oceń stronę Allianz
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych (od wszystkich ryzyk) zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji budowlanych. Obejmuje ono szkody w robotach kontraktowych, w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy, w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczonych wobec osób nie związanych z ubezpieczoną inwestycją.


Polecamy:
› Grupowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia
› Medica Polska Grupowe ubezpieczenia zdrowotne
› NNW grupowe Ubezpieczenia
› Open Business Travel Ubezpieczenia w podróży
© Allianz Polska .