Ubezpieczenie piwnicy w bloku – czy standardowa polisa to obejmuje?

Dom i mieszkanie | 5 minut
Mieszkania w obiektach wielorodzinnych mają istotną wadę – najczęściej metraż, który mamy do dyspozycji, jest zbyt mały, abyśmy pomieścili wszystkie rzeczy. Dlatego z reguły staramy się optymalnie wykorzystać powierzchnię, m.in. poprzez meble wykonane na wymiar, aby spożytkować każdy kąt nieruchomości. Zbawieniem dla wielu okazuje się piwnica. Czy jej powierzchnia jest objęta polisą mieszkaniową? Czy jest to ubezpieczenie piwnicy?
Spis treści:
 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna powierzchnia mieszkań oddanych w pierwszym kwartale 2021 roku w obiektach wielorodzinnych w Polsce wynosiła 52,8 m2. Przy tym średnia liczba osób w gospodarstwie domowym wynosi 2,6, co oznacza, że na takim metrażu należy pomieścić 2-3 osoby. Może się wydawać, że to wcale nie jest trudne, ale problem pojawia się wtedy, kiedy chcesz kupić rowery dla tych domowników, sanki i hulajnogę dla dziecka, a do tego musisz znaleźć powierzchnię na torby podróżne oraz wózek dziecięcy. Wówczas posiadanie piwnicy jest zdecydowanie dobrym rozwiązaniem.

O ile takie pomieszczenia są standardem w przypadku lokali budowanych kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu, to obecnie wielu inwestorów rezygnuje z nich albo ewentualnie umożliwia ich zakup za dodatkową opłatą. Piwnica przestała już stanowić stały element towarzyszący nieruchomości. Jeśli jednak masz możliwość jej zakupu, to z niej skorzystaj – z pewnością docenisz tę inwestycję nawet, jeśli Twoja rodzina się nie powiększy. Tylko czy Twoja polisa mieszkaniowa jest jednocześnie ubezpieczeniem piwnicy w bloku?

Piwnica dla wielu rodzin jest miejscem, w którym znajdują się różne cenne rzeczy – rower, hulajnoga elektryczna, wózek dziecięcy, torby podróżne, sprzęt sportowy i narzędzia. Oczywiście w przypadku tego pomieszczenia istnieje ryzyko nie tylko kradzieży cennych rzeczy, ale również pożaru, zalania czy też szkód spowodowanych przez niskie temperatury. Takie szkody mogą się tam przydarzyć tak samo łatwo jak w mieszkaniu. Na przykład do  zalania piwnicy w bloku. Co więcej, możemy się o tym dowiedzieć dopiero po jakimś czasie po tym, jak do tego dojdzie, a z tego względu skala szkód będzie jeszcze poważniejsza.

Pozytywna informacja jest taka, że piwnicę możesz ubezpieczyć. Na jakiej zasadzie się to odbywa? Czy musisz zawrzeć dodatkową polisę?

Nie musisz się obawiać, że będziesz musiał naprawiać takie szkody z własnych środków. Ubezpieczenie mieszkania w Allianz obejmuje ściany nośne i działowe, stropy, podłogi, armaturę, stolarkę drzwiową i okienną, stałą zabudowę meblową, garaże oraz piwnice, które są częścią tego samego budynku. Zatem w przypadku szkód w piwnicy weźmiemy na siebie odpowiedzialność finansową za zdarzenie. Polisa pokrywa zdarzenia spowodowane przez m.in. pożar, zalanie wodą z opadów np. deszczu, powódź czy grad.

Piwnice są objęte ochroną w ramach podstawowej polisy mieszkaniowej z naszej oferty, ale weź również pod uwagę umowę dodatkową, dzięki której obejmiesz nią również ryzyko kradzieży. W takim przypadku otrzymasz odszkodowanie nie tylko w wyniku zdarzenia, do którego dojdzie w Twoim domu, ale również w piwnicy. Ubezpieczenie pokryje szkody mienia utraconego w wyniku kradzieży, a także mienie uszkodzone w wyniku takiego działania. Jeśli np. doszło do zniszczenia drzwi do piwnicy, to taka szkoda również będzie objęta ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie od kradzieży obejmuje m.in. meble , dywany, a nawet ubrania. Dokładny spis wszystkich zdarzeń, w przypadku których możesz otrzymać odszkodowanie, znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Potrzebujesz polisy mieszkaniowej, która obejmuje ochroną również piwnicę? Sprawdź online, ile wyniesie Cię składka na taką ochronę: https://www.allianz.pl/dla-ciebie/dom-i-mieszkanie

Źrodło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-w-pierwszym-kwartale-2021-roku,13,10.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.