Allianz pomaga uchodźcom z Ukrainy

Allianz pomaga uchodźcom z Ukrainy Allianz допомагає біженцям з України 

Allianz виділив більш ніж 12,5 млн євро допомоги біженцям з України. Ми також вводимо спеціальні зручності для наших клієнтів з України у Польщі
Якщо ви, громадянин України, користуєтеся страхуванням Allianz Родина (Allianz Rodzina) або Allianz Охорона Здоров’я (Allianz Opieka Zdrowotna), тепер ви можете отримати юридичну чи психологічну допомогу за телефоном 22 564 06 61 (щодня 8.00-20.00)  

Наші клієнти отримають юридичну допомогу, пов’язану з імміграційним та біженським правом, у тому числі

 • що означає статус біженця і які документи потрібні,
 •  
 • як продовжити право на проживання в Польщі,
 • які права мають родичі біженця, у тому числі діти,
 • що гарантують державні установи та неурядові інституції. 

    Наші клієнти отримають психологічну допомогу дистанційно, а саме:

 • як впоратися з травматичним досвідом,
 • що розповісти дітям про війну,
 • як допомогти дітям зняти емоційну напругу,
 • як приборкати тривогу

Allianz Group виділить 10 мільйонів євро на підтримку гуманітарної діяльності у зв'язку з ситуацією в Україні.

Також виділить до 2,5 мільйонів євро допомоги, організованої співробітниками Allianz самостійно. Перший мільйон євро піде Червоному Хресту на гуманітарну допомогу біженцям з України

Obecna sytuacja jest szczególnie trudna dla osób pochodzenia ukraińskiego, także tych, którzy przebywają w Polsce od lat. Wielu obywateli Ukrainy mieszkających i pracujących w Polsce jest ubezpieczonych w ramach grupowego ubezpieczenia Allianz Rodzina oraz Allianz Opieka Zdrowotna. Dla nich uruchamiamy specjalny SERWIS UKRAINA

Pod numerem +22 564 06 61 w godzinach 8.00  – 20.00 nasi klienci pochodzenia ukraińskiego objęci ubezpieczeniem grupowym mogą uzyskać pomoc prawną i psychologiczną. 

Porady prawne - w zakresie prawa imigracyjnego i uchodźczego, m.in. dotyczące tego:

 • co oznacza status uchodźcy i jakie dokumenty są potrzebne,
 •  jak przedłużyć prawo pobytu w Polsce,
 •  jakie prawa mają osoby bliskie uchodźcy w tym dzieci,
 •  co  gwarantuje Państwo  polskie a co  instytucje pozarządowe.

Porady psychologiczne - dotyczące m.in. tego:

 • jak radzić sobie z traumatycznym doświadczeniem swoim i bliskich,
 • co mówić dzieciom o  wojnie,
 • jak pomóc dzieciom w rozładowaniu  napięcia emocjonalnego,
 • jak oswoić lęk.

Grupa Allianz przekaże 10 mln euro na wsparcie działań humanitarnych w związku z sytuacją na Ukrainie. Dołoży też dodatkowo do 2,5 mln euro do pomocy, którą organizują na własną rękę pracownicy Allianz.

Pierwszy milion euro trafi do Czerwonego Krzyża na pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.