OC na rower. Kiedy działa?

Rower | 2 minuty

Ubezpieczając swój samochód lub motor wiemy doskonale, że konieczne jest posiadanie ubezpieczenia OC. Ale po drogach poruszać się możemy przecież innymi środkami transportu – chociażby rowerem. W Polsce nie ma dziś obowiązku ubezpieczenia roweru, choć co sezon wraca dyskusja, czy ubezpieczenie OC rowerzystów powinno być ubezpieczeniem obowiązkowym. Temat ten jest o tyle istotny, że rowerzyści stanowią drugą co do wielkości grupę posiadaczy pojazdów, którzy powodują wypadki drogowe (zaraz po kierowcach samochodów osobowych). Rowerzyści spowodowali w 2018 roku ponad 1,7 tysięcy wypadków, czyli statystycznie było to blisko 5 wypadków dziennie[1]. Obowiązkowe OC dla rowerzystów nie jest jednak rozwiązaniem powszechnym w Europie. Taki obowiązek jeszcze do niedawna istniał w Szwajcarii, jednak w chwili obecnej i tam ubezpieczenie OC rowerzysty nie jest obligatoryjne.

Spis treści:

OC dla rowerzysty – kiedy Ci się przyda

Wsiadając na rower myślimy najczęściej o trasie, którą mamy do pokonania i o tym, co zrobimy, kiedy dojedziemy na miejsce. Najczęściej nie zastanawiamy się nad tym, że podczas podróży możemy doprowadzić do niebezpiecznego zdarzenia na drodze.

W sytuacji, kiedy rowerzysta spowoduje wypadek, czy też swoim działaniem przyczyni się do szkody, będzie musiał ją naprawić. Jeśli nie posiadał ubezpieczenia OC, szkody będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Jeśli natomiast zaopatrzył się w polisę OC, koszty weźmie na siebie ubezpieczyciel, wyliczy ich wysokość i wypłaci je poszkodowanemu.

Ubezpieczenie OC rowerzysty – co obejmuje

Sytuacje, w których rowerzysta może być zobowiązany do poniesienia kosztów wyrządzonej szkody mogą być bardzo różne. Niektóre z nich będą drobne, inne bardzo poważne i kosztowne. Mogą one polegać na przykład na:

  • uszkodzeniu lakieru pojazdu, o który otarłeś się, przejeżdżając zbyt blisko,
  • rozdarciu odzieży pieszego, na którego się przewróciłeś, jadąc zbyt szybko,
  • uszkodzeniu zderzaka, chłodnicy czy silnika w samochodzie, który uderzył w latarnię, gdy wyjechałeś z podporządkowanej,
  • złamaniu ręki lub doprowadzeniu do innych urazów u uczestników ruchu, nawet bardzo poważnych i rozległych. 

Jeśli tylko pociąga nas jazda na dwóch kółkach, warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie OC. Jest wiele sytuacji, w których taka polisa może się przydać. 

Jakie rodzaje świadczeń mogą zostać wypłacone w ramach polisy OC na rower? Po pierwsze – po prostu odszkodowanie, które pokryje szkodę rzeczową, a więc koszty uszkodzonego lakieru samochodowego czy uszkodzonego ubrania innej osoby. Może to być i innego rodzaju świadczenie – na przykład jednorazowe odszkodowanie albo renta, którą trzeba będzie wypłacać do końca życia osoby poszkodowanej.

Na jaką sumę warto się ubezpieczyć? Mając na uwadze różnorodność sytuacji, w których polisa OC na rower może się przydać, warto zdecydować się na kwotę wyższą niż symboliczną. Do wysokości tej kwoty odpowiadać będzie bowiem firma ubezpieczeniowa. Jeśli zaś poniesiona szkoda będzie wyższa niż suma ubezpieczenia czy suma gwarancyjna wskazana w umowie ubezpieczenia, to nadwyżkę pokryć będziemy musieli z własnej kieszeni.

A co w sytuacji, gdy nie jest nam potrzebna tak szeroka ochrona? Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym możemy łatwo wykupić na przykład w ramach
ubezpieczenia mieszkania lub domu
 w Allianz.  Taka polisa w swoim zakresie pokryje także szkody spowodowane w związku z jazdą na rowerze. 

[1] Za: dummy Wypadki drogowe - raporty roczne.

Ten materiał reklamowy ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu zakresu ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego ani rekomendacji do złożenia wniosku lub przyjęcia oferty  umowy ubezpieczenia. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części umowy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami, właściwe dla danej umowy (dostępne na stronie dummy centrum dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składki, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Informujemy, że artykuły mają wyłącznie charakter informacyjny  i nie stanowią one porady prawnej, finansowej czy medycznej. Zalecenia zmieniają się, dlatego możemy zapewnić o aktualności tekstów jedynie w dniu publikacji. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do edycji, uzupełnienia zawartości i usuwania treści ze strony.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON  012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości). Tu znajdziesz dummy pełne dane o spółce.