Ubezpieczenie domu w budowie - co obejmuje i ile kosztuje

Dom i mieszkanie | 3 minuty

Ubezpieczenie domu to już dla 80% Polaków i Polek oczywisty wybór – właśnie tylu właścicieli nieruchomości zadbało już o ubezpieczenie swojego domu bądź mieszkania.[1]

Ale czy wiesz, że możesz także wykupić ubezpieczenie domu w budowie? Co obejmuje takie rozwiązanie? Jak wybrać najlepszy wariant? Ile kosztuje ubezpieczenie domu w trakcie budowy? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Spis treści:
 

Ubezpieczenie domu w budowie pozwala na ochronę budowanego domu jeszcze zanim się do niego wprowadzisz. Jest to rozwiązanie, które uchroni Cię przed wieloma, przykrymi w skutkach wydarzeniami. Wszystko za sprawą zakresu. Ubezpieczenie budowy domu obejmuje swoim zasięgiem nie tylko skutki zdarzeń losowych (jak pożar, silny wiatr, grad), lecz także na przykład kradzieży z włamaniem.

Warunek ubezpieczenia domu w trakcie budowy od kradzieży z włamaniem? Dom musi być w stanie zamkniętym surowym, czyli posiadać pełne zadaszenie i zamknięte wszystkie otwory zewnętrzne, jak miejsca na okna i drzwi.

Nie wiesz jeszcze, czym kierować się przy wyborze ubezpieczenia mieszkania? Nie dla wszystkich jest oczywiste, czy ubezpieczenie domu jednorodzinnego w budowie ma sens. Niestety, pozostawiona budowa po godzinach pracy może przyciągnąć złodziei. Niepilnowana przez nikogo posesja pod miastem wydaje się być łatwym łupem. Często nie pomagają ani ogrodzenie, ani zamontowane kamery. Odzyskanie skradzionych rzeczy będzie graniczyło z cudem, a złapać kogoś na gorącym uczynku można chyba jedynie monitorując posesję 24h/dobę. Ubezpieczenie domu w trakcie budowy jest często jedyną szansą na odzyskanie wartości skradzionego mienia.

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy najlepiej wykupić jak najszybciej, ponieważ trudno określić, kiedy może dojść do pożaru czy kradzieży.

Ubezpieczenie budowy od zdarzeń losowych możliwe jest już na etapie pierwszych robót budowlanych np. związanych z wykonaniem fundamentu, a od kradzieży z włamaniem od momentu uzyskania stanu zamkniętego surowego. Warunki ubezpieczenia budowy od kradzieży z włamaniem warto poznawać i porównywać już wcześniej, aby móc potem sprawnie zawrzeć umowę.
Warunki ubezpieczenia domu w budowie są zróżnicowane i zależą zarówno od wybranego przez Ciebie ubezpieczyciela, jak i typu umowy. Ale stałą zasadą jest dokładne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia domu lub mieszkania. Oto kilka przykładów możliwości, jakie daje ubezpieczenie domu w budowie.
nowoczesne budownictwo - Allianz ubezpieczenie domu i mieszkania

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych

Jeśli zastanawiasz się, na co zwracać uwagę przy ubezpieczaniu domu lub mieszkania, pamiętaj, że podstawą wybranej ochrony powinno być ubezpieczenie budowy domu od zdarzeń losowych. Czym właściwie są zdarzenia losowe? Są to wydarzenia, których nie można przewidzieć i którym zawczasu nie można zapobiec. Może to być pożar, uderzenie pioruna, silny wiatr, grad, upadek drzewa, lawina, wybuch, trzęsienie ziemi, lecz także wjechanie samochodu w ścianę domu, a nawet upadek samolotu czy helikoptera na budowę. Ubezpieczyciel powinien pokryć koszty nie tylko poniesionych strat wynikających z wartości utraconych/zniszczonych przedmiotów, lecz również koszty poniesione na ratowanie przedmiotów, sprzątanie po szkodzie czy opłacenie rzeczoznawców.

Ubezpieczenie domu w budowie od kradzieży z włamaniem

Przed czym chroni polisa mieszkaniowa? To zależy od zakresu, który wybierzesz. Ubezpieczenie domu w trakcie budowy od kradzieży to obecnie niemal konieczność. Zniknąć może także to, co już udało się zamontować wewnątrz domu. I właśnie tego dotyczy zdecydowana większość ubezpieczeń domów w budowie od kradzieży. Polisa będzie najczęściej chroniła elementy stałe, a więc wszystkie przedmioty, które zostały już zamontowane i których odłączyć nie można bez użycia narzędzi. Elementem stałym nie będą więc meble, ale wbudowany sprzęt AGD, armatura łazienkowa czy kominek już tak.

Koszty zależą od podobnych czynników, jak w przypadku domu już użytkowanego, czyli metrażu, lokalizacji, konstrukcji, rodzaju zabudowy. Koszt ubezpieczenia domu w budowie zostanie indywidualnie wyliczony na podstawie danych podanych ubezpieczycielowi. 

Weź pod uwagę, że najtańsze ubezpieczenie domu w budowie będzie najprawdopodobniej obejmować jedynie zdarzenia losowe, ale już niekoniecznie kradzież. Dlatego rozważ, co jest dla Ciebie opłacalne – niższa składka czy kompleksowa ochrona budowy.

[1] https://pomorska.pl/juz-80-proc-polakow-ubezpiecza-domy-i-mieszkania-czy-znasz-zakres-swojego-ubezpieczenia/ar/13420524

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.