Allianz Direct

www.allianz.pl - Allianz Direct dla Klientów banku Milennium

Twoja karta - nasze zniżki

Twój kod promocyjny to 6 pierwszych cyfr Twojej karty płatniczej (numer BIN)
Zadzwoń: 224 224 224 i podaj konsultantowi infolinii Allianz Direct kod promocyjny.

› Sprawdź, do którego segmentu należy Twoja karta
› Regulamin promocji

karta Zniżki na ubezpieczenie 
segment SAMOCHODU MIESZKANIA
A 10% 7%
B 10% 10%
C 10% 15%
www.allianz.pl - Allianz Direct dla Klientów Banku Millennium

  • Uznajemy zniżki za bezszkodową jazdę nabyte w innych towarzystwach
  • Car Assistance do AC lub Assistance Mini do OC oferujemy w cenie ubezpieczenia
  • Ubezpieczenie kupisz w kilka minut, płacąc kartą lub przelewem
  • Allianz jest laureatem nagrody Złoty Zderzak przyznawanej przez Polską Izbę Motoryzacji 
  • Allianz otrzymał Gwiazdę Jakości Obsługi 2019 - wyróżnienie przyznawane na podstawie opinii klientów

Twój samochód

Ubezpieczenia OC AC i inne
do 10% zniżki

Zadzwoń pod numer

224 224 224

Twój dom, mieszkanie

Ubezpieczenia majątkowe
do 15% zniżki

Zadzwoń pod numer

224 224 224

Wszelkich informacji przedstawionych w niniejszym materiale reklamowym nie należy odczytywać jako oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Dokument ten nie stanowi wzorca umownego ani części treści umowy ubezpieczenia. Materiały są prezentowane jedynie w celach informacyjnych. Decyzja o nabyciu produktu ubezpieczeniowego powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i załącznikami do nich. Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia, w tym zakres, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Allianz, określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które dostępne są na stronie www.allianzonline.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Allianz”), ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego: 377 241 000 złotych (wpłacony w całości).