Wpłat do funduszy możesz dokonywać:

 • w jednej z placówek banku albo domu maklerskiego prowadzącego dystrybucję funduszy inwestycyjnych Allianz Investors
 • bezpośrednio ze swojego konta na właściwy dla danego funduszu numer rachunku bankowego

Instrukcja wypełnienia druku przelwu:

 1. wybierz odpowiedni fundusz, subfundusz lub program
 2.  wpisz właściwy numer rachunku bankowego
 3. wpisz kwotę wpłaty
 4. podaj swoje dane (imię i nazwisko/nazwa oraz adres zamieszkania/siedziby)
 5. Podaj dane Uczestnika:
 • numer konta lub numer PESEL / REGON
 • imię i nazwisko/ nazwa
 • adres zamieszkania/ siedziby (tylko przy pierwszej wpłacie)
 • dodaj adnotację: nabycie j.w.
Nazwa odbiorcy i numer rachunku bankowego

Przesuń, by zobaczyć więcej

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Strategiczny SFIO
Allianz Globalnych Strategii 48 1880 0009 0000 0013 0106 5000
Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Duo FIO
Allianz Niskiego Ryzyka 21 1880 0009 0000 0013 0040 2006
Allianz Globalny Obligacji 88 1880 0009 0000 0013 0040 4001
Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych 38 1880 0009 0000 0013 0078 0000
Allianz Obligacji Dynamiczny 67 1880 0009 0000 0013 0078 2000
Allianz Dochodowy 86 1880 0009 0000 0013 0098 4000
Allianz Kapitał Plus 40 1880 0009 0000 0013 0041 0006
Allianz Stablinego Inwestowania 22 1880 0009 0000 0013 0040 8002
Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji 10 1880 0009 0000 0013 0041 2001
Allianz Optymalnego Wzrostu 63 1880 0009 0000 0013 0066 8000
Allianz Zrównoważony 51 1880 0009 0000 0013 0052 0000
Allianz Polskich Akcji 52 1880 0009 0000 0013 0040 6007
Allianz Europejskich Akcji 57 1880 0009 0000 0013 0059 4000
Allianz Globalnych Akcji 58 1880 0009 0000 0013 0076 8000
Allianz Małych Spółek 67 1880 0009 0000 0013 0058 8000
Allianz Nowoczesnych Technologii 28 1880 0009 0000 0013 0059 2000
Fundusz:
Allianz SFIO Stabilnego Dochodu 32 1880 0009 0000 0013 0109 4000