Sprawdź, jak postępować kiedy dojdzie do zalania Twojego mieszkania

Dom i mieszkanie | 3 minuty

Zalanie mieszkania przez sąsiada z „piętra wyżej” to częsty problem właścicieli mieszkań w budynkach wielokondygnacyjnych. Również mieszkańcy domów mogą spotkać się z zalaniem pomieszczeń – np. w wyniku awarii, rozszczelnienia czy silnych opadów atmosferycznych. Takie sytuacje mogą skończyć się uszkodzeniem ścian, sufitów, podłóg, ale też sprzętów i mebli. 

Sprawdź, jak postępować w przypadku takiego zdarzenia oraz jak przygotować opis szkody zalania mieszkania.

Spis treści:
 

Zalane mieszkanie to najczęściej poważne straty materialne. Kiedy bywa efektem nieuwagi sąsiada, można starać się o odszkodowanie za zalanie domu od sprawcy. W sytuacji, gdy do zalania dochodzi w wyniku awarii to zarząd budynku ponosi odpowiedzialność za szkodę. A co w sytuacji, kiedy to Ty zalejesz sąsiada? Warto zabezpieczyć się na każdą z tych okoliczności. Pomocne w tym wypadku będzie ubezpieczenie domu i mieszkania, a także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

W Allianz ograniczamy formalności do minimum. Zgłoszenie roszczenia może nastąpić telefonicznie bądź za pomocą formularza zgłoszenia szkody.

Pierwsze z nich, czyli ubezpieczenie domu i mieszkania, w Allianz zabezpieczy Cię finansowo na wypadek zalania, przepięcia i innych zdarzeń losowych. Dodatkowo możemy objąć ubezpieczeniem także szkody powstałe w wyniku zdarzeń takich jak: powódź i zalanie opadami atmosferycznymi, kradzież, dewastacja czy stłuczenia.

Drugie z kolei, czyli OC w życiu prywatnym, jest niezwykle ważne, kiedy wyrządzisz szkodę drugiej osobie. Takim przypadkiem niewątpliwie będzie zalanie mieszkania sąsiadowi. Może to nastąpić np. w wyniku nieuwagi, zabawy dzieci albo remontu.  W Allianz każdy pakiet ochronny -komfort, plus, max - zawiera w zakresie OC w życiu prywatnym, nie ma więc konieczności zakupu dodatkowej polisy.

Zalanie mieszkania – postępowanie po wystąpieniu szkody

Samo zdarzenie będzie z pewnością dla Ciebie stresujące – zarówno jeśli to Ty będziesz poszkodowany, jak i wtedy, kiedy nieumyślnie wyrządzisz szkodę drugiej osobie. Najważniejsze jest wówczas szybkie i zdecydowane  działanie.

Na początku, kiedy tylko dostrzeżesz zdarzenie, poinformuj o zalaniu sąsiada – być może uda się zapobiec pogłębianiu szkody. Postaraj się również zabezpieczyć sprzęt, podstawić wiadra i ograniczyć możliwość zniszczeń. W kolejnym kroku poinformuj zarządcę budynku (jeśli istnieje) o zdarzeniu. Zgłoś szkodę do nas. Możesz to uczynić telefonicznie, a także poprzez formularz internetowy, który omówimy poniżej. Dzięki temu będziemy mogli podjąć kroki, które umożliwią jak najszybszą wypłatę odszkodowania.

W Allianz ograniczamy formalności do minimum. Zgłoszenie roszczenia może nastąpić telefonicznie pod numerem +48 224 224 224 bądź za pomocą formularza zgłoszenia szkody, także w serwisie Mój-Allianz.

Formularz nie jest skomplikowany i nie powinien sprawić Ci problemów w uzupełnieniu. W pierwszej kolejności poprosimy Cię o podanie numeru polisy oraz nazwy ubezpieczenia, a także o uzupełnienie danych poszkodowanego oraz informacji teleadresowych. Następnie przejdziesz do części informacyjnej o zdarzeniu. Poszczególne rubryki będą wymagały opisu okoliczności, przebiegu zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz dodatkowych informacji. Tutaj należy podać informacje o czasie i miejscu zdarzenia, przyczynie szkody czy powiadomieniu określonych osób i służb o zdarzeniu. Niezbędne będzie także zamieszczenie listy uszkodzonych lub utraconych przedmiotów oraz ich szacowana wycena i daty zakupu. Poprosimy Cię także o oświadczenia, numer konta bankowego oraz czytelny podpis. Wszystkie te informacje zostaną przez nas przeanalizowane, a jeśli zaistnieje taka konieczność,  skontaktujemy się  i poprosimy Cię o przesłanie dokumentów lub poprosimy o wyjaśnienie  dodatkowych kwestii.

Zakup polisy mieszkaniowej to odpowiedzialny krok, ale konieczny, by  zapewnić spokój Tobie oraz Twoim bliskim. Nie zwlekaj więc z decyzją i nie czekaj, aż coś się wydarzy. Pamiętaj również, że poza zabezpieczeniem mieszkania i domu możesz również zatroszczyć się o swoich bliskich, Waszą przyszłość i plany. Sprawdź ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie, dostępną także po zalogowaniu do Mój-Allianz. Wybór jednego z 3 pakietów zajmie Ci nie więcej niż 60 sekund.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.