Przed skutkami jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie mieszkania i domu?

Dom i mieszkanie | 6 minut
Ubezpieczenie mieszkania od pożaru, zalania przez sąsiada czy skutków powodzi – to tylko kilka opcji, na które powinieneś zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie mieszkania. Dobra polisa mieszkaniowa zawiera szereg ryzyk, przed których skutkami możesz się finansowo zabezpieczyć już teraz. Poznaj najważniejsze z nich. 
Nie da się uniknąć nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak burza z piorunami czy pożar. Można jednak zabezpieczyć się finansowo na wypadek, gdyby wystąpiły. Niezależnie od tego, czy masz mieszkanie w bloku czy mieszkasz w wolnostojącym domu, koniecznie pomyśl o ubezpieczeniu swojej nieruchomości. W Allianz jedną polisą możesz objąć dodatkowo dom letniskowy i dom w budowie, a w jej zakresie znajduje się cały szereg zdarzeń, które mogą Ci się przytrafić.  

Wystarczy chwila nieuwagi albo zwyczajny pech, aby Twój dom stanął w płomieniach. I choć zapewne wolisz o tym nie myśleć – lepiej zabezpieczyć się przed taką ewentualnością. Wadliwa instalacja elektryczna albo rzucony na Twoją posesję niedopałek mogą wzniecić ogień, który zniszczy część lub cały Twój dobytek.

Ubezpieczenie mieszkania od pożaru zapewni Ci odszkodowanie, dzięki któremu będziesz w stanie sprawnie usunąć szkody.

Zalanie mieszkania przez sąsiada to częsta przyczyna sąsiedzkich konfliktów. I nawet jeśli nie obawiasz się takiej sytuacji, to już na to, czy nie pęknie rura w budynku nie masz żadnego wpływu. Zabezpiecz więc finansowo swój dom lub mieszkanie na wypadek zalania, a w razie, gdy przydarzy się ta niefortunna sytuacja, otrzymasz należne odszkodowanie. 
Uderzenie pioruna w Twój dom czy mieszkanie wydaje się być nierealne? Niestety, nawet piorunochrony nie są w stanie wykluczyć tej ewentualności w stu procentach. A zniszczenia mogą być dotkliwe – spalenie sprzętów RTV i AGD, uszkodzenie dachu, a nawet wzniecenie pożaru, który strawi część Twojej nieruchomości. Z ubezpieczeniem Allianz zapewnisz sobie w takiej sytuacji gwarancję wypłaty środków.
Obejmiemy Twój dom lub mieszkanie także ochroną przed powodzią. Sroga zima to marzenie dzieciaków, które spędzą ferie na sankach. Ma ona jednak swoje konsekwencje wiosną, kiedy przychodzą roztopy. Wtedy powódź może dotknąć także Twoją posiadłość, szczególnie jeśli nieopodal przepływa rzeka. Nie narażaj się zatem na straty i zabezpiecz finansowo taką ewentualność.
Szkody wyrządzone przez zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych bywają ogromne. Przesiąknięte sufity, zacieki, uszkodzone meble i ogólnie panująca wilgoć w mieszkaniu to udręka, szczególnie, że w ich wyniku mogą powstać niepożądane grzyby i pleśń na ścianach. Zapewnij sobie gwarancję wypłaty środków opłacając dodatkową składkę, na wypadek, gdy deszcz zaleje Twój dom czy mieszkanie. Dzięki temu szybko oraz skutecznie usuniesz powstałe szkody.
Gospodarstwa domowe wyposażone są w coraz większą liczbę urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Podłączone do instalacji elektrycznej narażają Cię na ryzyko wystąpienia przepięcia elektrycznego. Jego skutki mogą być znamienne – począwszy od przepalenia instalacji, zniszczenia sprzętów, aż po pożar całego budynku. Nie narażaj się na straty finansowe z tego tytułu i ubezpiecz dom lub mieszkanie także na wypadek przepięć.
Ubezpieczenie domu i mieszkania w Allianz obejmuje także zajścia takie jak: dewastacja, albo rozbój, w wyniku których poniesiesz straty. Zwrócimy Ci koszty naprawy i zrekompensujemy straty, jeśli część Twojego domu lub znajdujących się w nim przedmiotów ulegnie uszkodzeniu. Zatem w sytuacji, kiedy na przykład zastaniesz  po powrocie do domu stłuczoną szybę  – wypłacimy Ci odszkodowanie.
Ubezpieczeniem mieszkania lub domu obejmujemy ochroną cenne przedmioty znajdujące się w Twoim domu. Mogą to być ruchomości domowe takie jak biżuteria, drogie urządzenia domowe, rzeźby, obrazy czy też trwałe elementy mieszkania, takie jak okna albo drzwi. Jeśli więc wskutek kradzieży z włamaniem ulegną one zniszczeniu albo trwale je utracisz, wypłacimy Ci należne odszkodowanie. Kradzieże zdarzają się szczególnie często w okresie wakacji. Nie narażaj się na stres podczas wyjazdu, a tym bardziej nie rezygnuj z niego w obawie przed złodziejem. Decydując się na polisę mieszkaniową w Allianz zabezpieczysz finansowo ewentualne straty.
W zakresie swojej polisy mieszkaniowej znajdziesz także ubezpieczenie od stłuczenia. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie płyta grzewcza, szklane elementy budynku albo mebli lub inne kruche elementy wyposażenia znajdujące się w domu – otrzymasz odszkodowanie. 

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną, a to oznacza, że dajemy Ci ochronę ubezpieczeniową, kiedy zostaniesz zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej innej osobie. Jeśli więc na skutek nieuwagi Twojej lub osoby Tobie bliskiej ulegnie uszkodzeniu coś cennego albo wyrządzona zostanie komuś krzywda – wtedy Allianz zapłaci jej zadośćuczynienie. Najczęstsze szkody, z tytułu których wypłacamy odszkodowanie z tytułu OC to zalanie mieszkania sąsiada, pogryzienie przechodnia przez psa, zniszczenie cudzego mienia przez dzieci, uszkodzenie pojazdu osoby trzeciej wyrządzone przez Ubezpieczonego lub jego dzieci podczas jazdy rowerem, uszczerbek na zdrowiu wywołany przez Ubezpieczonego u innej osoby na stoku narciarskim. Takie sytuacje niestety się zdarzają, warto więc mieć w pakiecie ubezpieczenia mieszkania także OC. W Allianz je masz. 
Pomożemy Ci również w nagłych wypadkach w domu. Specjaliści Centrum Alarmowego oferują swoją pomoc 24 godziny na dobę. W ramach Assistance zorganizujemy bezpłatną wizytę specjalistów takich jak: elektryk, hydraulik czy ślusarz. Wezwiemy fachowca do popsutej lodówki czy pralki i pomożemy Ci w naprawie komputera - o ile sprzęt nie jest na gwarancji producenta i nie jest starszy niż 7 lat w chwili awarii.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.