Czym jest ubezpieczenie pomostowe kredytu?

Dom i mieszkanie | 6 minut
Kredyt hipoteczny jest jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu nieruchomości. W zamian za to, że bank oferuje nam finansowanie zakupu nieruchomości, kredytobiorca jest zobowiązany ustanowić na jego rzecz hipotekę na nieruchomości. Dzięki takiemu zabezpieczeniu, gdy kredytobiorca przestanie płacić raty, bank będzie mógł w łatwy sposób dochodzić swojej wierzytelności. Sęk w tym, że kredytodawca najpierw wypłaca kredyt, a dopiero później uzyskuje wpis hipoteki. Na ten ostatni może czekać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. W tym okresie przejściowym jego interesy chroni właśnie ubezpieczenie pomostowe. Ile kosztuje i w jaki sposób jest opłacane? Jakie inne ubezpieczenia mogą być potrzebne do kredytu hipotecznego?
Spis treści:
 

Ubezpieczenie pomostowe, patrząc z perspektywy klienta, nie przypomina innych polis. W jego przypadku klient-kredytobiorca nie jest stroną umowy, ani nie uzyskuje żadnej realnej ochrony. Stanowi ono zabezpieczenie, które bank udzielający kredytu otrzymuje od firmy ubezpieczeniowej. Rolą kredytobiorcy jest opłacać za niego składkę, dlatego takie ubezpieczenie powinno być traktowane wyłącznie jako dodatkowy koszt, który trzeba ponieść w związku z zawarciem umowy kredytowej.

Wymóg wykupienia ubezpieczenia pomostowego nie powinien nikogo dziwić. Gdyby nie ono, do czasu uzyskania wpisu hipoteki bank nie miałby pewności, że będzie mógł swobodnie dysponować kredytowaną przez siebie nieruchomością. Polisa sprawia, że w razie ewentualnego braku spłaty kredytu i utraty praw do hipoteki, ubezpieczyciel wypłaci mu odszkodowanie. Na tym skończą się problemy banku, ale nie kredytobiorcy – ubezpieczyciel, na podstawie tzw. regresu, będzie dochodził od niego zwrotu kwoty wypłaconej bankowi.

Opłata za ubezpieczenie pomostowe, w zależności od szczegółów umowy, przybiera najczęściej jedną z dwóch form. Czasami kredytobiorca reguluje jednorazową płatność w momencie zaciągania zobowiązania, ale częściej spotykanym rozwiązaniem jest tymczasowe płacenie podwyższonej marży kredytu. W tym drugim przypadku bank po prostu dolicza składkę do comiesięcznych rat kredytowych. Zwykle wiąże się to ze wzrostem ich wysokości o około 1 punkt procentowy, ale w praktyce, w zależności od kredytodawcy, wzrost ten może wahać się od około 0,1 do ponad 2 p.p.

Ubezpieczenie pomostowe może wiązać się z podniesieniem oprocentowania kredytu hipotecznego z np. 3 do 4 proc., co jest całkiem sporym wzrostem. Im dłużej trzeba płacić podwyższone raty, tym większe ponosi się dodatkowe koszty, dlatego ważne zagadnienie stanowi potencjalny okres trwania ubezpieczenia.

To, jak długo będzie trzeba opłacać ubezpieczenie, zależy od czasu oczekiwania na wpis hipoteczny, a ten z kolei – od miasta oraz sprawności działania konkretnego sądu wieczysto-księgowego. Standardem jest, że ustanowienie hipoteki zajmuje średnio 3 miesiące, ale nie brakuje też wyraźnych odstępstw od tego standardu (np. w Lublinie w ostatnich latach wpis można było uzyskać w ciągu miesiąca [1]).

Należy tylko pamiętać, że ubezpieczenie pomostowe przestaje być potrzebne dopiero po uprawomocnieniu się decyzji sądu, a to następuje po około 2-3 tygodniach po jej wydaniu.

Zdarzają się przypadki, w których kredytobiorcy płacą nienależną składkę za ubezpieczenie pomostowe. Zwrot środków jest wówczas jak najbardziej możliwy, a całą sprawę często załatwia jedno pismo. Aby odzyskać pieniądze, trzeba jedynie złożyć w banku wniosek o zwrot ubezpieczenia pomostowego kredytu hipotecznego. Jeśli nie przyniesie to efektów, można wystąpić na drogę postępowania sądowego i domagać się wydania nakazu zapłaty.

Warto mieć na uwadze, że prośba o zwrot ubezpieczenia do kredytu pojawia się najczęściej wtedy, gdy uprawomocnił się już wpis hipoteki, ale bank z jakiegoś powodu nie otrzymał lub nie odnotował tej informacji.

Ubezpieczenie pomostowe oznacza dodatkowy wydatek, który może sięgać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Kolejne koszty generują polisa mieszkaniowa i ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym. To ostatnie teoretycznie nie jest obowiązkowe, ale jego brak praktycznie zawsze skutkuje naliczaniem znacznie wyższej marży bankowej.

Ubezpieczenie mieszkania pod kredyt jest obligatoryjne dla każdego kredytobiorcy hipotecznego, ale w taką polisę powinien zaopatrzyć się tak naprawdę każdy właściciel nieruchomości. Daje ona poczucie spokoju i pewności, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia, na przykład pożaru czy powodzi, będzie można uzyskać odszkodowanie i sprawnie naprawić poniesione szkody.

[1]  Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1429796,wpisy-do-ksiag-wieczystych-spowolnione-przez-ustawe.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.