Ubezpieczenie mieszkania na czas remontu – czy to możliwe?

Dom i mieszkanie | 2 minuty
W przypadku każdej nieruchomości w końcu przychodzi czas na zmiany. Remont bywa uciążliwy, szczególnie jeśli towarzyszy mu hałas, ogromne ilości kurzu, a w dodatku musimy w tym czasie mieszkać w tym samym lokalu. Czas przeprowadzania tych prac wiąże się nie tylko z krokami zmierzającymi do uzyskania oczekiwanej aranżacji – pojawia się także ryzyko, że dojdzie do szkód. Czy możesz zabezpieczyć się przed finansową odpowiedzialnością za nie, wykupując ubezpieczenie mieszkania na czas remontu?
Spis treści:
 

Każda aranżacja w końcu zaczyna się nam nudzić, a w dodatku z czasem kolor ściany nie wygląda już tak, jak zaraz po jej pomalowaniu. W zależności od możliwości finansowych remonty przeprowadzamy raz na kilka-, kilkanaście lat, ale w okresie pandemii, kiedy przez długi czas duża część Polaków musiała przebywać w domu, znaleźliśmy wolne chwile na takie prace, które dotąd odkładaliśmy na przyszłość.

Z badania przeprowadzonego przez Homebook w pierwszej połowie 2020 roku wynika, że:

  • 47 proc. ankietowanych remontowało swoją nieruchomość w czasie ostatnich 3 miesięcy;
  • 22 proc. robiło to w ciągu roku;
  • 15 proc. w czasie ostatnich 3 lat;
  • 14 proc. dawniej niż 3 lata temu.

39 proc. badanych remont przeprowadzało w całym domu, a w przypadku 36 proc. obejmował on kilka pomieszczeń. Czy możesz wykupić ubezpieczenie na czas remontu, które uchroni Cię przed ponoszeniem kosztów szkód, do których może dojść w tym czasie?

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego od stycznia do końca listopada 2020 roku w Polsce oddano do użytku 196,4 tys. mieszkań, czyli o 6 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 127,3 tys. przekazali do eksploatacji deweloperzy. Takie lokale znajdują się w nowych budynkach, na atrakcyjnych osiedlach, ale wymagają przeprowadzenia prac remontowych.

Czy ewentualne szkody, do których dojdzie w tym czasie, są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy mieszkaniowej? Tak, o ile wybierzesz odpowiednią ofertę. Sprawdź również w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jak jest definiowane pojęcie remontu w danym towarzystwie.

W Allianz w ramach standardowej umowy ubezpieczenia mieszkania obejmujemy ochroną szkody, do których doszło w okresie, gdy w mieszkaniu przeprowadzano drobne prace remontowe. Nie należą do nich jednak działania, które polegały na przebudowie konstrukcji nośnej obiektu, dachu lub jego elementów.

Zdarzenia, do których może dojść w czasie remontu, to m.in. zalanie, kradzież, przepięcie, stłuczenie czy akt wandalizmu. Nawet lokal, który nie jest wykończony, może być celem złodzieja, który może celować np. w drogie materiały budowlane. Pamiętaj, aby ubezpieczenie mieszkania w stanie deweloperskim obejmowało również ruchomości domowe, które w czasie przeprowadzania prac mogą zarówno być narażone na szkody, jak i stać się przedmiotem kradzieży. Wprawdzie na tym etapie nieruchomość nie jest jeszcze w pełni wyposażona, ale już wtedy prawdopodobnie będzie się w niej znajdować wiele różnych sprzętów i elementów wyposażenia.

Prace remontowe przeprowadzane w nieruchomościach z rynku wtórnego, nie wykluczają ochrony w ramach polisy mieszkaniowej w Allianz, przy czym obowiązuje dokładnie ta sama zasada co w przypadku lokali w stanie deweloperskim – na standardowych warunkach ubezpieczamy lokal podczas  drobnych prac remontowych które nie polegają na przebudowie konstrukcji nośnej obiektu, dachu lub jego elementów.

Warto, abyś miał również dodatkową umowę w postaci OC w życiu prywatnym. Dzięki temu unikniesz konieczności naprawienia szkody z własnych środków wówczas, gdy np. zalejesz mieszkanie sąsiada – w czasie remontu ryzyko takiego zdarzenia jest większe niż na co dzień. Ochrona obejmuje zdarzenia spowodowane nie tylko przez Ciebie, ale również przez Twoich bliskich.

Nie zawarłeś jeszcze umowy ubezpieczenia mieszkania? Sprawdź online, ile będzie Cię kosztować taka ochrona i co obejmuje: www.allianz.pl/dom-i-mieszkanie.

Źródła:

https://magazif.com/aktualnosci/remont-po-polsku/

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-listopad-2020-roku,5,109.html .

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.