Wypadek na rowerze – co zrobić, gdy rowerzysta jest sprawcą kolizji

Rower | 7 minut

Wypadek na rowerze może zdarzyć się każdemu – jako uczestnik ruchu drogowego musisz mieć na uwadze to ryzyko. Na pewno zauważyłeś, że popularność dwóch kółek stale rośnie, a co za tym idzie, wzrosła liczba wypadków z udziałem rowerzystów. Czy ze strachu przed takim zdarzeniem powinieneś raz na zawsze schować rower do garażu? Oczywiście, że nie. Warto za to wdrożyć w życie kilka zasad bezpieczeństwa, które pomogą Ci ograniczyć ryzyko wypadków rowerowych oraz rozważyć zakup stosownego ubezpieczenia. 

Oto, co musisz wiedzieć o wypadkach rowerowych – również tych, kiedy to rowerzysta jest sprawcą kolizji.

Spis treści:

Kolizja czy wypadek na rowerze?

Każdy z nas chciałby wierzyć, że za wypadki drogowe zawsze odpowiada „ktoś inny”. Tymczasem wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. Może się zatem tak zdarzyć, że jadąc rowerem doprowadzisz do wypadku. W takiej sytuacji nie jest ważne, czy wypadek rowerowy spowodowałeś przez nieuwagę, czy z powodu zaniedbania przepisów ruchu drogowego. Liczy się to, by sprawnie i w miarę bezboleśnie usunąć jego skutki.

Należy wiedzieć, że nie wszystkie zdarzenia z udziałem roweru klasyfikujemy tak samo. Mniejszą rangę i konsekwencje ma kolizja, wypadek jest poważniejszym problemem. Czym dokładnie się różnią?

Kolizja a wypadek rowerowy – definicje

O kolizji mówimy wtedy, gdy wynikiem zdarzenia są wyłącznie szkody materialne, czyli rower uszkodził samochód (jeśli jakiś brał udział w zdarzeniu) bądź doszło do uszkodzenia roweru (Twojego lub innych uczestników kolizji), latarni, barierki czy innego obiektu. Zdarzenie możemy nazwać kolizją tylko wtedy, gdy w jego wyniku nie ucierpiała żadna osoba.

Wypadek to takie zdarzenie, które doprowadziło do mniejszych bądź większych obrażeń u uczestniczących w nim osób. Nieważne, ile osób ucierpiało, czy wszyscy uczestnicy, czy tylko Ty, czy tylko druga osoba. Wypadek generuje zatem nie tylko straty materialne, lecz także uszczerbki na zdrowiu. Przykładem jest potrącenie rowerzysty na ścieżce rowerowej, w wyniku którego ten złamał rękę.

Kolizja lub wypadek na rowerze – jak postępować w obu przypadkach?

Jako rowerzysta możesz nieumyślnie:

  • Uszkodzić zaparkowany samochód,
  • Zderzyć się z jadącym autem,
  • Zderzyć się z innym rowerzystą,
  • Potrącić pieszego,
  • Wjechać w barierkę przy drodze lub ścieżce rowerowej.

Rowerzysta sprawcą kolizji lub wypadku

Co zrobić, gdy już doszło do nieprzyjemnej sytuacji na drodze? Bez względu na to, czy zdarzenie ma charakter wypadku, czy kolizji, nie powinieneś opuszczać miejsca zdarzenia bez powiadomienia odpowiednich instytucji. Jeśli spowodowałeś kolizję, a więc w jej wyniku „ucierpiały” tylko rowery bądź inne obiekty, nie musisz dzwonić do swojej firmy ubezpieczeniowej z miejsca zdarzenia. Telefon do ubezpieczyciela jest natomiast jedną z pierwszych czynności, którą powinieneś podjąć w sytuacji, dummy kiedy ukradziono Ci rower. Jeśli masz ubezpieczenie rowerowe, koniecznie skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem. Pamiętaj, by zrobić to w ciągu 7 najbliższych dni.

Jeśli spowodowałeś wypadek na rowerze, w którym poszkodowani są ranni, musisz zapewnić im właściwą opiekę. Wezwij policję i pogotowie. Ratownicy będą w stanie ocenić, czy poszkodowani wymagają przetransportowania do szpitala, czy wystarczy im doraźna pomoc na miejscu zdarzenia.

Niezbędne będzie także zabezpieczenie miejsca wypadku. Jeśli brał w nim udział samochód, konieczne będzie ustawienie na drodze trójkąta ostrzegawczego. Zrób zdjęcia wszystkich uszkodzeń. Będą one podstawą do wypłacenia odszkodowania. Wraz z poszkodowanymi spisz oświadczenie sprawcy kolizji lub wypadku. Jeśli sytuacja jest skomplikowana, a Ty nie możesz porozumieć się z poszkodowanymi, powinieneś też wezwać policję. Służby pomogą ustalić winnego i dalsze postępowanie.

Rowerzysta sprawcą kolizji – konsekwencje

Gdy sprawcą kolizji jest kierowca auta, sprawa jest dość prosta. Wystarczy spisanie oświadczenia, na podstawie którego ubezpieczyciel kierowcy wypłaci odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Wszystko komplikuje się w przypadku, gdy to rowerzysta spowodował zdarzenie. Wynika to z faktu, że rowerzyści nie są objęci obowiązkiem zawierania umowy ubezpieczenia OC. Jeśli więc rowerzysta jest winny kolizji, musi pokryć wszystkie powstałe szkody we własnym zakresie.

 

Potrącenie rowerzysty na pasach

Jedną z bardziej kontrowersyjnych sytuacji jest potrącenie rowerzysty na pasach. Przejście dla pieszych jest miejscem, przez które należy przechodzić, nie przejeżdżać. Prawidłowo postępujący rowerzysta przed pasami schodzi z roweru i przeprowadza go na drugą stronę ulicy. Jeśli przejeżdża przez przejście, porusza się nieprawidłowo naraża siebie i innych. W takiej sytuacji wina za ewentualne zdarzenie leży po jego stronie. W praktyce jednak od kierowcy samochodu wymaga się stosowania zasady ograniczonego zaufania wobec rowerzysty.

Dowiedz się również, jakie elementy obejmuje dummy obowiązkowe wyposażenie roweru.

W jakie ubezpieczenie w razie wypadku na rowerze warto zainwestować?

Jeśli jeździsz rowerem, powinieneś mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Możesz z niego skorzystać w ramach dummy ubezpieczenia domu lub mieszkania w Allianz. Posiadając stosowne ubezpieczenie obejmujące OC w życiu prywatnym, jesteś zabezpieczony w sytuacji spowodowania wypadku lub kolizji. Z ubezpieczenia OC w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania pokrywane są szkody do wysokości sumy gwarancyjnej wskazanej w polisie. Mogą to być koszty leczenia potrąconego przez Ciebie pieszego albo np. koszty naprawy zarysowanej karoserii czyjegoś auta. Poza tym w ramach ubezpieczenia domu lub mieszkania chronisz także Twój rower przed skutkami kradzieży.

Wypadek i kolizja na rowerze to nieprzyjemne zdarzenia, które – czy tego chcemy, czy nie – czasem się zdarzają. Co robić, by chronić się przed nimi i ich konsekwencjami? Podstawą jest oczywiście znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Poza tym konieczna jest także rozwaga i uważność na drodze. Wiele wypadków to efekt brawury! Ubezpiecz się i bądź bezpieczny na drodze także jako rowerzysta.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.