Podatek i PIT od wynajmu mieszkania
– jak je rozliczyć?

Dom i mieszkanie | 3 minuty
Posiadasz nieruchomość, którą wynajmujesz? Musisz wiedzieć, że dochody z tego tytułu podlegają opodatkowaniu. Na jakich zasadach? Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania i jak możesz go wyliczyć? Czy masz prawo odliczyć koszty związane np. z przygotowaniem nieruchomości do użytku? Ten przewodnik powinien rozwiać wątpliwości. 
Spis treści:
 

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, możesz opodatkować przychody uzyskane z wynajmu wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym. W przypadku gdy masz firmę, pojawiają się dwie inne opcje rozliczenia:

 • według skali podatkowej – 12% lub 32%,
 • podatkiem liniowy – podatek od wynajmu wynosi 19%[1].

[1]https://www.podatki.gov.pl/pit/osoba-nieprowadzaca-dzialalnosci-gospodarczej/rozliczenie-osob-26-60/rozliczenie-dochodow-z-najmu-ryczalt-ewidencjonowany/

W poszczególnych formach rozliczenia wygląda to następująco:

 • według skali podatkowej – do 120 tys. zł rocznie podatek wynosi 12% od dochodu minus 3 600 zł (kwota zmniejszająca podatek). Powyżej tej sumy – 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.
 • podatkiem liniowym – podatek od wynajmu wynosi 19% dochodu.
 • ryczałtem ewidencjonowanym – 8,5%, jeśli przychód roczny nie przekracza 100 000 zł, a powyżej – 12,5%.

W przypadku skali podatkowej i podatku liniowego zapłacisz podatek za wynajem mieszkania od dochodu, a nie przychodu. To oznacza, że możesz uwzględnić koszty jego uzyskania. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego nie możesz uwzględnić kosztów uzyskania przychodu.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania? Ile podatku za wynajem mieszkania zapłacisz? Policz, ile wynoszą Twoje przychody. Pamiętaj o zasadach rozliczenia. Podatek ryczałtowy od wynajmu wyniesie np.:

 • przy przychodzie 100 tys. zł – 8,5 tys. zł,
 • przy przychodzie 120 tys. zł – 8,5 tys. zł + 12,5% od 20 tys. zł (2,5 tys. zł), czyli razem 11 tys. zł.

W ramach skali podatkowej masz prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku, a także odliczyć wydatki np. na zakup mebli czy naprawy w nieruchomości. Koszty odliczysz także w ramach podatku liniowego, ale w tym przypadku nie obowiązuje kwota wolna.

W innych formach rozliczenia podatek od wynajmu może wynosić np.:

 • podatek liniowy – 19% od wyliczonej kwoty dochodu, np. od 100 tys. będzie to 19 tys.;
 • skala podatkowa – przy dochodzie wynoszącym np. 140 tys. będzie to 10 800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł, czyli w sumie 17 200 zł.

Ile wynosi podatek od wynajmu mieszkania? Ile podatku za wynajem mieszkania zapłacisz? Policz, ile wynoszą Twoje przychody. Pamiętaj o zasadach rozliczenia. Podatek ryczałtowy od wynajmu wyniesie np.:

 • przy przychodzie 100 tys. zł – 8,5 tys. zł,
 • przy przychodzie 120 tys. zł – 8,5 tys. zł + 12,5% od 20 tys. zł (2,5 tys. zł), czyli razem 11 tys. zł.

W ramach skali podatkowej masz prawo skorzystać z kwoty wolnej od podatku, a także odliczyć wydatki np. na zakup mebli czy naprawy w nieruchomości. Koszty odliczysz także w ramach podatku liniowego, ale w tym przypadku nie obowiązuje kwota wolna.

W innych formach rozliczenia podatek od wynajmu może wynosić np.:

 • podatek liniowy – 19% od wyliczonej kwoty dochodu, np. od 100 tys. będzie to 19 tys.;
 • skala podatkowa – przy dochodzie wynoszącym np. 140 tys. będzie to 10 800 zł + 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł, czyli w sumie 17 200 zł.
Dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych rozliczasz w PIT-36 a podatkiem liniowym w PIT-36L. Ryczałtowcy składają PIT-28.
Roczne rozliczenie złóż standardowo do końca kwietnia. Rozliczenie roczne PIT-28 za 2023 przekaż do urzędu skarbowego do 2 maja 2024 roku, ponieważ 30 kwietnia 2024 wypada dzień wolny od pracy.

Chcesz rozliczyć podatek od wynajmu w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Sprawdź, jak wypełnić PIT 28 za wynajem. Oto dane, które musisz wprowadzić w poszczególne sekcje:

·      A – dane urzędu, do którego składasz, i cel (pierwsze złożenie czy korekta),

·      B – dane identyfikacyjne i miejsce zamieszkania podatnika,

·      C – przychód z wynajmu prywatnego,

·      D – przyporządkowanie wartości przychodu do stawki ryczałtu,

·      E – miejsce na odliczenia, np. strat z lat ubiegłych,

·      F – obliczenie kwot przysługujących odliczeń,

·      G – miejsce na wyliczenie podstawy opodatkowania,

·      H – zmniejszenia i zwiększenia przychodów o wartości wierzytelności i zobowiązań wynikających z transakcji handlowych,

·      I – przychód po powyższych zwiększeniach bądź zmniejszeniach,

·      J – wyliczenie podatku po uwzględnieniu odliczeń,

·      K – wykazanie podstawy obliczenia ryczałtu, czyli przychodu pomniejszonego o ww. odliczenia,

·      L – wysokość podatku do zapłaty lub zwrotu,

·      M – miejsce na odliczenia od ryczałtu,

·      N – ostateczny podatek od przychodu,

·      O – czy w danym roku zdarzyło Ci się wykorzystać kredyt podatkowy, czyli zwolnienia z zaliczek na podatek? (wykaż, jeżeli tak),

·      P – ryczałt obliczony i wykazany w poszczególnych miesiącach lub kwartałach po dokonaniu odliczeń,

·      Q – wartość ryczałtu w poszczególnych miesiącach albo kwartałach,

·      R – ewentualna wartość przychodów osiągniętych w czasie zawieszenia działalności gospodarczej,

·      S – dane organizacji pożytku publicznego do przekazania 1,5% podatku,

·      U – rodzaj oraz liczba załączników do PIT 28,

·      V – podaj, czy posiadasz Kartę Dużej Rodziny (KDR),

·      X – rachunek bankowy, na który ma trafić ewentualna nadpłata podatku,

·      Y – podpis podatnika lub pełnomocnika.

Pamiętaj: złóż PIT za wynajem mieszkania w przewidzianym na to terminie. 

Nie musisz wychodzić z domu. Podatek od wynajmu mieszkania zapłać online. Zaloguj się do bankowości elektronicznej instytucji, z której oferty korzystasz. Musisz znaleźć opcję, która umożliwi Ci przelew środków do urzędu skarbowego za wynajem mieszkania. Może się ukrywać pod różną nazwą, ale przeważnie będzie to przelew podatkowy. Oto kroki, które musisz podjąć:

 1. Wygeneruj mikrorachunek – na to konto musi trafić podatek od wynajmu mieszkania. Podaj numer PESEL. Strona, na której możesz uzyskać ten numer, znajduje się pod adresem: podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego. Bardzo prawdopodobne, że w bankowości elektronicznej Twojego banku znajduje się opcja automatycznego pobrania tego rachunku przy definiowaniu przelewu.
 2. Zaloguj się do bankowości elektronicznej. Znajdź opcję „przelew podatkowy” lub podobną. Ewentualnie dopytaj na infolinii, jak wykonać taką płatność w Twoim banku.
 3. Wybierz PPE w polu, którym musisz wybrać symbol formularza.
 4. Podaj Twój indywidualny rachunek podatkowy lub skorzystaj z opcji jego automatycznego wstawienia, o ile taką zapewnia bankowość elektroniczna.
 5. Podaj okres rozliczenia i identyfikator zobowiązania, czyli jego opis.
 6. Wprowadź kwotę podatku od wynajmu nieruchomości.
 7. Zleć zapłatę.

Oczywiście możesz też zrobić tradycyjny przelew podatku za wynajem mieszkania. Wpłać środki na Twój mikrorachunek podatkowy. 

Wiesz już, od jakiej kwoty płaci się podatek od wynajmu mieszkania, jak wypełnić PIT-28 za wynajem i jakie obowiązują terminy. Sprawdź inne, częste wątpliwości właścicieli nieruchomości. 
W przypadku umowy wynajmu okazjonalnego stanowi to Twój obowiązek. Masz 14 dni od dnia rozpoczęcia wynajmu. Jeśli chodzi o wynajem tradycyjny, wystarczy, że w terminie zapłacisz zaliczkę na podatek. 

Osoba, która nie zapłaci należnego podatku od wynajmu mieszkania, musi się liczyć z kosztownymi konsekwencjami. Ureguluje zaległość, odsetki, a także karę. Jeśli będzie to:

 • przestępstwo skarbowe – czyli zaległości powyżej 18 tys. zł, grzywna wynosi od 1200 zł do 34 560 000 zł; sąd może także wymierzyć karę ograniczenia lub pozbawienia wolności;
 • wykroczenie skarbowe – czyli zaległość do 18 tys. zł; maksymalna grzywna wynosi od 360 zł do 72 000 zł[1].

 

[1]https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8597039,wysokie-kary-w-2023-r-zmiany-prawa-przestepstwa-skarbowe.html

Masz mieszkanie na wynajem? Koniecznie wykup ubezpieczenie nieruchności. Przed zawarciem umowy sprawdź, czy dana polisa obejmuje lokale, które są udostępniane najemcom. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.