Ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym 
Twoje korzyści

Sprawdź, co zapewni Ci ubezpieczenie na życie z planem edukacyjnym

Przesuń, by zobaczyć więcej

Kapitał dla dziecka
wypłata minimalnie po 5 latach, maksymalnie po 25 latach trwania umowy
Gdyby Ciebie zabrakło
Gdyby Ciebie zabrakło wskutek wypadku
Renta dla dziecka
wypłata miesięczna przez określony czas
Przejęcie opłacania składek przez Allianz

Ubezpieczenie na życie z planem edukacyjnym 

To ubezpieczenie pozwala gromadzić kapitał dla dziecka. Dziecko otrzyma świadczenie, którego minimalną wartość wybierzesz przy zawieraniu umowy - albo w przypadku, gdy zabraknie dorosłego ubezpieczonego, albo gdy samo dożyje do końca umowy. Przy zawieraniu ubezpieczenia określisz, ile lat będzie mieć dziecko, gdy otrzyma pieniądze.

Dzięki kumulowaniu kapitału polisa zyskuje wartość wykupu, która z roku na rok jest coraz wyższa. Na końcu wartość wykupu zrównuje się z sumą ubezpieczenia – kwotą, którą wypłacimy dziecku. Dodatkowo możesz wpłacać składki doraźne, które są lokowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Długoterminowe oszczędzanie dla dziecka jest połączone z ochroną ubezpieczeniową.  Możesz wybrać umowy dodatkowe:

  • miesięczna renta dla dziecka, 
  • świadczenie na wypadek śmierci dorosłego wskutek wypadku, 
  • opłacanie składek przez Allianz na wypadek inwalidztwa dorosłego.

Świadczenie z umowy głównej na koniec ubezpieczenia nie będzie obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku śmierci ubezpieczonego świadczenie nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn.

Zdarzyło się coś, co jest objęte ubezpieczeniem.  Sprawdź, w ogólnych warunkach ubezpieczenia,  jakie dokumenty będą potrzebne, by zgłosić roszczenie.
Wypełnij elektroniczny formularz i dołącz do niego wymagane dokumenty. Jeśli podasz swój nr telefonu i e-mail, będziemy mogli szybciej rozpatrzyć Twoją sprawę.
Sprawdź status swojej sprawy. Możesz to zrobić mailem lub przez telefon – koniecznie podaj numer roszczenia.

Często zadawane pytania o ubezpieczenie na życie
z planem edukacyjnym 

Ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym pozwoli Ci zgromadzić dla dziecka oczekiwaną kwotę w ustalonym przez siebie czasie. Możesz też zabezpieczyć dziecko na wypadek swojej śmierci, śmierci w wypadku lub inwalidztwa.

Świadczenie z umowy głównej na koniec ubezpieczenia nie będzie obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku śmierci ubezpieczeniowego świadczenie nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn.

W momencie wystawienia polisy otwieramy Ci związany z nią indywidualny rachunek zysków. Na tym rachunku gromadzimy składkę doraźną, składkę indeksacyjną oraz naliczony udział w zyskach. Środki te lokujemy w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Środki gromadzone na rachunku zysków ewidencjonowane są w jednostkach uczestnictwa.
Wypadki zdarzają się niezależnie od naszej woli czy stanu zdrowia. Nie potrafimy ich przewidzieć, dlatego ich skutki odczuwamy wyjątkowo dotkliwie. Możemy jednak zadbać o to, by nie pozostawić swoich najbliższych w kryzysowej sytuacji bez wsparcia. Jeśli zawrzesz Umowę dodatkową na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku, Twoi bliscy otrzymają dodatkowe pieniądze.

Inwalidztwo zawsze dotyka całą rodzinę i reorganizuje życie każdego z jej członków.

Priorytetem staje się wtedy opieka nad chorym, a to wymaga czasu i pieniędzy.  Wtedy każdy dodatkowy wydatek, jak na przykład składka ubezpieczeniowa, jest obciążeniem. Jeśli zawrzesz umowę dodatkową zwolnienia z opłacania składek na wypadek inwalidztwa, przejmiemy opłacanie Twoich składek. Ubezpieczenie będzie trwało nadal do wyznaczonego czasu, by zapewnić zebranie całego kapitału dla dziecka.

 

Wiele spraw możesz załatwić online w dogodnym dla Ciebie czasie. Wyślij formularz. Powiadomimy Cię o załatwionej sprawie.
alt
Znajdź potrzebny dokument
alt
W naszym archiwum znajdziesz np. formularze, które pomogą Ci złożyć zlecenie, ogólne warunki ubezpieczeń czy dokumenty związane z funduszami inwestycyjnymi.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, służy przybliżeniu w sposób ogólny charakteru oraz zakresu ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres i warunki ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia wraz z załącznikami (umieszczone w zakładce Dokumenty do zawarcia ubezpieczenia), w których znajdziesz postanowienia dotyczące m.in. składek, zakresu ubezpieczenia, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A.  oraz warunków wypłaty i zasad obliczania świadczeń ubezpieczeniowych.