Zastrzeżenia prawne

Materiały dotyczące produktów oferowanych przez Allianz umieszczone na stronach na stronach serwisu internetowego publikowanego w domenie allianz.pl mają charakter wyłącznie informacyjny, służą przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu poszczególnych ubezpieczeń i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Szczegółowy zakres i warunki poszczególnych ubezpieczeń regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tych dokumentów, w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Allianz oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.

Allianz dokłada należytej staranności w pozyskiwaniu informacji. Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej Allianz.pl są dostarczane przez Allianz dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym. Podlegają zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

Zawartość witryny internetowej Allianz.pl a w szczególności znaki towarowe, są chronione prawem polskim. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez zgody Allianz.

Korzystanie z informacji i danych umieszczonych na witrynie Allianz.pl nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zawartych. Informacje i opinie zawarte na stronie internetowej Allianz nie są kierowane do użytkowników/obywateli państw, w których obowiązujące prawo zabrania ich publikowania, lub w których łączenie się z witryną internetową Allianz.pl jest z jakichkolwiek powodów zakazane.