Komentarz miesiąca  
Rynki akcji i rynki obligacji 
w sierpniu 2021

Michał Staszak, Marek Kuczalski || Czas czytania: 3 min 

 

Kontynuacja wzrostów na rynkach akcyjnych
Świat

W sierpniu obserwowaliśmy kontynuację trendu wzrostowego na rynkach akcyjnych. Indeks MSCI World, grupujący spółki z rynków rozwiniętych, zakończył miesiąc wzrostem o 2,3%, powiększając tym samym stopę zwrotu od początku roku do 16,8%. Równie dobrze zachowywały się w sierpniu notowania spółek z rynków wschodzących: indeks MSCI Emerging Markets wzrósł w ubiegłym miesiącu o 2,4%. Indeks rynków wschodzących odrabiał straty zanotowane w lipcu (-7,0%), dzięki czemu jego wynik od początku roku znalazł się ponownie na plusie (+1,3%).

Wydarzeniem minionego, wakacyjnego miesiąca było bez wątpienia coroczne sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole. Inwestorzy z niecierpliwością czekali na jakiekolwiek komunikaty dotyczące tempa ewentualnego zacieśniania polityki monetarnej przez FED. Prezes Rezerwy Federalnej - Jerome Powell, w swoim przemówieniu wskazał, że ograniczenie skali skupu aktywów przez bank centralny może rozpocząć się w drugiej połowie roku, co nie oznacza jednak zapowiedzi podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie. Inwestorzy odczytali ten przekaz jako gołębi, co pozwoliło na utrzymanie się pozytywnych nastrojów na rynkach akcyjnych w końcówce miesiąca.

Perspektywa braku rychłych podwyżek stóp procentowych przyczyniła się szczególnie do wzrostu spółek technologicznych: Nasdaq Composite ustanowił w sierpniu po raz kolejny historyczny szczyt, kończąc miesiąc zwyżką o 4,0%. W tym czasie indeks szerokiego rynku amerykańskiego – S&P500, wzrósł o 2,9%. Ceny akcji  spółek technologicznych zachowywały się dobrze również w Europie: niemiecki TecDAX zwyżkował w sierpniu o 6,0%, podczas gdy DAX zyskał 1,9%.

Polska 
Poprzedni miesiąc był udany również dla warszawskiej giełdy, WIG wzrósł w tym okresie o 4,9% i znalazł się na najwyższym poziomie w historii, pokonując tym samym szczyt z roku 2007. Najmocniej w sierpniu rosły ceny akcji małych i średnich spółek, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście indeksu mWIG40 o 5,9%. Najsłabiej zachowywały się natomiast ceny akcji małych spółek, zgrupowanych w indeksie sWIG80, który zakończył miesiąc na poziomie wyższym o 1,8%. Wśród poszczególnych sektorów wyróżniały się spółki finansowe, co przełożyło się na wzrost indeksu WIG Banki o 14,4%. Inwestorzy dyskontowali rosnące prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych, do których może być w najbliższym czasie zmuszony NBP; wszystko to za sprawą utrzymującej się na rekordowym poziomie inflacji. Na drugim końcu znalazły się spółki technologiczne, w tym producenci gier – indeks WIG Games zniżkował w sierpniu o 6,4%.
Perspektywy

Otoczenie rynkowe pozostaje w drugim półroczu niezmienne: luźna polityka monetarna banków centralnych, rekordowe odczyty inflacji i szybkie tempo wzrostu gospodarczego. Towarzyszą temu bardzo dobre wyniki finansowe giełdowych spółek, co przekłada się na wzrost ich notowań i zachęca inwestorów do dalszego przenoszenia nadwyżek finansowych na rynek akcji. Akcje bowiem wciąż wydają się być jedną z niewielu klas aktywów, która daje szansę na ochronę realnej wartości kapitału.

 

Świat
Zachowanie rynku obligacji w sierpniu tego roku były bardzo podobne do tego, co mogliśmy obserwować w sierpniu ubiegłego roku. Inwestorzy zmniejszali swoją ekspozycję na uważane za bezpieczne obligacje skarbowe, kierując swoją uwagę w kierunku bardziej ryzykownych segmentów rynku instrumentów dłużnych, takich jak obligacje Emerging Markets oraz obligacje High Yield. Mogliśmy też obserwować przepływ kapitału z obligacji, w kierunku rynków akcyjnych. Cały czas tematem numer jeden pozostaje narastająca presja inflacyjna oraz podejście wiodących banków centralnych do tego problemu. Początkowo obligacje skarbowe zachowywały się bardzo spokojnie, jednakże publikowane w trakcie miesiąca dane makroekonomiczne psuły nastroje inwestorów, przekładając się na spadki. Dobrym przykładem jest rynek niemiecki. O ile odczyt inflacji konsumenckiej CPI za lipiec na poziomie 3,8% r/r był zgodny z konsensusem rynkowym, o tyle inflacja producencka PPI zaskoczyła negatywnie, kształtując się na poziomie 10,4% r/r. Poszerzona analiza pokazuje, że odbicia inflacji nie można wytłumaczyć jedynie wychodzeniem gospodarki z pandemii oraz efektami bazy. Koniec miesiąca przyniósł publikację prognozy inflacji konsumenckiej CPI za sierpień, która wzrosła do 3,9% r/r. Jest to najwyższy poziom inflacji w Niemczech od 27 lat. Podobne zjawiska mogliśmy obserwować w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W strefie euro zharmonizowany wskaźnik inflacji HICP wzrósł do 3,0% r/r, w tym najwięcej w Belgii do 4,7% r/r. W obliczu obserwowanych podwyższonych odczytów inflacyjnych, przekraczających w większości cele inflacyjne banków centralnych, po raz kolejny oczy inwestorów zwróciły się w kierunku instytucji monetarnych. Szczególne nadzieje inwestorzy wiązali z corocznym sympozjum w Jackson Hole, podczas którego niejednokrotnie dochodziło do zwrotu w polityce pieniężnej. Tym razem przedstawiciele FED zakomunikowali plany stopniowego zmniejszania bilansu banku centralnego, jednakże nadal nie widząc potrzeby szybkich podwyżek stóp procentowych. Dla wielu analityków zasygnalizowane zacieśnienie polityki pieniężnej, było jednym z najbardziej „gołębich” w historii. W skali całego miesiąca, globalny indeks obligacji skarbowych FTSE Government Bond Index spadł o 0,33%. W tym czasie indeks obligacji Emerging Markets w twardych walutach wzrósł o 0,86%, a indeks globalnych obligacji High Yield wzrósł o 0,64%. Co ciekawe, pomimo zaskoczeń inflacyjnych, w sierpniu spadł globalny indeks obligacji indeksowanych inflacją o 0,47%. Indeks ten rósł dynamicznie w poprzednich miesiącach i wydaje się, iż duża część wzrostu cen została już zdyskontowana przez rynek.
Polska
Rynek polskich obligacji skarbowych pozostawał pod wpływem zmian na rynkach globalnych oraz danych dotyczących inflacji. Zgodnie z opublikowanymi w połowie miesiąca odczytami za lipiec, wskaźnik CPI ustabilizował się na poziomie 5,0% r/r, a wskaźnik PPI wzrósł do 8,2% r/r. Inwestorzy ze spokojem przyjęli te dane zakładając, że najgorsze mamy już na sobą, a dynamika wzrostu cen powinna spadać w kolejnych okresach. Kubłem zimnej wody okazał się szacunkowy odczyt sierpniowej inflacji, opublikowany pod koniec miesiąca, który wyniósł 5,4% r/r. Choć dla większości przedstawicieli NBP, wzrost dynamiki cen ma charakter przejściowy i nie stanowi wystarczającego powodu do podwyżki stóp procentowych, to w Radzie Polityki Pieniężnej coraz bardziej zaczęły wybrzmiewać głosy, że mała podwyżka stóp procentowych powinna mieć miejsce jak najszybciej. Inwestorzy w coraz większym stopniu zaczęli dyskontować scenariusz zacieśnienia monetarnego zakładając, że nasz bank centralny zachowa się jak inne banki centralne z regionu. Bank centralny Czech w ostatnich tygodniach podniósł stopy procentowe dwukrotnie do poziomu 0,75%, a bank centralny Węgier wykazał się jeszcze większą determinacją, podnosząc stopy procentowe trzykrotnie - do poziomu 1,5%. W Polsce, pomimo najwyższej inflacji w Europie, stopa procentowa nadal kształtuje się na historycznie niskim poziomie 0,1%. Wydaje się, że NBP w dużo większym stopniu opiera swoje decyzje o zapowiedzi i działania FED, i tylko kolejne rekordy inflacji mogą skłonić nasze władze monetarne do podjęcia jakichkolwiek działań. W efekcie, w sierpniu indeks polskich obligacji skarbowych TBSP spadł o 0,26%.
Perspektywy
Obserwowane w ostatnim czasie podwyższone odczyty inflacyjne, zdecydowanie przekraczające cele inflacyjne większości banków centralnych, w normalnych warunkach powinny skłonić władze monetarne do zdecydowanych działań i podwyżek stóp procentowych. W obliczu kruchości popandemicznego odbicia gospodarek i niepewności, co do możliwości ponownego wzrostu zachorowań, banki centralne nie chcą przedwcześnie wycofać swojego wsparcia. Ponadto możemy zaobserwować ewolucję w podejściu do inflacji, która z zagrożenia stała się zjawiskiem wręcz pożądanym. To podejście sprawia, iż pomimo niesprzyjającego środowiska, obligacje skarbowe powinny nadal cieszyć się zainteresowaniem inwestorów.
Zarządzający Funduszami Akcyjnymi, Analityk Akcji
Od początku kariery zawodowej związany z TFI Allianz Polska – zatrudniony kolejno w Departamencie Sprzedaży i Obsługi Uczestników Funduszy, w Wydziale ds. Zarządzania Ryzykiem oraz w Departamencie Zarządzania Aktywami.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 703 oraz tytuł CFA. W styczniu 2021 r. uzyskał tytuł doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.   
Dyrektor ds. Strategii Skarbowych, Zarządzający Funduszami Dłużnymi

Od 2000 roku jest związany z Grupą Allianz w Polsce. Początkowo zatrudniony w TUiR Allianz Polska S.A. i TU Allianz Życie Polska S.A., w Wydziale Zarządzania Aktywami. W TFI Allianz Polska S.A. pracuje od 2004 roku.

Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, licencję maklera papierów wartościowych oraz certyfikat CIIA (Certified International Investment Analyst).

Nasze fundusze