Ubezpieczenie mieszkania online - teraz to już możliwe!

Dom i mieszkanie | 2 minuty
Ubezpieczenie mieszkania to jedna z pierwszych rzeczy, jaką powinno się zrobić po jego zakupie. I wcale nie jest to skomplikowana procedura, wymagająca zawiłej „papierologii”. W rzeczywistości można to zrobić bez wychodzenia z domu. Wygodnie ubezpieczyć mieszkanie można przez internet.
Ubezpieczenie mieszkania online to rozwiązanie szybkie i elastyczne. Skorzystać mogą np. osoby zajęte, pracujące na zmiany czy nawet przebywające za granicą. Wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem mieszkania online można załatwić w zaledwie kilka minut, o dowolnej porze, a dzięki smartfonom, właściwie w dowolnym miejscu. Równie szybko takie ubezpieczenie można opłacić, przy czym korzystając z oferty ubezpieczenia mieszkania online trafić można na oferty promocyjne.
W formularzu ubezpieczeniowym online pojawią się pytania o adres nieruchomości, piętro, powierzchnię mieszkania, rok budowy lub rok remontu generalnego, czy w przeszłości zgłaszano już szkody oraz czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza

Wystarczy przejść na stronę Ubezpieczenie mieszkania i domu Allianz i po kliknięciu przycisk „Policz i kup online” wypełnić prosty formularz. Następnie zobaczysz 3 warianty ubezpieczenia: komfort, plus i max. Łatwo je porównasz dzięki czytelnej tabeli.  

W dalszych krokach podasz dane do ubezpieczenia, wskażesz datę jego obowiązywania i dokonasz płatności.

Kupując ubezpieczenie przez internet możesz je zawrzeć na takich samych warunkach, jak w przypadku zakupu „tradycyjną drogą”. Ogólne warunki umowy oraz formularze zgłoszenia szkody są dostępne na naszej stronie.

Ubezpieczenie mieszkania online to procedura błyskawiczna i bardzo prosta. Aby skutecznie ochronić swój dom przed zalaniem czy kradzieżą wystarczy wypełnić prosty formularz. 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.