Ubezpieczenie fotowoltaiki – gdzie kupić i ile kosztuje polisa?

Dom i mieszkanie | 3 minuty

Ubezpieczenie fotowoltaiki to skuteczne zabezpieczenie finansowe na wypadek zniszczenia instalacji. Silne uderzenie pioruna, porywisty wiatr czy inne zdarzenie losowe mogą doprowadzić bowiem do poważnych uszkodzeń, których naprawa wiąże się z wysokimi kosztami.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej i jaki jest koszt takiej polisy?

Spis treści:
 

Coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wynika nie tylko z dbałości o środowisko, ale i podyktowane jest względami ekonomicznymi. Do systemów tego typu należą m.in. panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, które pomimo odmiennej budowy i sposobu działania, bardzo często są ze sobą mylone. Podstawowa różnica pomiędzy dwoma technologiami tkwi w rodzaju pozyskiwanej energii.

W pierwszym przypadku znajdujące się w panelach ogniwa fotowoltaiczne służą do przemiany energii z promieniowania słonecznego w prąd stały. Ten z kolei może stanowić źródło zasilania dla rozmaitych urządzeń w domu czy w budynkach komercyjnych. Jeżeli chodzi natomiast o kolektory słoneczne, to służą one do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, która wykorzystywana jest do ogrzewania wody lub wspierania instalacji C.O.

Ogniwa fotowoltaiczne wykazują największą efektywność w słoneczne dni, czyli w umiarkowanym klimacie wiosną i latem. Co ważne, za sprawą nowelizacji ustawy o prawie energetycznym z 2013 roku w przypadku tych systemów możliwe jest sprzedanie nadwyżki nagromadzonej energii elektrycznej.

Warto dodać, że zasady ubezpieczania fotowoltaiki i kolektorów słonecznych są praktycznie takie same, dlatego dobór polisy nie powinien stanowić większego problemu.

dom z panelami na dachu - Allianz ubezpieczenie domu i mieszkania

Za ubezpieczeniem fotowoltaiki przemawia wiele argumentów – w końcu już sam koszt instalacji jest dość wysoki. W zależności od liczby zastosowanych modułów budowa systemu może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (warto starać się o dofinansowanie do fotowoltaiki). 

Brak ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, związanych z naprawą lub wymianą poszczególnych elementów. Tym bardziej że instalacja tego typu narażona jest na działanie wielu czynników m.in. silnego wiatru, gradu, pożaru. Do uszkodzenia fotowoltaiki może dojść też na przykład na skutek uderzenia pioruna czy upadku drzewa.

Wybierając ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną, warto więc sprawdzić, czy zakłada ono ochronę przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami atmosferycznymi. Nie można również zapomnieć, że drogie moduły tego systemu są często przedmiotem zainteresowania złodziei.

Ubezpieczenie fotowoltaiki powinno zatem obejmować nie tylko ochronę na skutek zdarzeń losowych, ale stanowić także zabezpieczenie na wypadek kradzieży.

Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii to skuteczny sposób na optymalizację kosztów, a w przypadku omawianej technologii to także możliwość sprzedania nadmiaru wytworzonego prądu. Dlatego, gdy dojdzie do ewentualnej awarii (zwłaszcza w okresie zimowym), istotna jest szybka naprawa instalacji. Szukając oferty ubezpieczenia fotowoltaiki, ważnym czynnikiem doboru powinien być więc możliwie najszybszy okres wypłaty odszkodowania.

Decydując się na ubezpieczenie fotowoltaiki, poza sprawdzeniem zakresu ochrony, warto również zorientować się, ile wyniesie koszt polisy. W Allianz panele dla tego typu instalacji mogą być traktowane jako budowle w otoczeniu domu (jeśli nie są zamontowane na budynku w formie natynkowych elementów instalacji) bądź też jako elementy stałe nieruchomości.

To, ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki, może zatem zależeć od kilku czynników m.in. wybranych rozszerzeń polisy. Podobnie, jak w przypadku kolektorów słonecznych, również ten rodzaj paneli chroniony jest do określonego w umowie limitu.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.