oceń stronę Allianz
Allianz

Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW zapewni wsparcie finansowe w razie wypadku w domu czy pracy, podczas wypoczynku czy wykonywania obowiązków. Zapewni fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację, pokryje koszty leczenia. Zapełni lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy, trwałą niezdolnością do pracy, pobytem w szpitalu.
nnw_indywidualne

Indywidualne ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie NNW w Allianz jako jedyne na rynku oferuje podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Alianz najdłużej też wypłaca zasiłek szpitalny.

więcej

nnw grupowe

Grupowe ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie zapewnia:  szeroki pakiet świadczeń opiekuńczych, domowe wizyty lekarza i pielęgniarki, usługi transportu medycznego, pomoc w rehabilitacji, pokrycie kosztów leczenia.

więcej

© Allianz Polska .