Budowa domu krok po kroku – koszty i formalności

Dom i mieszkanie | 4 minuty
Liczne sondaże i badania opinii dowodzą, że jednym z największych marzeń Polaków jest posiadanie własnego domu z ogródkiem, a o materialnym sukcesie świadczy zdobycie takiej nieruchomość bez zaciągania kredytu hipotecznego. Bez względu na to, jak będziesz finansować swój wymarzony obiekt, powinieneś wcześniej wiedzieć, jakim kosztom przyjdzie Ci podołać. Sprawdź, jak przebiega budowa domu krok po kroku i z jakimi wiąże się wydatkami.
Spis treści:
 

Przygotuj się na to, że inwestycja w dom oznacza konieczność dopełnienia wielu formalności. Zanim będziesz mógł podjąć się budowy, najpierw musisz posiadać odpowiednią działkę. Zanim zdecydujesz się na konkretną, powinieneś pozyskać dla niej:

 • Odpis z księgi wieczystej – znajdziesz tam informacje o numerze działki, właścicielu,  a także o prawach do nieruchomości, które przysługują innym osobom niż jej posiadacze.
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – z tego dokumentu dowiesz się, jakie może być przeznaczenie danej działki i terenów ościennych. Za wypis zapłacisz około 30 złotych. Dowiesz się, jaka jest dopuszczalna forma zabudowy i m.in. w jakiej odległości od drogi mogą się znajdować zabudowania.
 • Decyzję o warunkach zabudowy – potrzebna jest wówczas, gdy dla nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli masz już działkę, przed Tobą kolejne formalności, które, krok po kroku, przybliżą Cię do budowy domu. Czas przejść do zadań związanych już bezpośrednio z planowanym obiektem. Musisz zadbać o:

 • Wybór projektu – masz dwie możliwości. Możesz zdecydować się na pomysł indywidualny, w pełni zgodny z Twoimi oczekiwaniami, ale możesz też postawić na gotowy, który jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Taki plan pozwoli Ci oszacować, jakie poniesiesz koszty realizacji inwestycji. Projekt nie może być dowolny – musi spełniać warunku zabudowy lub być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 • Pozwolenie wodnoprawne – jest potrzebne w przypadku, gdy budowa wpłynie na gospodarkę wodną terenu, czyli w skrócie – kiedy Twoja inwestycja może mieć wpływ na stan wód. Jest ono również wymagane, jeśli zamierzasz wybudować pomost lub staw.
 • Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy – potrzebujesz jednego albo drugiego. W obu przypadkach przedstawiasz te same dokumenty, ale zgłoszenie nie wymaga postępowania. Jeśli chodzi o uzyskanie pozwolenia, to procedura kończy się decyzją administracyjną.  Skorzystanie z opcji zgłoszenia budowy umożliwia szybkie rozpoczęcie inwestycji, natomiast jest ono dostępne wyłącznie wówczas, gdy obszar oddziaływania planowanego obiektu nie wykracza poza granice działki budowlanej. W przypadku zgłoszenia budowy urząd ma 21 dni na ewentualny sprzeciw, natomiast na wydanie pozwolenia ma do 65 dni.
 • Powiadomienie o rozpoczęciu budowy – jeśli masz już pozwolenie na budowę albo nie dostałeś sprzeciwu na zgłoszenie inwestycji, to musisz poinformować o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Usługę możesz zrealizować w wojewódzkim inspektoracie nadzoru budowlanego, powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego lub w urzędzie miasta na prawach powiatu.

Realizacja takiej inwestycji oznacza spore wydatki. Sprawdźmy, krok po kroku, koszty budowy domu:

 • Uzbrojenie działki – jeśli musisz doprowadzić do gruntu media, to koszty mogą wynieść kilka lub kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 • Zakup projektu domu – wykonanie indywidualnego wiąże się z wydatkiem nawet kilkunastu tysięcy złotych i więcej. W przypadku wyboru gotowego rozwiązania opłata powinna się zamknąć w kilku tysiącach złotych.
 • Cena za metr powierzchni domu – z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2021 roku cena budowy jednego metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej wynosiła 5347 złotych. Zatem koszt samego wybudowania domu w stanie deweloperskim, o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, będzie równy około 800 tysięcy złotych.
 • Koszt wykończenia wnętrz – szacowany jest na 2–3 tysiące złotych za metr kwadratowy, ale oczywiście wszystko zależy od tego, na jakie rozwiązania się zdecydujesz. Różnice mogą być spore.

Pamiętaj, że duży wpływ na wysokość wydatków poniesionych na budowę mają Twoje decyzje. W przeliczeniu na metr więcej zapłacisz za mały, niż duży dom. W przypadku dachu znaczenie ma jego powierzchnia, rodzaj materiału i liczba spadów. Inne kwestie to jakość rozwiązań budowlanych, wybór okien, drzwi i wielu innych elementów. Z tego powodu koszty budowy domu krok po kroku powinny być analizowane indywidualnie.

Formalności dotyczące budowy domu, analizowane krok po kroku, w 2021 były niemal takie same jak obecnie. Ciekawostką są obiekty do 70 metrów kwadratowych. Na mocy przepisów, które weszły w życie 3 stycznia 2022 roku, można je budować bez pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Czy stanie się to popularnym rozwiązaniem, przekonamy się w najbliższym czasie.

Budujesz dom lub jesteś jego właścicielem? Koniecznie zawrzyj polisę, która ochroni Twój dobytek. Sprawdź, ile wyniesie Cię składka: ubezpieczenie domu w budowie.

Źródło:

https://www.money.pl/gospodarka/budowa-domu-bedzie-drozsza-sprawdz-jakie-sa-przykladowe-koszty-6735890352032544a.html

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.