Kredyt hipoteczny - co powinieneś o nim wiedzieć?

Dom i mieszkanie | 2 minuty
Kredyt hipoteczny to zobowiązanie, które na długie lata łączy właściciela nieruchomości i bank. Ale im dłużej trwa, tym większe ryzyko, że coś może pójść nie tak, a nad nami zawiśnie utrata wymarzonego mieszkania. Strata pracy, ciężka choroba – nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak potoczy się nasze życie. Dlatego warto wziąć pod uwagę ubezpieczenie kredytu hipotecznego, a dodatkowo pod ten kredyt ubezpieczyć samą nieruchomość. Na czym to polega?
Spis treści:
 

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego, na wypadek problemów ze spłatą, jest nieruchomość. Zwykle jest to mieszkanie lub dom, na którego zakup przeznaczony jest kredyt. Oznacza to, że w przypadku, gdy kredytobiorcy „powinie się noga” i nie będzie w stanie spłacać rat, może nawet stracić swoje mieszkanie. Jednakże są sposoby, aby zminimalizować takie ryzyko. Jednym z nich są ubezpieczenia kredytu na różne nieprzewidziane wydarzenia, które mogą zakłócić jego spłatę.                  

Najczęściej występujące ubezpieczenia przy kredycie hipotecznym to:

  • Ubezpieczenie pomostowe – zawierane na czas od podpisania umowy kredytu do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej. Jego koszt ponosi bank, ale często rekompensuje to sobie podwyższając marżę kredytu na czas, kiedy kredyt jeszcze nie jest zabezpieczony nieruchomością.
  • Ubezpieczenie wkładu własnego – występuje ono w sytuacji, gdy wkład własny jest niższy niż 20%. W tym przypadku koszt równie ponosi bank, ale jego koszt może sobie zrekompensować podnosząc marżę kredytu do czasu, aż zadłużenie spadnie poniżej 80% wartości nieruchomości.
  • Ubezpieczenie na życie – może być oferowane przez bank przy okazji kredytu hipotecznego, ale zazwyczaj nie jest wymagane. Czasami, jeśli klient zdecyduje się na taki pakiet stworzony z kredytu hipotecznego i ubezpieczenia na życie, to bank oferuje lepsze warunki kredytu.
  • Ubezpieczenie od utraty pracy – w przypadku, gdy kredytobiorca stracił zatrudnienie, raty kredytu hipotecznego pokrywane będą przez ubezpieczyciela. Takie ubezpieczenie działa jednak tylko przez określony czas i w określonych przypadkach. Dla przykładu: zwykle nie obejmuje sytuacji, gdy kredytobiorca został zwolniony dyscyplinarnie.
  • Ubezpieczenie od pobytu w szpitalu lub inwalidztwa – ubezpieczenie zadziała, gdy kredytobiorca np. czasowo stracił możliwość pracy, a co za tym idzie nie otrzymuje wynagrodzenia, z którego spłacał kredyt.

Zawsze, gdy zaciągamy kredyt hipoteczny, bank będzie wymagał ubezpieczenia mieszkania czy domu.. Bank chce mieć bowiem pewność, że nieruchomość nie straci na wartości w wyniku jakiegoś nieprzewidzianego zdarzenia, np. pożaru. Zawierając takie ubezpieczanie dokonuje się tzw. cesji na bank. Oznacza to, że w przypadku wypłaty odszkodowania w wyniku danego zdarzenia, to nie my dostaniemy pieniądze, a właśnie bank, który udzielił nam kredytu.

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia mieszkania do kredytu hipotecznego, warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Banki zazwyczaj wymagają podstawowych opcji ubezpieczenia domu i mieszkania, czyli ubezpieczenia murów, elementów stałych (drzwi, okna, wyposażenie łazienki) od pożaru, zalania czy innych podobnych zdarzeń. Dla banku nie jest istotne ubezpieczenie naszych ruchomości znajdujących się w domu (czyli mebli, sprzętów domowych, elektroniki). Dlatego warto we własnym zakresie rozważyć rozszerzenie proponowanego ubezpieczenia mieszkania o inne opcje, np. kradzież czy zniszczenie.

Banki czasami oferują ubezpieczenie mieszkania do kredytu niejako w komplecie z kredytem hipotecznym we wskazanych przez nie towarzystwach ubezpieczeniowych. Często jednak klient ma wolną rękę w wyborze ubezpieczyciela. Daje to większą swobodę w ustaleniu zakresu ochrony, może mieć też wpływ na cenę.

Mimo, iż dodatkowe ubezpieczenia kredytu hipotecznego mogą wydawać się zbędne, to warto przemyśleć ich zawarcie. W końcu życie pisze różne scenariusze i nigdy nie wiadomo, czy w przyszłości nie stracimy, choćby chwilowo, możliwości spłaty kredytu. Na wszelki wypadek warto też kompleksowo ubezpieczyć całą nieruchomość i resztę naszego majątku w formie ubezpieczenia mieszkania. Tak, by w przyszłości móc się nim beztrosko cieszyć.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.