy, które musisz wiedzieć

Dom i mieszkanie | 3 minuty

Jeszcze kilkanaście lat temu huragan był dla nas pojęciem bardzo egzotycznym. W Polsce oglądaliśmy go jedynie w telewizji, w doniesieniach o kataklizmach nawiedzających np. Stany Zjednoczone. Jednak dziś także i my spotykamy się z coraz częstszymi anomaliami pogodowymi.

Silne wiatry w Polsce pojawiają się w różnych porach roku i powodują naprawdę poważne zniszczenia. Czy silny wiatr w naszym kraju może przybrać postać huraganu? Jakie są rodzaje huraganów i które z nich rzeczywiście mogą nam zagrażać? Jak zabezpieczyć się przed skutkami zniszczeń spowodowanych przez silne wiatry. Podpowiadamy.

Spis treści:
 

Klimat wciąż się zmienia, co widać gołym okiem. Z roku na rok wzrastają średnie temperatury roczne, pojawiają się także gwałtowne zjawiska pogodowe, nietypowe dla naszego klimatu. Rodzi się zatem obawa, że huragany występujące nad Oceanem Atlantyckim wkrótce pojawią się także w naszym kraju. Czy to możliwe?

Nie wszystkie wichury są takie same. Huragan to ogólniej mówiąc tropikalny cyklon, jednak nazwa ta zarezerwowana jest dla zjawisk występujących tylko nad Atlantykiem. Nad Oceanem Spokojnym i Indyjskim powstają natomiast tajfuny. Huragany i tajfuny to te same ekstremalnie silne wiatry (nazwy mają charakter lokalny).

Skąd się biorą huragany i tajfuny? Do powstawania huraganu konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, cyklon tworzy się nad wodami o temperaturze powyżej 27 st. C. Po drugie, cyklon rozwija się w odległości co najmniej 500 km od równika. Po trzecie, do jego zaistnienia konieczna jest niewielka zmienność prędkości wiatru wraz z wysokością w całej troposferze (najniższej warstwie atmosfery Ziemi). Ostatnim warunkiem powstania cyklonu jest obecność wypiętrzonych, głębokich chmur burzowych. To właśnie chmury przekształcają energię cieplną dostarczaną przez wodę w energię kinetyczną powietrza.

Gdy zaistnieją wszystkie te czynniki jednocześnie, chmury mogą zassać ciepłe powietrze znad oceanu i sprawić, że będzie się ono unosić do góry ruchem wirowym. Wraz z wysokością powietrze traci temperaturę i staje się cięższe. Zimne i ciężkie zaczyna opadać, ale napotyka wciąż napływające z dołu masy ciepłego i lekkiego powietrza. Wewnątrz tego układu znacznie obniża się ciśnienie i wtedy całość zaczyna wirować.

Czy huragan może wystąpić więc w Polsce? Nie, choćby dlatego, że nasz kraj leży zbyt daleko od równika. Nie oznacza to jednak, że Polski nie mogą nawiedzić inne niszczycielskie wiatry.

przewrócone drzewo - Allianz ubezpieczenie domu i mieszkania

Nie raz doświadczyliśmy już wiatru nad Polską, który można zakwalifikować jako orkan. Czym jest orkan? To wiatr wiejący z prędkością przekraczającą 33 m/s. Według skali Beauforta orkan ma siłę taką jak huragan, jednak oba zjawiska różnią się od siebie strukturą. Huragan jest wirem powietrza, orkan zaś to głęboki niż, na którym pojawiają się wichury. Orkan zwykle jest konsekwencją przemieszczania się huraganów. Nazwa orkan zarezerwowana jest dziś dla wiatrów wiejących w Europie Zachodniej i Środkowej.

Ostatni orkan nad Polską miał miejsce w styczniu 2018 r. Jednym z bardziej znanych i pamiętnych orkanów był orkan Ksawery z grudnia 2013 r. oraz wcześniejsze Pia z 2004 r. oraz Kyrill ze stycznia 2007 r. Każdy z nich spowodował straty materialne, awarie sieci elektrycznej, a także doprowadził do śmierci ludzi. Aktualny wiatr w Polsce można więc śmiało określić jako niszczycielski i nieprzewidywalny. Zagrożenie istnieje na terenie całego kraju, zwłaszcza w porze zimowej.

Skali szkód wyrządzonych przez wiatr nie sposób sobie wyobrazić, dopóki sami nie przeżyjemy wichury. Porywisty wiatr potrafi zniszczyć niemal wszystko, od przyrody, po ludzkie mienie. Niejedna wichura nad Polską spowodowała zerwanie dachów z domów i budynków gospodarczych, śmierć zwierząt hodowlanych i całkowite zniszczenia pól uprawnych. Zdarzały się także przypadki powalenia całych hektarów lasów, standardem natomiast są powalone pojedyncze drzewa, które niszczą np. zaparkowane przy drodze auta. Wichury powodują ponadto odcięcie dostaw prądu. Silne wiatry są więc dużym zagrożeniem zarówno dla rolników, jak i dla właścicieli domków jednorodzinnych (uszkodzenia domu, zabudowań na podwórzu, roślinności ogrodowej czy sadu owocowego).

Wszystko wskazuje na to, że wiatry w Polsce będą przybierać na sile. Nie możemy się przed tym uchronić, ale możemy chronić się przed skutkami takich anomalii. Skutecznym zabezpieczeniem finansowym na wypadek zniszczeń majątku spowodowanych przez wiatr jest ubezpieczenie domu. W Allianz ubezpieczenie chroni Twój dom, wraz z fundamentami, drzwiami, oknami, szklanymi elementami i wyposażeniem. Posiadając ubezpieczenie mieszkania i sprzętu, na prognozy pogody będziesz spoglądał z większym spokojem.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.