oceń stronę Allianz
Tradycyjne ubezpieczenia na życie

Ochronne indywidualne ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie zapewniają ochronę finansową najbliższym na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia umożliwia spłatę zobowiązań – kredytów oraz podatków spadkowych, opłacenie edukacji dziecka lub organizację pogrzebu.

Niektóre ubezpieczenia ochronne na życie w Allianz mogą być rozbudowane o dodatkowe umowy:

 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • na wypadek inwalidztwa,
 • na wypadek poważnego zachorowania,
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą.
 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

  Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

  Zabezpieczenie finansowe spłaty kredytu, pożyczki lub zobowiązania w formie leasingu. Ubezpieczenie terminowe na życie zapewnia wysoką sumę ubezpieczenia za niską składkę, którą można opłacać regularnie lub jednorazowo. Suma ubezpieczenia zostanie wypłacona w razie śmierci lub – w przypadku zawarcia umów dodatkowych – w razie poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa.

   

  więcej

 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

  Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

  Z ubezpieczeniem edukacyjnym zbudujesz kapitał, który będzie stanowił wsparcie finansowe dla Twojego dziecka w kolejnych etapach jego edukacji. Ustalona suma ubezpieczenia zostanie wypłacona dziecku, zarówno w przypadku dożycia jak i śmierci osoby ubezpieczającej, na koniec trwnia umowy czyli w momencie osiągnięcia przez dziecko określonego wieku.

  więcej

 • Allianz Opiekun

  Allianz Opiekun

  Całoroczne kompleksowe ubezpieczenie na życie zapewniające solidną ochronę i wsparcie w najtrudniejszych momentach życia spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem.

  więcej

 • Kalia

  Allianz Kalia

  Ubezpieczenie pozwala zawczasu zadbać o kwestie związane z pogrzebem. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie jest przekazywane uposażonemu głównemu tj. zakładowi pogrzebowemu na pokrycie kosztów związanych z organizacją pochówku oraz wskazanym uposażonym dodatkowym - w części przewyższającej wartość świadczenia należną zakładowi pogrzebowemu.

  więcej

 • Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

  Allianz Profit

  Allianz Profit zostal wycofany ze sprzedaży

  więcej

© Allianz Polska .