Formalności po zakupie mieszkania

Dom i mieszkanie | 2 minuty
Planujesz zakup mieszkania? Zakup lokalu zarówno od dewelopera, jak i z drugiej ręki to znacznie więcej niż tylko podpisanie umowy, przekazanie umówionej kwoty i odebranie kluczy. Zobacz, o czym powinieneś pamiętać przy zakupie nieruchomości.
Spis treści:
 

Jak wygląda kupno mieszkania krok po kroku? Rynek pierwotny jest pod tym względem wyjątkowy – możesz kupić tzw. dziurę w ziemi (mieszkanie, które zostanie dopiero wybudowane w ramach planowanej inwestycji) bądź gotowy lokal. Jeżeli zdecydowałeś się na pierwszy wariant, to na pewno po drodze musisz:

  • Sprawdzić dewelopera i inwestycję. Zapoznaj się z prospektem informacyjnym. To dokument, który ma obowiązek udostępnić klientom każdy deweloper. Zajrzyj też do księgi wieczystej – znajdziesz tam informację, czy deweloper korzysta z kredytów.
  • Ustalić cenę. Z reguły deweloperzy są skłonni ją negocjować. To, ile upustu otrzymasz, zależy od elastyczności dewelopera i stopnia zainteresowania inwestycją.
  • Podpisać umowę deweloperską. Jeżeli mieszkanie nie jest jeszcze wybudowane, w tej umowie powinny zostać uwzględnione wszystkie najważniejsze ustalenia z deweloperem.
  • Odebrać mieszkanie. Odbiór lokalu polega na sprawdzeniu, czy mieszkanie zostało wybudowane zgodnie z umową i sztuką budowlaną – np. czy ściany są równe, a media doprowadzone.
  • Podpisać właściwą umowę. Ma ona formę aktu notarialnego. Dopiero jej podpisane spowoduje, że staniesz się właścicielem mieszkania.

Po raz pierwszy będziesz finalizować zakup mieszkania? Formalności – zwłaszcza sprawdzenie księgi wieczystej i treści umowy z deweloperem – możesz powierzyć specjaliście, czyli prawnikowi.

Sprawdź też, czym jest ubezpieczenie pomostowe.

Wiele osób ma wątpliwości, jakie formalności należy spełnić po zakupie mieszkania. Co dalej, gdy podpiszesz umowę ze sprzedającym? Z czym wiąże się kupno mieszkania?

Formalności związane z zakupem mieszkania z rynku wtórnego obejmują przede wszystkim odprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jego wysokość nie zmieniła się od lat i wynosi 2 proc. wartości rynkowej zakupionego mieszkania. Jakie są pozostałe formalności po zakupie mieszkania z rynku wtórnego? Będziesz musiał:

  • Spisać protokół zdawczo-odbiorczy. Powinien on obejmować m.in. stan liczników. Dzięki temu będziesz mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem za zużytą przez niego energię elektryczną czy gaz.
  • Poinformować o nabyciu lokalu spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową oraz urząd gminy. To nie tylko kwestia formalna – od spółdzielni otrzymasz np. informacje o terminach, w jakich należy opłacać czynsz.
  • Podpisać umowy z dostawcami mediów. Jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji kupna mieszkania powinieneś zorientować się w ofertach, aby wybrać najlepszą.

Formalności po zakupie mieszkania na rynku wtórnym mogą również obejmować założenie dla niego księgi wieczystej. Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko – z reguły dla nieruchomości z rynku wtórnego są już prowadzone księgi wieczyste. Jeżeli jednak trafisz na lokal bez tego dokumentu, pomoc możesz otrzymać od notariusza.

Dowiedz się również, jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego.

Zakup mieszkania wymaga dużego kapitału. Być może należysz do grona osób, które nie mają wystarczających oszczędności, aby sfinalizować taką transakcję i w związku z tym planujesz zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Jednym z powszechnie stosowanych przez banki rodzajów zabezpieczeń – obok wpisu na hipotekę – jest ubezpieczenie mieszkania pod kredyt. Taka polisa chroni przed losowymi zdarzeniami (np. Pożarem, powodzią czy zalaniem) i musi zostać scedowana na kredytodawcę. Gdzie kupić ubezpieczenie mieszkania? Masz dwie możliwości – możesz:

  • Skorzystać z oferty banku. Propozycja nie musi być najkorzystniejsza cenowo, ale oszczędzasz czas potrzebny na porównywanie ofert.
  • Znaleźć polisę samodzielnie. Musisz pamiętać, aby spełniała ona wymagania banku. Po Twojej stronie będzie też scedowanie polisy na kredytodawcę.

Poświęcając czas na znalezienie ubezpieczenia mieszkania, możesz przede wszystkim sporo zaoszczędzić. Dodatkowym plusem jest możliwość rozszerzenia zaakceptowanego przez bank wariantu polisy o umowy dodatkowe, np. ubezpieczenie wyposażenia mieszkania, ubezpieczenie od kradzieży czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. W ten sposób możesz zapewnić sobie dodatkową, przydatną ochronę.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.