Podatek i PIT od wynajmu mieszkania – jak je rozliczyć?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Dochody uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości podlegają opodatkowaniu. W przypadku prowadzenia takiej działalności prywatnie masz do wyboru dwie formy tego opodatkowania, mianowicie skalę podatkową i ryczałt od najmu. Następnie w zeznaniu rocznym musisz się rozliczyć z uzyskanych dochodów. Jak to zrobić? Jak rozliczyć wynajem mieszkania?
Spis treści:
 

Wynajem lokali stał się w ostatnich latach bardzo popularną formą działalności. Ze względu m.in. na bardzo niskie oprocentowanie lokat Polacy wypłacali środki z banków i inwestowali je w nieruchomości – w dalszym ciągu stawiają na taki sposób wykorzystania oszczędności. Oczywiście uzyskiwane tak dochody są opodatkowane. Podatek od wynajmu mieszkania płacisz w wysokości zależnej od wybranej formy rozliczenia.

Od 2022 roku obowiązują nowe stawki i zasady opodatkowania, natomiast obecnie mówimy o rozliczeniu za rok 2021. Zatem zgodnie z obowiązującymi zasadami mogłeś zdecydować się na:

  • Skalę podatkową – daninę płacisz od dochodu, czyli przychodów pomniejszonych o koszty. Zatem możesz uwzględnić w nich m.in. koszt zakupu wyposażenia czy przeprowadzonych remontów. Od dochodu do kwoty 85 528 zł regulujesz 17 proc. podatku, natomiast od nadwyżki – 32 proc. Pamiętaj również, że w 2022 roku obowiązuje podwyższony drugi próg, który wynosi 120 tys. zł.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – danina to 8,5 proc. od przychodu do 100 tys. zł i 12,5 proc. powyżej tej sumy. Od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu? Zwróć uwagę na to, że mowa tu o przychodzie – nie możesz zatem odliczyć kosztów, które uwzględnia się przy skali podatkowej.

Uwaga: od 2023 roku jedyną formą obowiązującą w przypadku najmu prywatnego będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Od tego, jaki podatek od wynajmu mieszkania wybierzesz, zależy również, jak będziesz się rozliczać. W przypadku skali podatkowej przelew do urzędu skarbowego za wynajem mieszkania powinien trafić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął dochód z tego tytułu – czyli opłatę za maj powinieneś zapłacić do 20 czerwca. Ponadto na złożenie rocznego zeznania PIT masz czas standardowo do końca kwietnia, a w 2022 roku do 2 maja.

Natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwe jest rozliczanie osiągniętego przychodu kwartalnie lub miesięcznie. Jeśli wybrałeś pierwszą formę, to np. podatek za pierwszy kwartał 2021 roku powinien był trafić na konto urzędu skarbowego do 20 kwietnia 2021 roku. I tutaj ważna informacja: w przypadku wyboru ryczałtu rozliczenie roczne PIT-28 musi zostać przekazane do urzędu skarbowego do końca lutego 2022 roku.

Jeśli chodzi o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, powinieneś złożyć deklarację PIT‑28. Przychodów tych nie sumujesz z pozostałymi swoimi zarobkami – o nich informujesz urząd skarbowy na oddzielnej deklaracji.

Jaki PIT za wynajem mieszkania będzie odpowiedni, jeśli wybrałeś skalę podatkową? Wówczas rozliczasz swoje zarobki w PIT‑36, łącznie z pozostałymi dochodami. Jako źródło przychodów wskazujesz w deklaracji w części D odpowiednie kwoty w pozycjach oznaczonych jako „Najem lub dzierżawa”.

Pamiętaj, że jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i prowadzisz najem prywatny, to nie wypełniasz PIT-37. W związku z tym, że w ramach wynajmu sam sporządzasz zaliczki, to jednocześnie wszystkie przychody rozliczasz w jednej deklaracji PIT-36.

Natomiast podatek od wynajmu mieszkania w 2022 roku będzie obowiązywać już zgodnie z nowymi przepisami. Jeśli w 2021 roku rozliczałeś tę działalność na zasadach ogólnych, to możesz to robić na tej zasadzie do końca 2022 roku. Natomiast w pozostałych przypadkach jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt.

Masz mieszkanie na wynajem? Koniecznie je ubezpiecz! Sprawdź, czy aby na pewno dana polisa obejmuje lokale, które są udostępniane najemcom. Jednocześnie weź pod uwagę OC Najemcy, dzięki któremu ubezpieczyciel pokryje koszt likwidacji szkód, np. jeśli lokator doprowadzi do pożaru. Sprawdź naszą ofertę: www.allianz.pl/dom-i-mieszkanie

 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.