Uciążliwy sąsiad – czy można coś z nim zrobić? Co mówi prawo?

Dom i mieszkanie | 4 minuty
Sąsiad może być zarówno najlepszym przyjacielem, jak i przyczyną problemów, kłótni oraz stresu. Jeśli osoba, która mieszka obok Ciebie, zaburza Twoje życie, zacznij działać. Uciążliwy sąsiad może robić wszystko, co mu się podoba, ale w granicach prawa oraz szanując innych. Jakie kroki warto podjąć, jeśli masz problemy z zachowaniem sąsiada?
Spis treści:

Każdy ma swoje przyzwyczajenia. Możesz spać w dzień, jeśli w nocy pracujesz, usypiać dziecko, uczyć się  – wtedy oczekujesz spokoju. W tym czasie głośny sąsiad puszcza muzykę, organizuje imprezę lub urządza kłótnię. Czy już masz do czynienia z uciążliwą osobą? Niekoniecznie.    

Jeśli sąsiad nie przekracza norm społecznych, nie ma negatywnego wpływu na Twoją własność czy psychikę, nie jest w uznawany za uciążliwego. Jeśli nie odpowiada Ci, jak zachowują się mieszkający obok, porozmawiaj z nimi. W przypadku gdy sąsiad przeprowadza remont, a Ty o 15.00 usypiasz dziecko, zapytaj, czy w tym czasie mógłby wykonywać ciche prace.

Co, jeśli rzeczywiście masz do czynienia z trudnym sąsiadem? Przerzuca śmieci na Twoją posesję, prowadzi uciążliwą działalność, pali papierosy na klatce schodowej czy organizuje całonocne, bardzo głośne imprezy, zabierając Twoje prawo do wypoczynku? W tym przypadku również zacznij od rozmowy.

Jeśli uciążliwy sąsiad z góry lub mieszkający nieco dalej nie reaguje na prośby,  podejmij inne kroki. Właściciel nieruchomości nie może korzystać z niej bez żadnych ograniczeń. Zasady użytkowania lokum wynikają z norm życia społecznego i Kodeksu cywilnego. Co zrobić z uciążliwym sąsiadem w bloku lub mieszkającym w pobliskim domu?

Regulacji dotyczących relacji sąsiedzkich nie znajdziesz w jednym zbiorze przepisów. Znajdują się w kodeksie wykroczeń, prawie geodezyjnym i kartograficznym, a także w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zapoznaj się jednak przede wszystkim z art. 143–154 Kodeksu cywilnego.

Szczególną uwagę zwróć na art. 144, który dotyczy zakazu immisji. Immisja jest taką działalnością właściciela nieruchomości, której skutki są odczuwalne dla jego sąsiadów w ich domach. Nie chodzi tutaj wyłącznie o działki, które znajdują się bezpośrednio przy Twojej posesji, ale i te, które nie mają z nią styczności.

Problemami nie muszą być tylko hałas czy śmiecenie, ale też uciążliwe zapachy z posesji sąsiada. W takich przypadkach masz prawo oczekiwać zmiany postępowania od osoby, która za to odpowiada. Co więcej, możesz się również domagać odszkodowania. 

Dowiedz się również, co zrobić, gdy zaleje Cię sąsiad.

Jeśli uciążliwy sąsiad za płotem nie zareaguje na Twoje prośby, wezwij go w oficjalnym piśmie do zmiany zachowania. Opisz, w czym dokładnie tkwi problem. Najlepiej, gdy taki dokument przygotuje prawnik. Jeśli nie przyniesie to efektu, sprawę możesz skierować do sądu. Przygotuj się jednak na wiele rozpraw. Niestety, nawet pozytywny dla Ciebie wyrok nie musi spowodować, że uciążliwy sąsiad uszanuje Twoje potrzeby. Możesz jednak sięgnąć po inne metody, by zadbać o swoje prawa.
Gdy lokator rażąco narusza porządek domowy, powołaj się na art. 13 ustawy o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Skieruj sprawę do sądu, a wtedy może rozwiąże on stosunek prawny, na którego podstawie sąsiad korzysta z lokalu. Oznacza to, że po korzystnym dla Ciebie wyroku sąsiad nie będzie mógł już mieszkać w tej nieruchomości.
Uciążliwy sąsiad może nie tylko utrudniać życie, ale i doprowadzić do szkód w Twojej nieruchomości. Przykładem takiego zdarzenia jest zalanie Twojego mieszkania. Biorąc pod uwagę możliwe ryzyka, warto zawrzeć umowę ubezpieczenia nieruchomości.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.