Jak działa ubezpieczenie mieszkania od zalania?

Dom i mieszkanie | 2 minuty

Ubezpieczenie od zalania to jedna z najważniejszych kwestii, o które powinien zadbać właściciel mieszkania czy domu.

Statystyki wskazują, że zalanie mieszkania należy do najczęściej zgłaszanych ubezpieczycielom zdarzeń. Szkody mogą być – od tych natury estetycznej (np. pożółkłego sufitu i ścian), po te zagrażające zdrowiu (np. wystąpienie na zalanych ścianach grzyba). Przyczyn zalania może być wiele – od usterki pralki, po awarie instalacji wodociągowej. Niezależnie od przyczyn, warto wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić.

Spis treści:
 
 • Po pierwsze należy zabezpieczyć wszelkie sprzęty, którym zagraża woda
 • Ustal, który z sąsiadów jest sprawcą zdarzenia
 • Powiadom zarządcę budynku, że doszło do zalania. Być może instalacji wodnej, za którą nie odpowiada żaden z sąsiadów

Zalałem mieszkanie sąsiada – co mam zrobić?

Równie dobrze sytuacja może się odwrócić i to Ty staniesz się sprawcą zalania mieszkania sąsiada. W takim przypadku dobrze mieć polisę z OC w życiu prywatnym, która obejmuje m.in. ubezpieczenie od zalania sąsiada. To właśnie z niej zostaną pokryte koszty wyrządzonej szkody. Takie ubezpieczenie można wykupić razem z ubezpieczeniem nieruchomości.

Co robić, gdy to Ty jesteś sprawcą zalania cudzego mieszkania?

 • Jeśli to tylko możliwe, jak najszybciej zlokalizuj i usuń przyczynę zalania.
 • Następnie skontaktuj się z sąsiadem z zalanego mieszkania. Poinformuj go, że pomoże Wam Twój ubezpieczyciel.
 • Skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. Możesz też podać kontakt poszkodowanemu sąsiadowi i poczekać, aż to on zgłosi szkodę.

Sprawa się komplikuje, gdy nie mamy ubezpieczenia mieszkania od zalania i OC w życiu prywatnym. Jakie mogą być wówczas scenariusze wydarzeń?

Gdy zaleje nas sąsiad:

 • Jeśli posiada OC w życiu prywatnym, możesz dochodzić z niego odszkodowania.
 • Jeśli sąsiad ma ubezpieczenie, nie musisz czekać na kontakt z jego strony. Najlepiej sam dokonaj zgłoszenia.
 • Jeśli Twoje ubezpieczenie mieszkania obejmuje sytuację zalania przez osoby trzecie, możesz zgłosić szkodę z własnej polisy.

„Zalałem mieszkanie sąsiada i nie mam ubezpieczenia!” Jeśli to Ty jesteś odpowiedzialny za zdarzenie:

 • Sąsiad może żądać zlikwidowania szkody bezpośrednio od Ciebie.
 • Jeśli nie zgodzisz się naprawić szkody, sąsiad może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.
 • Jeśli sąsiad ma polisę mieszkaniową, to za szkody zapłaci mu jego ubezpieczyciel (pod warunkiem, że polisa to obejmuje).

Jak widać, najbezpieczniej jest ubezpieczyć własne mienie od ryzyka zalania bądź wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym z zabezpieczeniem w sytuacjach wyrządzenia szkód w mieniu osób trzecich. Skutki zalania naszego mienia nie będą tak dotkliwe również wtedy, gdy ubezpieczenie mieszkania od zalania posiada sąsiad. Najlepiej jednak samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo swojego domu i swoich finansów.

Gdy zawieramy umowę ubezpieczenia mieszkania, powinniśmy zwrócić uwagę, czy w proponowanym przez Ubezpieczyciela zakresie uwzględniona jest opcja ochrony w przypadku zalania cudzego mieszkania (czyli ubezpieczenie od zalania sąsiada).

Dochodzenie wypłaty w ramach ubezpieczenia wiąże się z mniejszymi formalnościami i pozwala na szybsze naprawienie zniszczonego mienia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się już od pierwszego dnia okresu, na który została zakupiona polisa ubezpieczeniowa (pod warunkiem terminowo opłacanych składek). 

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.