Naruszenia ochrony danych osobowych

 

Naruszenie ochrony danych osobowych można zgłaszać poprzez formularz zgłoszenia naruszenia. Formularz można przesłać: 

  • mailem 

Prosimy o przesłanie formularza w zależności od tego, która spółka z grupy Allianz jest administratorem danych osobowych na adres e-mail:

  • Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
    iod@allianz.pl
  • Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
    iod-pte@allianz.pl  - dla spraw dotyczących Klientów OFE i DFE oraz 
    iod@allianz.pl - dla pozostałych spraw

 

  • listownie

Formularz można przesłać listownie, wskazując jako adresata tę spółkę z grupy Allianz, która jest administratorem danych, na adres: 

Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa 

 

Do pobrania - formularz zgłoszenia naruszenia 

Zgłoszenie naruszenia praw ochrony danych osobowych